Valutor

Flera valutor stöds med Stocky och är tillgängligt på leverantörsnivå. Dina kostnadspriser uppdateras var 24:e timme baserat på de aktuella valutakurserna.

Alla leverantörskostnadspriser konverteras automatiskt till ditt grundkostnadspris. Du kan även ställa in valutakursen på en per inköpsorder-basis.

Välj din leverantörsvaluta

  1. Välj den leverantör som du vill ändra valuta för.
  2. Klicka på Information.
  3. Välj en valuta och klicka sedan på Spara ändringar.

Lägg till kostnadspriser i leverantörens valuta

Du kan lägga till en leverantörs valutakostnad från sidan Leverantör eller när du skapar en inköpsorder, genom att klicka på kolumnen Kostnad (CNY) och ange ett nummer.

Om du lägger till eller uppdaterar en leverantörs kostnadspris uppdateras kostnadspriset automatiskt i din grundvaluta baserat på den aktuella valutakursen.

Inköpsordrar med flera valutor

Du kan redigera kostnadspriset för en produkt direkt från en inköpsorder. Du kan också välja om du vill uppdatera den faktiska kostnaden för produktvarianten eller kostnaden för en specifik inköpsorder.

Om du väljer numret intill Valutakursen i ett köp, kan du ställa in valutakursen manuellt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis