Lagerjusteringer

Stocky hjelper deg med å spore produktlagerbeholdningen slik at du vet når spesifikke produkter har lavt lagernivå, må bestilles på nytt eller må overføres til andre lokalisasjoner.

Lagerjusteringer

Lagerjusteringer er en god måte å holde oversikt over små endringer som gjøres på lagernivåene dine.

Du må kanskje gjøre en lagerjustering av en av følgende årsaker:

 • Du har et feilaktig produkt på lager
 • Du har gitt bort produkter på Facebook eller gjennom PR
 • Du har overskuddslagerbeholdning fra en kampanje
 • Du har sendt lagerbeholdning til Amazons oppfyllingssenter

Kjør en lagerjustering

 1. I Stocky klikker du på Lagerbeholdning > Lagerjusteringer > + Lagerjustering.
 2. Velg produktene du vil justere med søkefeltet.
 3. Angi beløpet du vil justere med. Positive verdier øker lagernivået og negative verdier senker lagernivået.
 4. Klikk på Utfør justering.
 5. Valgfritt: Registrer årsaken til justeringen og den ansatte som den ble gjort av.

Lav lagerbeholdning

Fanen Varianter med lav lagerbeholdning i Stocky-appen inneholder en oversikt over produktvarianter som enten er utsolgt, eller vil bli utsolgt før ledetiden. Produkter som er utsolgt vises i rødt, og produkter som er på vei til å bli utsolgt vises i oransje.

Produktvarianter sorteres etter tapt inntekt per dag, som er inntektsbeløpet du ligger an til å tape når produktvarianten er utsolgt. Dette beregnes med gjennomsnittlig salgsrate i prøveperioden. Perioden er satt til de siste 30 dagene som standard.

ROP-kolonnen er det automatisk beregnede ombestillingspunktet for hver produktvariant. Ombestillingspunkter beregnes basert på estimert leveringstid og antall salg per dag. Hvis du for eksempel selger fem blå sokker per dag og leverandørens leveringstid er 10 dager, vil advarselen om lav lagerbeholdning utløses når du når 50 blå sokker igjen på lager.

For å overstyre den automatiske ROP-en i Stocky-appen klikker du på Innstillinger > Ombestillingspunkter.

For å endre ledetid per selger går du til selgersiden og klikker deretter på Innstillinger > Lede- og tilbakeføringstider.

Behov-kolonnen viser mengden lagerbeholdning som trengs for å dekke ledetiden for hver produktvariant.

Tømming-kolonnen viser det estimerte antallet dager til produktvarianten er utsolgt.

Produkter med lav lagerbeholdning

Siden Produkter med lav lagerbeholdning er en oversikt over varer som enten har lav lagerbeholdning eller er utsolgt, gruppert etter produkt.

Denne siden er sortert etter tapt inntekt per dag. Produktene som ligger an til å tape mest inntekter er på toppen.

Leverandører med lav lagerbeholdning

Siden Leverandører med lav lagerbeholdning gir deg en indikasjon på hvilken leverandør du bør bestille produkter fra neste gang, basert på to metoder:

 • Kun utsolgt

  • Hvilke leverandører taper for øyeblikket inntekter basert på hva som er utsolgt akkurat nå.
 • Innen ledetiden

  • Hvilke leverandører er utsolgt nå, og vil gå glipp av inntekter basert på leverandørens ledetider. Hvis Leverandør A for eksempel har en ledetid på 10 dager og har et Produkt B som vil bli utsolgt om 8 dager, vil tapte inntekter for Produkt B også inkluderes i denne rapporten.

Lageroverføringer

Shopifys funksjon for flere lokalisasjoner lar deg opprette lageroverføringer i Stocky slik at du kan flytte lagerbeholdning mellom lokalisasjoner.

Steg:

 1. Klikk på Lagerbeholdning > Ny lageroverføring i Stocky.
 2. Velg kilde- og destinasjonslokalisasjon, og klikk deretter på Opprett.
 3. Velg hver variant og antallet du ønsker å overføre:

  1. Velg en variant med tilgjengelig lagerbeholdning ved kildelokalisasjonen i produktsøkefeltet.
  2. Angi mengden lagerbeholdning du vil overføre i antallsvelgerfeltet.
  3. Klikk på Legg til.
 4. Valgfritt: Legg til eventuell tilleggsinformasjon om lageroverføringen, inkludert merknader, et sporingsnummer, ansattnavn og en årsak.

 5. Klikk på Send når lageroverføringen er klar. Statusen for hver enkelt variant endres til I transitt.

 6. Når overføringen ankommer destinasjonslokalisasjonen, kan du åpne lageroverføringen ved å klikke på Lagerbeholdning > Lageroverføringer og klikke på lageroverføringens nummer.

 7. Klikk på Handlinger > Motta alle varer for å øke lagernivået ved destinasjonslokalisasjonen. Statusen for hver variant endres til Mottatt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis