การตั้งค่า Shopify Bill Pay

หลังจากที่ติดตั้ง Shopify Bill Pay เรียบร้อยแล้ว คุณก็สามารถป้อนข้อมูลธุรกิจของตัวเอง ตั้งค่าวิธีการชำระเงินและกำหนดลักษณะการชำระเงิน ตลอดจนเชื่อมต่อกับบัญชี QuickBooks ได้

การป้อนข้อมูลธุรกิจของคุณ

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Shopify Bill Pay เป็นครั้งแรก คุณอาจต้องป้อนข้อมูลหรืออัปเดตข้อมูลธุรกิจของคุณ

หากคุณต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจของคุณในภายหลัง คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > รายละเอียดร้านค้า
 2. อัปเดตและยืนยันข้อมูลของคุณ เพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการเรียกเก็บเงิน

การเปลี่ยนแปลงจะแสดงในบัญชี Shopify Bill Pay ของคุณโดยอัตโนมัติ

เพิ่มและยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ

หากต้องการชำระเงินผ่าน Shopify Bill Pay จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงและยืนยันบัญชีธนาคารผ่าน Plaid หรือการเงินฝากจำนวนเล็กน้อย

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก จัดการ Bill Pay
 3. ในส่วนวิธีการชำระเงินของคุณ ให้คลิก “เพิ่มวิธีการชำระเงิน
 4. คลิก บัญชีธนาคาร แล้วเลือกวิธีการตรวจสอบยืนยันของคุณ:
  • การตรวจสอบยืนยันทันทีของ Plaid: คลิก เชื่อมต่อทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำในการเชื่อมต่อ Plaid เพื่อเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณ
  • การตรวจสอบยืนยันด้วยเงินฝากจำนวนเล็กน้อย: คลิก “ตรวจสอบยืนยันด้วยเงินฝากจำนวนเล็กน้อย” ป้อนรายละเอียดบัญชีธนาคาร จากนั้นคลิก “เริ่มการตรวจสอบยืนยัน” ส่วนวิธีฝากเงินจำนวนเล็กน้อยหมายความว่า Shopify Bill Pay จะส่งเงินฝากสองรายการที่มียอดน้อยกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐไปยังบัญชีธนาคารของคุณ รายการเงินฝากจำนวนเล็กน้อยดังกล่าวอาจใช้เวลา 1-2 วันทำการจึงจะเข้าบัญชีธนาคารของคุณ หลังจากที่รายการเงินฝากเข้าบัญชีของคุณแล้ว ระบบจะส่งอีเมลให้คุณตรวจสอบยืนยันยอดเงินที่ได้รับ หลังจากตรวจสอบยืนยันเรียบร้อยแล้ว บัญชีธนาคารของคุณจะได้รับการตรวจสอบยืนยันและสามารถใช้ในการชำระใบเรียกเก็บเงินได้ โดยระบบจะหักเงินฝากจำนวนเล็กน้อยออกจากบัญชีของคุณภายใน 1-2 วันทำการ

เพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตจะต้องเป็นบัตรแบบพาณิชย์ แบบธุรกิจ หรือแบบองค์กรเท่านั้น จึงจะใช้เพิ่มเป็นวิธีการชำระเงินใน Shopify Bill Pay ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก จัดการ Bill Pay
 3. ในส่วนวิธีการชำระเงินของคุณ ให้คลิก “เพิ่มวิธีการชำระเงิน
 4. คลิก “บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
 5. ป้อนรายละเอียดของบัตร จากนั้นคลิก “เพิ่มรายละเอียด

หากคุณประสบปัญหาในการเพิ่มบัตร ให้ดูข้อมูลที่ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

ลบวิธีการชำระเงิน

คุณสามารถลบวิธีการชำระเงินวิธีใดวิธีหนึ่งที่เลิกใช้แล้วออกได้ แต่จะลบวิธีการชำระเงินที่มีกำหนดการหักเงินออกไม่ได้ โดยคุณจะต้องยกเลิกการชำระเงินใดๆ ที่กำหนดเวลาไว้เสียก่อน แล้วจึงค่อยลบวิธีการชำระเงินดังกล่าว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก จัดการ Bill Pay
 3. ในส่วนวิธีการชำระเงินของคุณที่อยู่ถัดจากวิธีการชำระเงิน ให้คลิกที่ปุ่ม ...
 4. คลิก “ลบ” จากนั้นคลิก “ลบ

ผสานด้วย QuickBooks Online

คุณสามารถซิงค์บัญชี QuickBooks Online เพื่อให้ระบบเพิ่มใบเรียกเก็บเงินต่างๆ ไปยังบัญชี Shopify Bill Pay ของคุณโดยอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่านั้น การซิงค์กับ QuickBooks ยังเป็นการซิงค์รายชื่อเวนเดอร์ของคุณเพื่อดูว่ามีใบเรียกเก็บเงินใดที่ยังไม่ได้ชำระหรือไม่ โดยระบบจะสร้างโปรไฟล์เวนเดอร์ในบัญชี Shopify Bill Pay ของคุณสำหรับเวนเดอร์แต่ละรายที่มีใบเรียกเก็บเงินซึ่งยังไม่ได้ชำระและซิงค์กับ Shopify Bill Pay อยู่

นอกจากนี้ ระบบจะซิงค์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเวนเดอร์ใน Shopify Bill Pay กลับไปยัง QuickBooks ผ่านทางออนไลน์เช่นกัน

เมื่อเชื่อมต่อบัญชีของคุณเรียบร้อยแล้ว ระบบจะซิงค์ใบเรียกเก็บเงินในช่วง 60 วันที่ผ่านมาภายในเวลาไม่กี่นาที

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก นําเข้า Bill Pay > ซิงค์ไปยัง QuickBooks Online
 3. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้เข้าสู่ระบบบัญชี QuickBooks Online ของคุณและดำเนินการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์

หลังจากที่เชื่อมต่อบัญชี QuickBooks ของคุณเรียบร้อยแล้ว ระบบจะซิงค์ใบเรียกเก็บเงินทุกสองชั่วโมง นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก “ซิงค์เลย” ในส่วนการผสานการทำงานของบัญชีในหน้าจัดการ Bill Pay ได้เช่นกัน

เชื่อมต่อ Stocky กับ Shopify Bill Pay

หากคุณใช้แอป Stocky เพื่อจัดการสินค้าคงคลังในร้านค้าของคุณ คุณจะสามารถเชื่อมต่อ Stocky กับ Shopify Bill Pay เพื่อเปลี่ยนคำสั่งซื้อจาก Stocky เป็นใบเรียกเก็บเงินใน Shopify Bill Pay ได้ซึ่งจะช่วยลดจํานวนงานที่ต้องดำเนินการด้วยตนเองเมื่อจัดการคำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ และใบเรียกเก็บเงินในขั้นตอนการชําระเงินของคุณเมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชี QuickBooks Online กับ Bill Pay ใบเรียกเก็บเงินของคุณที่สร้างจากใบสั่งซื้อ Stocky จะซิงค์ไปยัง QuickBooks โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

 1. จากแอป Stocky ให้ไปที่ การกำหนดลักษณะ > การเข้าถึง API
 2. หากคุณไม่เคยสร้างคีย์ API มาก่อน ให้คลิกสร้างคีย์ API ใหม่
 3. คัดลอกคีย์ปัจจุบันนี่คือคีย์การเข้าถึง API Stocky ของคุณ
 4. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 5. คลิก นําเข้าใบเรียกเก็บเงิน > สร้างใบเรียกเก็บเงินจาก Stocky
 6. วางคีย์การเข้าถึง API Stocky ของคุณลงในช่องคีย์การเข้าถึง API จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ คุณต้องวางคีย์การเข้าถึง API Stocky ของคุณในครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อ Shopify Bill Pay กับ Stocky
 7. เลือกใบสั่งซื้อที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นใบเรียกเก็บเงิน จากนั้นคลิก สร้างใบเรียกเก็บเงิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มใบเรียกเก็บเงินผ่าน Stocky

เชื่อมต่อกล่องจดหมายเข้า Gmail ของคุณเข้ากับ Shopify Bill Pay

หากคุณใช้ที่อยู่อีเมลของ Google เพื่อจัดการอีเมลธุรกิจของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Shopify Bill Pay เพื่อนําเข้าใบแจ้งหนี้ที่ถึงกําหนดเองจากกล่องจดหมายเข้า Gmail ของคุณไปยัง Shopify Bill Pay ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและจํานวนงานที่ต้องดำเนินการด้วยตนเองเมื่อจัดการใบแจ้งหนี้ที่คุณได้รับจากผู้ขายและซัพพลายเออร์ เนื่องจากไม่ต้องพิมพ์หรือดาวน์โหลดข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่ถูกส่งจากซัพพลายเออร์ไปยัง Shopify Bill Pay ด้วยตนเองอีกต่อไปเมื่อคุณต้องการนัดหมายเวลาการซื้อสินค้า

หลังจากเชื่อมต่อแล้ว Shopify Bill Pay จะสแกนกล่องจดหมาย Gmail ของคุณเป็นประจำเพื่อหาใบแจ้งหนี้ที่ส่งจากผู้ขายพร้อมไฟล์แนบ Shopify Bill Pay จะไม่นำเข้าหรือเข้าถึงสินค้าอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก นําเข้าเรียกเก็บเงิน > นําเข้าจาก Gmail
 3. เลือกบัญชี Google ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ Bill Pay แล้วลงชื่อเข้าใช้
 4. คลิก อนุญาต

การโหลดอาจใช้เวลา 20-30 วินาที ขึ้นอยู่กับปริมาณใบแจ้งหนี้ที่คุณมีในกล่องจดหมายเข้าที่เชื่อมต่ออยู่ ใบเรียกเก็บเงินที่เพิ่มผ่าน Gmail จะแสดงในกล่องจดหมายเข้า Bill Pay ของคุณโดยระบุ Gmail ไว้เป็นต้นทาง

การจัดการการแจ้งเตือนทางอีเมล

ระบบจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลทั้งหมดจาก Shopify Bill Pay ไปยังที่อยู่อีเมลของเจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ปรากฏในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

คุณสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้:

 • กำหนดเวลาการชำระเงินแล้ว - คุณจะได้รับอีเมลทุกครั้งที่มีการกำหนดเวลาการชำระเงิน
 • อัปเดตสถานะของการชำระเงินที่กำหนดเวลาแล้ว - คุณจะได้รับอีเมลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของการชำระเงินที่กำหนดเวลาไว้
 • ครบกําหนดชำระใบเรียกเก็บเงิน - คุณจะได้รับอีเมลก่อนครบกําหนดชำระใบเรียกเก็บเงินเป็นเวลาห้าวันและหนึ่งวันตามปฏิทิน
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการชำระเงิน - คุณจะได้รับอีเมลที่มีใบเสร็จค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากการประมวลผลการชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก จัดการ Bill Pay
 3. ในส่วนการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้เลือกหรือล้างการแจ้งเตือนทางอีเมลที่คุณต้องการรับ

การเพิ่มเวนเดอร์

หากคุณชำระใบเรียกเก็บเงินให้เวนเดอร์ที่ยังไม่มีโปรไฟล์เวนเดอร์ในบัญชี Shopify Bill Pay ระบบก็จะสร้างโปรไฟล์เวนเดอร์ใหม่ให้แก่เวนเดอร์รายนั้น อย่างไรก็ตาม คุณจะสร้างโปรไฟล์เวนเดอร์ไว้ก่อนการชำระใบเรียกเก็บเงินเพื่อเร่งกระบวนชำระเงินให้รวดเร็วขึ้นก็ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี