Prognozowanie popytu dla zamówień

Podczas tworzenia zamówienia Stocky może sugerować produkty i ilości do zamówienia. Stocky wykorzystuje dane sprzedaży z Twojego sklepu, aby pomóc Ci ustalić, które produkty należy zamówić ponownie. Stocky może tworzyć rekomendacje na podstawie historii ostatnich zamówień produktu, jego historii zamówień w określonym czasie lub utrzymywanych poziomów zapasów wybranych dla produktu.

Utwórz zamówienie z prognozą popytu

  1. W Stocky kliknij opcję Zakupy > Nowe zamówienie.
  2. Wybierz, czy zamówienie jest dla marki czy dostawcy.
  3. W opcji Generuj wybierz opcję Użyj sugestii.
  4. Wprowadź pozostałe szczegóły, a następnie kliknij Utwórz zamówienie.

Wybierz typ prognozowania popytu

Możesz prognozować popyt na produkty z wykorzystaniem różnych kryteriów.

Typ prognozy Opis
Ostatnie X dni

Stocky pobiera średnią zamówień na dzień z okresu próbnego, który wprowadzisz i mnoży ją przez liczbę dni wprowadzonych w polu Sugeruj dla.

Załóżmy na przykład, że sprzedałeś(-aś) 14 koszulek w ciągu ostatnich 7 dni, co stanowi średnio 2 koszulki dziennie. Jeśli ustawisz 7 dni jako badany okres i 14 dni w polu Sugeruj dla, wówczas Stocky sugeruje, aby zamówić 28 koszul.

Niestandardowy zakres dat

Stocky pobiera średnią zamówień na dzień z okresu próbnego, który wprowadzisz i mnoży ją przez liczbę dni wprowadzonych w polu Sugeruj dla.

Załóżmy na przykład, że miałeś(-aś) 2-dniową wyprzedaż trzy miesiące temu i sprzedałeś(-aś) 50 koszulek. Chcesz ponownie uruchomić tę samą wyprzedaż, ale tym razem na pięć dni. Jeśli wybierzesz daty sprzedaży i wprowadzisz 5 dni w polu Sugeruj dla, wówczas Stocky sugeruje, aby zamówić 125 koszulek.

Ten sam okres w ubiegłym roku

Stocky uwzględnia zamówienia, które zostały złożone w badanym okresie wprowadzonym w polu Sugeruj dla i sugeruje zamówienie tej samej ilości zapasów, jaka została zamówiona.

Załóżmy na przykład, że chcesz wiedzieć, ile zapasów może być potrzebnych w ciągu najbliższych 30 dni, na podstawie tego samego okresu w ubiegłym roku. Jeśli wprowadzisz 30, Stocky sprawdzi, ile zapasów sprzedano w ubiegłym roku w tym samym okresie i zaproponuje, ile produktów zamówić.

Wypełnij regały

Stocky sugeruje ilość zapasów, które musisz zamówić, aby osiągnąć limit regałów.

Aby użyć opcji Wypełnij regały, musisz wprowadzić limity regałów dla swoich produktów na stronach dostawców lub marek.

Wypełnij regały (jeśli poniżej min)

Stocky sugeruje ilość zapasów, które należy zamówić, aby osiągnąć limity regałów dla produktów, których zapasy są poniżej minimalnego poziomu.

Aby użyć opcji Wypełnij regały (jeśli poniżej min.), musisz wprowadzić limity regałów i minimalne poziomy zapasów dla swoich produktów na stronach dostawców lub marek.

Docelowy poziom zapasów

Kiedy wprowadzisz Ilość docelową, Stocky zasugeruje ilość zapasów, które musisz zamówić, aby każdy produkt mógł osiągnąć wprowadzoną ilość docelową.

Załóżmy na przykład, że masz trzy produkty z zapasami 3, 6 i 10. Jeśli wprowadzisz docelową ilość 15, wówczas Stocky sugeruje, aby zamówić 12, 9 i 5 tych produktów.

Po utworzeniu zamówienia zakupu, możesz wysłać je do producentów lub dostawców bezpośrednio w Stocky. Po otrzymaniu zapasów zaznacz zamówienie jako otrzymane, aby zaktualizować poziomy zapasów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo