Konfigurere Shopify Bill Pay

Når du har installeret Shopify Bill Pay kan du oppgi bedriftsopplysninger, konfigurere betalingsmåter og betalingspreferanser, og koble til en QuickBooks-konto.

Angi bedriftsopplysningene dine

Første gang du bruker Shopify Bill Pay kan du bli bedt om å oppgi bedriftsopplysninger.

Hvis du har behov for å endre bedriftsinformasjon senere, kan du redigere butikkinformasjonen under Innstillinger > Butikkdetaljer. Den nye informasjonen oppdateres også i Shopify Bill Pay-kontoen.

Legg til en bankkonto

Når du kobler til en bankkonto må Shopify Bill Pay først bekrefte kontoen. Du kan bekrefte gjennom Plaid-tjenesten, eller gjennom mikrooverføringer.

Ved å bekrefte kontoen gjennom Plaid kan du bekrefte bankkontoen umiddelbart og begynne å betale fakturaer umiddelbart.

Mikrooverføringsmetoden innebærer bruk av Shopify Bill Pay til å sende to overføringer på under 1 USD til bankkontoen. Det kan ta 1–2 virkedager før mikrooverføringene er overført til bankkontoen. Når overføringen er inne på konto mottar du en e-postmelding som ber deg bekrefte de overførte beløpene. Når du har bekreftet dem blir bankkontoen bekreftet, og du kan bruke den til å betale fakturaer. Mikrooverføringene debiteres deretter fra kontoen i løpet av 1–2 virkedager.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Flere handlinger > Administrer Bill Pay.
 3. Klikk på Legg til betalingsmåte under Dine betalingsmåter.
 4. Klikk på Bankkonto.
 5. Bekreft bankkontoen ved hjelp av én av følgende metoder:
  • Koble til umiddelbart ved hjelp av Plaid – klikk på Koble til umiddelbart og følg beskjedene om Plaid-tilkobling for å koble til kontoen.
  • Bekreft med mikrooverføringer – klikk på Bekreft med mikrooverføringer, oppgi bankkontoopplysningene og klikk på Start bekreftelse.

Legg til et kreditt- eller debetkort

Kreditt- eller debetkort må være kommersielle eller bedriftskort for å kunne bli lagt til som betalingsmåte i Shopify Bill Pay.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Flere handlinger > Administrer Bill Pay.
 3. Klikk på Legg til betalingsmåte under Dine betalingsmåter.
 4. Klikk på Kreditt- eller debetkort.
 5. Oppgi kortopplysningene og klikk på Legg til detaljer.

Hvis du har problemer med å legge til et kort, må du se gjennom feilsøkingstrinnene.

Slett en betalingsmåte

Hvis du ikke lenger bruker en betalingsmåte, kan du slette den. Du kan ikke slette en betalingsmåte hvis det er planlagt betalinger som skal trekkes fra den. Først må du kansellerte planlagte betalinger med betalingsmåten, og deretter slette betalingsmåten.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Flere handlinger > Administrer Bill Pay.
 3. Klikk på knappen** ved siden av betalingsmåten i seksjonen Dine betalingsmåter.
 4. Klikk på Slett, og klikk deretter på Slett.

Koble til en QuickBooks Online-konto

Du kan synkronisere QuickBooks Online-kontoen slik at fakturaer automatisk legges til i Shopify Bill Pay-kontoen. Synkronisering med QuickBooks synkroniserer også listen med selgere for eventuelle ubetalte fakturaer. For hver selger med en ubetalt faktura som synkroniseres til Shopify Bill Pay opprettes en selgerprofil i Shopify Bill Pay-kontoen.

Endringer du gjør for selgere i Shopify Bill Pay synkroniseres også tilbake til QuickBooks Online.

Når du har koblet til kontoen synkroniseres fakturaer fra de siste 60 dagene i løpet av noen minutter.

Trinn:

 1. Klikk på Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Flere handlinger > Koble til QuickBooks Online.
 3. Logg på QuickBooks Online-kontoen fra dialogboksen og fullfør tilkoblingen.

Når QuickBooks-kontoen er koblet til synkroniseres fakturaer hver andre time. Du kan også klikke på Synkroniser nå i seksjonen Kontointegrasjoner på siden Administrer Bill Pay.

Koble Stocky til Shopify Bill Pay

Hvis du bruker Stocky-appen til å administrere lagerbeholdning for butikken, kan du koble Stocky til Shopify Bill Pay for å konvertere åpne innkjøpsordre fra Stocky til fakturaer i Shopify Bill Pay. Dette reduserer mengden manuelt arbeid som kreves for håndtering av innkjøpsordre, fakturaer og regninger i betalingsprosessen. Når du kobler QuickBooks Online-kontoen til Bill Pay, synkroniseres fakturaer som opprettes fra Stocky-innkjøpsordre automatisk til QuickBooks.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > API-tilgang fra Stocky-appen.
 2. Hvis du aldri har generert en API-nøkkel før, må du klikke på Generer ny API-nøkkel.
 3. Kopier den gjeldende nøkkelen. Dette er Stocky API-tilgangsnøkkelen.
 4. Gå til Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 5. Klikk på Opprett fakturaer fra Stocky.
 6. Lim inn Stocky API-tilgangsnøkkelen i feltet API-tilgangsnøkkel og klikk deretter på Fortsett. Du trenger bare å lime inn Stocky API-tilgangsnøkkelen først gang du kobler Shopify Bill Pay til Stocky.
 7. Velg innkjøpsordre du vil konvertere til fakturaer, og klikk deretter på Opprett fakturaer.

Finn ut mer om å legge til fakturaer gjennom Stocky.

Koble Gmail-innboksen til Shopify Bill Pay

Hvis du bruker en Google-e-postadresse til å håndtere bedrifts-e-postmeldinger, kan du koble den til Shopify Bill Pay for å automatisk importere forfalte fakturaer fra Gmail-innboksen til Shopify Bill Pay. Dette sparer tid og manuelt arbeid til håndtering av fakturaer som mottas fra selgere og leverandører, fordi du ikke lenger manuelt må skrive inn eller laste ned fakturainformasjonen som sendes fra leverandørene til Shopify Bill Pay når fakturaer legges til betaling.

Etter tilkobling vil Shopify Bill Pay jevnlig skanne Gmail-innboksen og se etter fakturaer sendt fra leverandører med filvedlegg. Shopify Bill Pay importerer ikke og har ikke tilgang til andre elementer i innboksen.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Gjør en av følgende, avhengig av om du har brukt Bill Pay før:

  • Hvis dette er første gang du bruker Bill Pay, klikker du på Importer under alternativet Importer fakturaer fra Gmail automatisk.
  • Hvis dette ikke er første gang du bruker Bill Pay, klikker du på Flere handlinger > Administrer Bill Pay. Klikk på Importer ved siden av alternativet Gmail i seksjonen Synkroniser og importer.
 3. Velg Google-kontoen du vil koble til Bill Pay og logg på.

 4. Klikk på Tillat.

Innlastingen kan ta 20–30 sekunder, avhengig av hvor mange fakturaer du har i den tilkoblede innboksen. Fakturaer som legges inn gjennom Gmail vises i Bill Pay-innboksen med Gmail oppført som opprinnelse.

Velg e-postvarsler

Alle e-postvarsler fra Shopify Bill Pay sendes til kontoeierens e-postadresse, som ligger i Shopify-kontoinnstillingene.

Du kan velge å bli varslet om følgende hendelser:

 • Planlagt betaling – du får en e-postmelding når en betaling planlegges.
 • Status oppdatert for planlagt betaling – du får en e-postmelding når statusen for en planlagt betaling endres.
 • Fakturaforfall – du får en e-postmelding både fem kalenderdager og én kalenderdag før en faktura forfaller.
 • Kvittering for betalingsavgifter – du får en e-postmelding med en kvittering for eventuelle avgifter som er belastet for å behandle en betaling.

Trinn:

 1. Klikk på Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Flere handlinger > Administrer Bill Pay.
 3. Velg eller fjern e-postvarsler du ønsker eller ikke ønsker å motta i E-postvarsler.

Legge til selgere

Hvis du betaler en faktura til en selger som ikke har en selgerprofil i Shopify Bill Pay-kontoen ennå, opprettes en ny selgerprofil for denne selgeren. Du kan imidlertid også opprette en selgerprofil før du betaler en faktura, slik at fakturabetalingsprosessen går fortere.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis