Administrere selgere i Shopify Bill Pay

Selgere konfigurerer ikke kontoer i Shopify Bill Pay. I stedet legger du til selgerens opplysninger i din egen Shopify Bill Pay-konto, og kan administrere deres innstillinger og opplysninger i selgerprofilen deres.

En selger kan ikke ha både innenlands og internasjonale leveringsmåter i én selgerprofil. Du må i stedet konfigurere to selgerkontoer, én for innenlandsbetalinger og én for internasjonale betalinger.

Opprett en selgerprofil

Automatisk profiloppretting

Når du betaler en faktura med Shopify Bill Pay, og selgeren ikke allerede har en profil i Shopify Bill Pay-kontoen, opprettes en selgerkonto automatisk.

Legg til en selger manuelt

Du kan også opprette en selgerprofil manuelt når som helst før du gjør en betaling.

Trinn:

 1. Klikk på Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Selgere.
 3. Klikk på Legg til selger.
 4. Angi selgerens opplysninger, og klikk deretter på Lagre.
 5. Velg en leveringsmåte.
 6. Oppgi detaljer, og klikk deretter på Lagre opplysninger.
 7. Valgfritt: Legg til ytterligere leveringsmåter:
  1. Klikk på Legg til leveringsmåte.
  2. Velg en leveringsmåte.
  3. Oppgi detaljer, og klikk deretter på Lagre opplysninger.

Integrasjon med QuickBooks Online

Hvis du kobler Shopify Bill Pay-kontoen til en QuickBooks Online-konto, opprettes det automatisk profiler for selgere med ubetalte fakturaer når kontoene synkroniseres.

Rediger en selgerprofil

Når en selgerprofil er opprettet, kan det hende du ønsker å oppdatere eller endre enkelte opplysninger eller leveringsmåter. Du kan imidlertid ikke slette leveringsmåten for en selger. Alle endringer du gjør i Shopify Bill Pay synkroniseres dersom kontoen er koblet til QuickBooks Online.

Trinn:

 1. Klikk på Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer selgere.
 3. Klikk på selgeren.
 4. Klikk på Rediger ved siden av opplysningene eller leveringsmåten du vil redigere.
 5. Rediger opplysningene, og klikk deretter på Lagre opplysninger.

Slett en selgerprofil

Du kan bare slette en selgerprofil hvis det ikke er noen kommende planlagte fakturabetalinger for den aktuelle selgeren. Du må slette alle planlagte betalinger før du kan fjerne en selgerprofil.

Trinn:

 1. Klikk på Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Selgere.
 3. Klikk på selgeren.
 4. Klikk på Slett selger, og klikk deretter på Slett selger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis