Förpackningsstorlekar

Så här aktiverar du förpackningsstorlekar:

  1. Klicka på Inställningar > Inköpsordrar i Stocky.
  2. Klicka på inställningarna för varje inköpsordertillstånd (PO) som du vill aktivera kolumnerna för förpackningsstorlek på.
  3. Klicka på Förpackningsstorlek och förpackningskvantitet > Uppdatera.
  4. Om du väljer en orderkvantitet som inte ryms i den angivna förpackningsstorleken, visas förpackningskvantiteten i rött. Du måste justera kvantiteten så att den är delbar med den angivna förpackningsstorleken.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis