การตั้งค่า Shopify Bill Pay

หลังจากที่ติดตั้ง Shopify Bill Pay เรียบร้อยแล้ว คุณก็สามารถป้อนข้อมูลธุรกิจของตัวเอง ตั้งค่าวิธีการชำระเงินและกำหนดลักษณะการชำระเงิน ตลอดจนเชื่อมต่อกับบัญชี QuickBooks ได้

การป้อนข้อมูลธุรกิจของคุณ

เมื่อคุณเข้าไปที่ Shopify Bill Pay เป็นครั้งแรก ระบบอาจแจ้งให้คุณป้อนข้อมูลธุรกิจของตัวเอง

หากเกิดมีความจำเป็นต้องปรับข้อมูลของธุรกิจในภายหลัง คุณก็สามารถแก้ไขข้อมูลร้านค้าในบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณโดยตรง เสร็จแล้วระบบจะอัปเดตข้อมูลใหม่ในบัญชี Shopify Bill Pay ด้วยเช่นกัน

เพิ่มบัญชีธนาคาร

เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีธนาคาร ทาง Shopify Bill Pay จะต้องตรวจสอบยืนยันบัญชีดังกล่าวเสียก่อน โดยคุณสามารถตรวจสอบยืนยันได้ผ่านบริการ Plaid หรือใช้วิธีฝากเงินจำนวนเล็กน้อย (Micro Deposit)

การตรวจสอบยืนยันบัญชีด้วย Plaid ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารและเริ่มชำระใบเรียกเก็บเงินได้ในทันที

ส่วนวิธีฝากเงินจำนวนเล็กน้อยหมายความว่า Shopify Bill Pay จะส่งเงินฝากสองรายการที่มียอดน้อยกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐไปยังบัญชีธนาคารของคุณ รายการเงินฝากจำนวนเล็กน้อยดังกล่าวอาจใช้เวลา 1-2 วันทำการจึงจะเข้าบัญชีธนาคารของคุณ หลังจากที่รายการเงินฝากเข้าบัญชีของคุณแล้ว ระบบจะส่งอีเมลให้คุณตรวจสอบยืนยันยอดเงินที่ได้รับ หลังจากตรวจสอบยืนยันเรียบร้อยแล้ว บัญชีธนาคารของคุณจะได้รับการตรวจสอบยืนยันและสามารถใช้ในการชำระใบเรียกเก็บเงินได้ โดยระบบจะหักเงินฝากจำนวนเล็กน้อยออกจากบัญชีของคุณภายใน 1-2 วันทำการ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” > “จัดการ Bill Pay
 3. ในส่วนวิธีการชำระเงินของคุณ ให้คลิก “เพิ่มวิธีการชำระเงิน
 4. คลิก “บัญชีธนาคาร
 5. ตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารของคุณโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • เชื่อมต่อทันทีโดยใช้ Plaid - คลิก “เชื่อมต่อทันที” และปฏิบัติตามข้อความแจ้งสำหรับการเชื่อมต่อของ Plaid เพื่อเชื่อมต่อบัญชีของคุณ
  • ตรวจสอบยืนยันด้วยเงินฝากจำนวนเล็กน้อย - คลิก “ตรวจสอบยืนยันด้วยเงินฝากจำนวนเล็กน้อย” ป้อนรายละเอียดบัญชีธนาคาร จากนั้นคลิก “เริ่มการตรวจสอบยืนยัน

เพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตจะต้องเป็นบัตรแบบพาณิชย์ แบบธุรกิจ หรือแบบองค์กรเท่านั้น จึงจะใช้เพิ่มเป็นวิธีการชำระเงินใน Shopify Bill Pay ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” > “จัดการ Bill Pay
 3. ในส่วนวิธีการชำระเงินของคุณ ให้คลิก “เพิ่มวิธีการชำระเงิน
 4. คลิก “บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
 5. ป้อนรายละเอียดของบัตร จากนั้นคลิก “เพิ่มรายละเอียด

หากคุณประสบปัญหาในการเพิ่มบัตร ให้ดูข้อมูลที่ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

ลบวิธีการชำระเงิน

คุณสามารถลบวิธีการชำระเงินวิธีใดวิธีหนึ่งที่เลิกใช้แล้วออกได้ แต่จะลบวิธีการชำระเงินที่มีกำหนดการหักเงินออกไม่ได้ โดยคุณจะต้องยกเลิกการชำระเงินใดๆ ที่กำหนดเวลาไว้เสียก่อน แล้วจึงค่อยลบวิธีการชำระเงินดังกล่าว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” > “จัดการ Bill Pay
 3. ในส่วนวิธีการชำระเงินของคุณที่อยู่ถัดจากวิธีการชำระเงิน ให้คลิกที่ปุ่ม ...
 4. คลิก “ลบ” จากนั้นคลิก “ลบ

เชื่อมต่อบัญชี QuickBooks Online

คุณสามารถซิงค์บัญชี QuickBooks Online เพื่อให้ระบบเพิ่มใบเรียกเก็บเงินต่างๆ ไปยังบัญชี Shopify Bill Pay ของคุณโดยอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่านั้น การซิงค์กับ QuickBooks ยังเป็นการซิงค์รายชื่อเวนเดอร์ของคุณเพื่อดูว่ามีใบเรียกเก็บเงินใดที่ยังไม่ได้ชำระหรือไม่ โดยระบบจะสร้างโปรไฟล์เวนเดอร์ในบัญชี Shopify Bill Pay ของคุณสำหรับเวนเดอร์แต่ละรายที่มีใบเรียกเก็บเงินซึ่งยังไม่ได้ชำระและซิงค์กับ Shopify Bill Pay อยู่

นอกจากนี้ ระบบจะซิงค์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเวนเดอร์ใน Shopify Bill Pay กลับไปยัง QuickBooks ผ่านทางออนไลน์เช่นกัน

เมื่อเชื่อมต่อบัญชีของคุณเรียบร้อยแล้ว ระบบจะซิงค์ใบเรียกเก็บเงินในช่วง 60 วันที่ผ่านมาภายในเวลาไม่กี่นาที

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” > “เชื่อมต่อ QuickBooks Online
 3. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้เข้าสู่ระบบบัญชี QuickBooks Online ของคุณและดำเนินการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์

หลังจากที่เชื่อมต่อบัญชี QuickBooks ของคุณเรียบร้อยแล้ว ระบบจะซิงค์ใบเรียกเก็บเงินทุกสองชั่วโมง นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก “ซิงค์เลย” ในส่วนการผสานการทำงานของบัญชีในหน้าจัดการ Bill Pay ได้เช่นกัน

เลือกการแจ้งเตือนทางอีเมล

ระบบจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลทั้งหมดจาก Shopify Bill Pay ไปยังที่อยู่อีเมลของเจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ปรากฏในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

คุณสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้:

 • กำหนดเวลาการชำระเงินแล้ว - คุณจะได้รับอีเมลทุกครั้งที่มีการกำหนดเวลาการชำระเงิน
 • อัปเดตสถานะของการชำระเงินที่กำหนดเวลาแล้ว - คุณจะได้รับอีเมลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของการชำระเงินที่กำหนดเวลาไว้
 • ครบกําหนดชำระใบเรียกเก็บเงิน - คุณจะได้รับอีเมลก่อนครบกําหนดชำระใบเรียกเก็บเงินเป็นเวลาห้าวันและหนึ่งวันตามปฏิทิน
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการชำระเงิน - คุณจะได้รับอีเมลที่มีใบเสร็จค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากการประมวลผลการชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” > “จัดการ Bill Pay
 3. ในส่วนการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้เลือกหรือล้างการแจ้งเตือนทางอีเมลที่คุณต้องการรับ

การเพิ่มเวนเดอร์

หากคุณชำระใบเรียกเก็บเงินให้เวนเดอร์ที่ยังไม่มีโปรไฟล์เวนเดอร์ในบัญชี Shopify Bill Pay ระบบก็จะสร้างโปรไฟล์เวนเดอร์ใหม่ให้แก่เวนเดอร์รายนั้น อย่างไรก็ตาม คุณจะสร้างโปรไฟล์เวนเดอร์ไว้ก่อนการชำระใบเรียกเก็บเงินเพื่อเร่งกระบวนชำระเงินให้รวดเร็วขึ้นก็ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี