Varasto vähissä

Stockyn avulla voit seurata varastomääriä kaupassasi ja hallinnoida varaston uusintatilauksia.

Tuoteversiot

Low stock variants (Vähissä olevan varaston versiot) ‑sivu on yhteenveto tuoteversioista, jotka ovat joko loppuneet varastosta tai jotka ovat loppumassa varastosta ennen läpimenoaikaa.

Tuoteversiot järjestetään päiväkohtaisen menetetyn liikevaihdon perusteella. Se on liikevaihdon määrä, jonka olet arvioinut menetetyksi, kun kyseinen tuoteversio on loppunut varastosta. Tämä arvo lasketaan käyttämällä keskimääräistä myyntimäärää testiajalla, jonka voit asettaa Stockyn Preferences (Asetukset) ‑sivulla. Oletustestiajaksi on asetettu viimeiset 30 päivää.

Low stock variants (Vähissä olevan varaston tuoteversiot) ‑sivulla on sarakkeet uudelleentilauspisteelle, läpimenoajalle, tarpeelle ja loppumiselle.

ROP (Uudelleentilauspiste) ‑sarake sisältää kullekin tuoteversiolle automaattisesti lasketun uudelleentilauspisteen.

Lead time (Läpimenoaika) ‑sarake osoittaa, kuinka paljon aikaa tarvitaan tuotteen uudelleentilausta varten, ennen kuin tuote loppuu varastosta.

Need (Tarve) ‑sarake sisältää tiedot varaston määrästä, joka tarvitaan kutakin tuoteversiota varten tarvittavan läpimenoajan kattamiseksi.

Depletion (Loppuminen) ‑sarakkeessa näkyy arvio siitä, kuinka monen päivän kuluttua tuoteversio loppuu varastosta.

Uudelleentilauspiste

Vähissä olevan varaston uudelleentilauspiste tai ROP-sarake sisältää kullekin tuoteversiolle automaattisesti lasketun uudelleentilauspisteen. Uudelleentilauspisteet lasketaan käyttämällä läpimenoaikaa ja päivittäistä myyntimäärää. Jos esimerkiksi myyt viisi paria sinisiä sukkia päivässä ja toimittajasi läpimenoaika on kymmenen päivää, vähissä olevan varaston varoitus käynnistyy, kun varastossa on 50 paria sinisiä sukkia.

Automaattisten uudelleentilauspisteiden ohittaminen

Vaiheet:

  1. Siirry Stockyssä kohtaan Low stock variants (Vähissä olevan varaston versiot).
  2. Klikkaa Asetukset.
  3. Klikkaa Reorder points (Uudelleentilauspisteet).

Myyjäkohtaisen läpimenoajan muuttaminen

  1. Klikkaa myyjäsivua Stockyssa.
  2. Klikkaa Asetukset.
  3. Klikkaa Lead and Restock Times (Läpimeno- ja varaston täydennysajat).

Vähissä olevan varaston tuotteet

Low Stock Products (Vähissä olevat tuotteet) ‑sivu on yleiskatsaus tuotteista, jotka ovat joko vähissä tai loppuneet varastosta, tuotteittain ryhmiteltynä. Tämä sivu lajitellaan päiväkohtaisen menetetyn liikevaihdon mukaan, ja se näyttää kiireellisimmin tarvittavat tuotteet.

Vähissä olevan varaston myyjät

Low stock vendors (Vähissä olevan varaston myyjät) ‑sivu antaa sinulle kuvan siitä, miltä myyjältä sinun kannattaisi seuraavaksi tilata menetetyn liikevaihdon vuoksi kahden tekijän perusteella:

  • Out of stock only (Vain loppunut varastosta): mitkä myyjät menettävät tällä hetkellä liikevaihtoa sen perusteella, mitä varastosta on loppunut tällä hetkellä.
  • Within lead time (Läpimenoajan kuluessa): minkä myyjien varastot ovat nyt loppuneet ja mitkä myyjät menettävät liikevaihtoa toimituksensa läpimenoaikojen perusteella. Jos esimerkiksi myyjän A läpimenoaika on 10 päivää, mutta myyjällä on tuotetta B, tuote loppuu varastosta 8 päivän kuluttua. Myös tuotteesta B johtuva menetetty liikevaihto sisällytetään tähän raporttiin.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi