การชำระใบเรียกเก็บเงินผ่าน Shopify Bill Pay

Shopify Bill Pay เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้จัดการและชำระใบเรียกเก็บเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ

การตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงินของคุณ

เมื่อคุณชำระเงินให้กับผู้ขายผ่าน Shopify Bill Pay เป็นครั้งแรก การตั้งค่าการชำระเงินของคุณจะถูกบันทึกไว้ในครั้งต่อไปที่คุณชำระเงินให้กับผู้ขายรายนั้น หากผู้ขายยังไม่มีโปรไฟล์ในบัญชี Shopify Bill Pay ของคุณ ระบบจะสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดผู้ขายของใบเรียกเก็บเงิน

การชำระใบเรียกเก็บเงินภายในประเทศ

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. เข้าไปที่การตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงิน:

  • หากเวนเดอร์ได้ส่งใบเรียกเก็บเงินนั้นไปยังที่อยู่อีเมล Shopify Bill Pay ของคุณแล้ว หรือหากระบบได้ซิงค์ใบเรียกเก็บเงินนั้นผ่าน QuickBooks แล้ว หรือหากคุณได้เคยเพิ่มใบเรียกเก็บเงินนั้นมาก่อนแล้ว ก็ให้คลิกที่ใบเรียกเก็บเงินดังกล่าว
  • หากคุณต้องการตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้คลิก “เพิ่มใบเรียกเก็บเงิน
 3. เพิ่มหรือตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินของใบเรียกเก็บเงิน:

  • หากระบบได้กรอกรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ก็ให้ตรวจสอบรายละเอียดและป้อนข้อมูลใดๆ ที่ขาดหายไป
  • หากคุณต้องการตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้เพิ่มรายละเอียดการชำระเงิน:
   • หากต้องการอัปโหลดไฟล์ใบเรียกเก็บเงิน ให้คลิก “เพิ่มไฟล์” โดยไฟล์ต้องเป็นสกุล PDF หรือ JPG
   • หากต้องการป้อนรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้คลิก “เพิ่มรายละเอียดด้วยตนเอง
 4. คลิก ดำเนินการต่อ

 5. เลือกวิธีการชำระเงินที่จะใช้สำหรับใบเรียกเก็บเงิน โดยคุณจะเลือก “เพิ่มวิธีการชำระเงิน” จากเมนูดรอปดาวน์เพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงินใหม่ก็ได้เช่นกัน

 6. เลือกวิธีการจัดส่งของเวนเดอร์สำหรับการชำระเงินรายการดังกล่าว หากยังไม่เคยชําระเงินให้แก่เวนเดอร์รายนี้ก่อนที่จะมาใช้งาน Shopify Bill Pay คุณอาจต้องป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดส่ง (เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารและหมายเลข Routing ในกรณีที่คุณชําระเงินให้แก่เวนเดอร์ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

  • หากต้องการให้เวนเดอร์รับเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ให้เลือก “การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแบบ ACH
  • หากต้องการให้ผู้ขายรับเช็คทางไปรษณีย์ ให้คลิก “เช็คฉบับกระดาษ” ในกรณีที่คุณส่งเช็คให้กับผู้ขายรายนี้เป็นครั้งแรก ระบบจะแจ้งให้คุณป้อนที่อยู่ที่จัดส่งของอีกฝ่าย ส่วนถ้าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนที่อยู่ที่จัดส่ง ให้คลิก “แก้ไขตรวจสอบดูว่าเช็คจะแสดงรายละเอียดใดบ้าง
  • หากต้องการให้เวนเดอร์ตัดสินใจเลือกวิธีรับเงินที่ชำระ ให้คลิก “ขอให้เวนเดอร์เลือก (เวนเดอร์ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)” เสร็จแล้วระบบจะส่งอีเมลไปให้เวนเดอร์ตั้งค่าวิธีการจัดส่งของตนเอง โดยลิงก์ภายในอีเมลดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานเป็นเวลา 7 วัน
 7. ในส่วนวันที่หักเงิน ให้เลือกวันที่ซึ่งคุณต้องการให้ระบบหักเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ

 8. หากคุณเลือกการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแบบ ACH ก็ให้เลือกความเร็วในการจัดส่ง

 9. คลิก “กำหนดเวลาการชำระเงิน

การชำระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศ

คุณจะต้องชำระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือด้วยบัญชี Shopify Balance ของตัวเอง คุณจะไม่สามารถชําระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ จากนั้นเวนเดอร์ของคุณจะได้รับชําระเงินผ่านการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ ทั้งนี้ คุณจะต้องมีหมายเลข SWIFT หรือ IBAN ของเวนเดอร์

ตรวจสอบใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศอย่างรอบคอบเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณชำระเงินในจำนวนที่ถูกต้องในสกุลเงิน USD โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใบเรียกเก็บเงินเดิมเป็นสกุลเงินอื่น

หากคุณชำระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก คุณจะต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน เช่น ข้อมูลด้านภาษีของธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของธุรกิจทุกรายที่ถือกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบริษัทไม่ต่ำกว่า 25% หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจหลักของธุรกิจ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. เข้าไปที่การตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงิน:

  • หากเวนเดอร์ได้ส่งใบเรียกเก็บเงินนั้นไปยังที่อยู่อีเมล Shopify Bill Pay ของคุณแล้ว หรือหากระบบได้ซิงค์ใบเรียกเก็บเงินนั้นผ่าน QuickBooks แล้ว หรือหากคุณได้เคยเพิ่มใบเรียกเก็บเงินนั้นมาก่อนแล้ว ก็ให้คลิกที่ใบเรียกเก็บเงินดังกล่าว
  • หากคุณต้องการตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้คลิก “เพิ่มใบเรียกเก็บเงิน
 3. เพิ่มหรือตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินของใบเรียกเก็บเงิน:

  • หากระบบได้กรอกรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ก็ให้ตรวจสอบรายละเอียดและป้อนข้อมูลใดๆ ที่ขาดหายไป
  • หากคุณต้องการตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้เพิ่มรายละเอียดการชำระเงิน:
   • หากต้องการอัปโหลดไฟล์ใบเรียกเก็บเงิน ให้คลิก “เพิ่มไฟล์” โดยไฟล์ต้องเป็นสกุล PDF หรือ JPG
   • หากต้องการป้อนรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้คลิก “เพิ่มรายละเอียดด้วยตนเอง
 4. คลิก ดำเนินการต่อ

 5. เลือกวิธีการชำระเงินที่จะใช้สำหรับใบเรียกเก็บเงิน

 6. เลือก “การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ” เป็นวิธีการจัดส่ง

 7. ในกรณีที่คุณชำระเงินให้กับเวนเดอร์รายนี้เป็นครั้งแรก ให้กรอกรายละเอียดการชำระเงินของอีกฝ่าย เสร็จแล้วจึงคลิก “ดำเนินการต่อ

 8. เลือกจุดประสงค์ของการชำระเงินจากเมนูดรอปดาวน์ และป้อนคำอธิบายในกรณีที่เลือก “อื่นๆ

 9. คลิก ดำเนินการต่อ

 10. ในส่วนวันที่หักเงิน ให้เลือกวันที่ซึ่งคุณต้องการให้ระบบหักเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ

 11. คลิก “กำหนดเวลาการชำระเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี