Kostnadsprislistor

Stocky låter dig lagra flera kostnadspriser per produkt. Det innebär att om du köper samma produkt från flera leverantörer, kan du lagra kostnadspriset för varje leverantör separat.

Som standard använder din leverantör huvudprislistan som är associerad till en produkt. Om du bara har en leverantör för en produkt behöver du inte skapa en ny prislista. Om du skapar ytterligare leverantörer för en produkt kan du skapa en ny prislista.

Steg:

  1. I Stocky går du till sidan för den leverantör som du vill skapa en prislista för.
  2. Klicka på Inställningar > Information.
  3. Välj Leverantör har en egen prislista från rullgardinsmenyn Prislista.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis