Innkjøpsordre

Stocky-appen hjelper deg å behandle, redigere og motta innkjøpsordre (PO).

Opprett en innkjøpsordre

Hvis du oppretter en PO med et forslag fra Stocky, må du velge antall dager du vil at lagerbeholdningen skal vare for. POer kan regenereres på et senere tidspunkt i prosessen.

Steg:

 1. I Stocky, klikk på Innkjøpsordre > Ny innkjøpsordre.
 2. Velg hvilken selger eller leverandør PO-en gjelder for. En selger er en gruppe leverandører, så hvis du vil opprette en innkjøpsordre for flere selgere må du først opprette en ny leverandør.
 3. Velg genereringstypen PO. Du kan starte med enten en blank PO eller en basert på Stockys forslag.

Rediger en innkjøpsordre

Du kan legge til, redigere eller fjerne varer fra en PO, eller endre prognosealternativene.

For å legge til en vare bruker du Legg til produkter-skjemaet i PO-en.

For å redigere antallet av en vare, klikk på i Antall-kolonnen, som lar deg gjøre endringer.

Du kan legge til eller oppdatere kostprisene for en vare ved å klikke i Kostnadspris-kolonnen. Du kan også endre prognosetypen og justere alle prognoseparametre i Legg til produkter-skjemaet.

Send innkjøpsordren til leverandøren

Det er flere måter å sende en PO til en leverandør på.

 • Send en PO direkte fra Stocky via e-post ved å klikke Send på PO-siden.
 • Last ned PO som PDF eller kopier og lim inn en forenklet tekstversjon av PO til en e-post.

Bekreft innkjøpsordren

Når PO-en din er klar klikker du på Bekreft. Når du klikker på Bekreft, markeres alle varene i bestillingen som «ikke levert».

Motta innkjøpsordren i butikken

Når ny lagerbeholdning ankommer butikken kan du synkronisere den med Shopify ved å klikke på Motta og synkroniser valgte. Hvis en vare mangler kan du synkronisere den senere ved å fjerne avmerkingen for varen før du klikker på Motta og synkroniser valgte. Klikk i kolonnen Antall før du klikker på Motta og synkroniser valgte for å endre antall av en vare.

Delvis mottak og restbestillinger

Hvis leverandøren din har sendt et annet antall varer enn du forventet, eller noen varer har blitt skadet under transport, kan du delvis motta en vare og legge inn resten i en restbestilling.

Steg:

 1. Klikk på pilknappen i Antall-kolonnen til varen.
 2. I rullegardinmenyen velger du Delvis mottak.
 3. Velg antall varer som skal mottas senere med en restbestilling.

Elementet deles nå i to rader.

Motta en bestilling med en strekkodeskanner

Du kan motta varer på en PO med en standard USB-strekkodeskanner.

Steg:

 1. I Stocky-appen går du til Mottak med strekkodeskanner.
 2. Skann hvert enkelt produkt for å øke det skannede antallet, eller oppdater antallet manuelt i Motta-seksjonen.
 3. Når du har skannet alle varer, klikker du Motta skannede > Motta og synkroniser for å oppdatere lagernivåene i Shopify.

Rabatter

For å legge til en rabatt i en PO, klikker du på Ny > Annet og angir deretter rabattbeløpet i feltet Kostpris, samt en beskrivelse og et Antall1. Klikk på Legg til når du er ferdig.

Begrensninger på lagerbeholdning

Stocky lar deg angi begrensninger for lagerbeholdning når du bruker funksjonen for PO-prognoser.

Minstebestillingen er det minste antallet varer du må bestille. Hvis PO-prognosene dine for eksempel legger til prognoser for at du må bestille 67 av en vare, men minimumsbestillingen er 100, vil 100 varer legges til i PO-en.

Minste lagerbeholdning er det minste lagerantallet du bør ha tilgjengelig. Hvis du for eksempel har 40 av en vare som allerede er på lager og minimum lagerbeholdning er 100, foreslår PO-prognosen å bestille minst 60.

Maksimal lagerbeholdning er det maksimale lagerantallet du kan ha tilgjengelig. Hvis PO-prognosene dine for eksempel gir prognoser for at du trenger 30 av en vare, mens den maksimale lagergrensen din er 20, vil 20 varer legges til i PO-en.

Minstebestillingen overstyrer alltid maksimal lagerbeholdning. La oss si at du har en maksimumsgrense på 100 og en minste bestilling på 20. Hvis du har 90 på lager, vil PO-prognosen foreslå at du bestiller 20, selv om det betyr at du overstiger den maksimale lagergrensen.

Etterspørselsprognosetypene Fyll hyllene, Fyll hyllene (hvis under minimum) og Mållagernivå tar presedens over minste bestilling ved bruk av PO-prognosefunksjonen.

Angi minimums- og maksimumsverdier for lagerbeholdning

 1. I Stocky-appen klikker du på Lokalisasjoner.
 2. Velg et sted.
 3. Angi minimums- og maksimumsverdier for lagerbeholdning.

Angi minste bestillingsantall

 1. I Stocky-appen klikker du Leverandører.
 2. Velg en selger.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Bestillingsgrenser.
 5. Angi minste bestillingsantall.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis