Valutaer

Multivaluta understøttes af Stocky og er tilgængeligt på leverandørniveau. Dine kostpriser opdateres efter de aktuelle valutakurser én gang i døgnet.

Alle kostpriser for leverandører omregnes automatisk til dine basiskostpriser. Du kan også angive vekselkursen for hver købsordre.

Vælg din leverandørvaluta

  1. Vælg den leverandør, som du vil ændre valutaen for.
  2. Klik på Detaljer.
  3. Vælg en valuta, og klik derefter på Gem ændringer.

Tilføj kostpriser i leverandørens valuta

Du kan tilføje valutaomkostninger for en leverandør via siden Leverandør. Du kan også klikke på kolonnen Omkostninger (CNY) og angive et tal, når du opretter en købsordre.

Hvis du tilføjer eller opdaterer kostprisen for en leverandør, opdateres kostprisen i din grundvaluta efter den aktuelle vekselkurs. Dette sker helt automatisk.

Købsordrer med flere valutaer

Du kan redigere kostprisen for et produkt direkte fra købsordren. Du kan også vælge, om du vil opdatere de faktiske omkostninger for produktvarianten eller omkostningerne for en specifik købsordre.

Du kan angive vekselkursen manuelt ved at vælge tallet ud for Vekselkurs i et køb.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis