Konfigurere Shopify Bill Pay

Når du har installeret Shopify Bill Pay kan du oppgi bedriftsopplysninger, konfigurere betalingsmåter og betalingspreferanser, og koble til en QuickBooks-konto.

Angi bedriftsopplysningene dine

Første gang du bruker Shopify Bill Pay kan du bli bedt om å oppgi bedriftsopplysninger.

Hvis du må justere bedriftsopplysningene senere kan du redigere butikkopplysningene direkte i Shopify-kontoen, så oppdateres de nye opplysningene i Shopify Bill Pay-kontoen samtidig.

Legge til en bankkonto

Når du kobler til en bankkonto må Shopify Bill Pay først bekrefte kontoen. Du kan bekrefte gjennom Plaid-tjenesten, eller gjennom mikrooverføringer.

Ved å bekrefte kontoen gjennom Plaid kan du bekrefte bankkontoen umiddelbart og begynne å betale fakturaer umiddelbart.

Mikrooverføringsmetoden innebærer bruk av Shopify Bill Pay til å sende to overføringer på under 1 USD til bankkontoen. Det kan ta 1–2 virkedager før mikrooverføringene er overført til bankkontoen. Når overføringen er inne på konto mottar du en e-postmelding som ber deg bekrefte de overførte beløpene. Når du har bekreftet dem blir bankkontoen bekreftet, og du kan bruke den til å betale fakturaer. Mikrooverføringene debiteres deretter fra kontoen i løpet av 1–2 virkedager.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Flere handlinger > Administrer Bill Pay.
 3. Klikk på Legg til betalingsmåte under Dine betalingsmåter.
 4. Klikk på Bankkonto.
 5. Bekreft bankkontoen ved hjelp av én av følgende metoder:
  • Koble til umiddelbart ved hjelp av Plaid – klikk på Koble til umiddelbart og følg beskjedene om Plaid-tilkobling for å koble til kontoen.
  • Bekreft med mikrooverføringer – klikk på Bekreft med mikrooverføringer, oppgi bankkontoopplysningene og klikk på Start bekreftelse.

Legg til et kreditt- eller debetkort

Kreditt- eller debetkort må være kommersielle eller bedriftskort for å kunne bli lagt til som betalingsmåte i Shopify Bill Pay.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Flere handlinger > Administrer Bill Pay.
 3. Klikk på Legg til betalingsmåte under Dine betalingsmåter.
 4. Klikk på Kreditt- eller debetkort.
 5. Oppgi kortopplysningene og klikk på Legg til detaljer.

Hvis du har problemer med å legge til et kort, må du se gjennom feilsøkingstrinnene.

Slett en betalingsmåte

Hvis du ikke lenger bruker en betalingsmåte, kan du slette den. Du kan ikke slette en betalingsmåte hvis det er planlagt betalinger som skal trekkes fra den. Først må du kansellerte planlagte betalinger med betalingsmåten, og deretter slette betalingsmåten.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Flere handlinger > Administrer Bill Pay.
 3. Klikk på knappen** ved siden av betalingsmåten i seksjonen Dine betalingsmåter.
 4. Klikk på Slett, og klikk deretter på Slett.

Koble til en QuickBooks Online-konto

Du kan synkronisere QuickBooks Online-kontoen slik at fakturaer automatisk legges til i Shopify Bill Pay-kontoen. Synkronisering med QuickBooks synkroniserer også listen med selgere for eventuelle ubetalte fakturaer. For hver selger med en ubetalt faktura som synkroniseres til Shopify Bill Pay opprettes en selgerprofil i Shopify Bill Pay-kontoen.

Endringer du gjør for selgere i Shopify Bill Pay synkroniseres også tilbake til QuickBooks Online.

Når du har koblet til kontoen synkroniseres fakturaer fra de siste 60 dagene i løpet av noen minutter.

Trinn:

 1. Klikk på Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Flere handlinger > Koble til QuickBooks Online.
 3. Logg på QuickBooks Online-kontoen fra dialogboksen og fullfør tilkoblingen.

Når QuickBooks-kontoen er koblet til synkroniseres fakturaer hver andre time. Du kan også klikke på Synkroniser nå i seksjonen Kontointegrasjoner på siden Administrer Bill Pay.

Velg e-postvarsler

Alle e-postvarsler fra Shopify Bill Pay sendes til kontoeierens e-postadresse, som ligger i Shopify-kontoinnstillingene.

Du kan velge å bli varslet om følgende hendelser:

 • Planlagt betaling – du får en e-postmelding når en betaling planlegges.
 • Status oppdatert for planlagt betaling – du får en e-postmelding når statusen for en planlagt betaling endres.
 • Fakturaforfall – du får en e-postmelding både fem kalenderdager og én kalenderdag før en faktura forfaller.
 • Kvittering for betalingsavgifter – du får en e-postmelding med en kvittering for eventuelle avgifter som er belastet for å behandle en betaling.

Trinn:

 1. Klikk på Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Flere handlinger > Administrer Bill Pay.
 3. Velg eller fjern e-postvarsler du ønsker eller ikke ønsker å motta i E-postvarsler.

Legge til selgere

Hvis du betaler en faktura til en selger som ikke har en selgerprofil i Shopify Bill Pay-kontoen ennå, opprettes en ny selgerprofil for denne selgeren. Du kan imidlertid også opprette en selgerprofil før du betaler en faktura, slik at fakturabetalingsprosessen går fortere.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis