การเพิ่มใบเรียกเก็บเงินผ่าน Shopify Bill Pay

Shopify Bill Pay รองรับธุรกรรมทางการเงินโดยเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการชำระใบเรียกเก็บเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในบทความนี้ คุณสามารถเรียนรู้วิธีเพิ่มใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ทางอีเมล หรือผ่านการซิงค์กับแอปพลิเคชัน เช่น QuickBooks Online และ Gmail

ในการตั้งค่าการชำระเงินกับเวนเดอร์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องเพิ่มรายละเอียดของเวนเดอร์และวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการ ในครั้งถัดไปที่คุณชำระใบเรียกเก็บเงินจากเวนเดอร์รายนั้น ระบบก็จะบันทึกข้อมูลของเวนเดอร์ รวมทั้งบันทึกการกำหนดลักษณะการชำระเงินของคุณเพื่อให้ขั้นตอนดังกล่าวรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทำความเข้าใจข้อกำหนดและข้อควรพิจารณาในการเรียกเก็บเงิน

Shopify Bill Pay รองรับการชำระเงินทั้งภายในประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศโดยมีหลักเกณฑ์เฉพาะ:

เคล็ดลับในการชำระเงินอย่างรวดเร็ว

เพื่อช่วยให้คุณสามารถชำระใบเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว โปรดอ่านเคล็ดลับต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีธนาคารของคุณเชื่อมต่อและยืนยันแล้วก่อนเริ่มการชำระเงิน คุณสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารในระหว่างขั้นตอนการชำระใบเรียกเก็บเงิน แต่ก็อาจทำให้ขั้นตอนมีความล่าช้าได้
 • สำหรับการชำระเงินจำนวนมาก คุณอาจต้องจัดเตรียมภาพใบเรียกเก็บเงินในระหว่างกระบวนการชำระเงินเพื่อเร่งการตรวจสอบ

การเพิ่มใบเรียกเก็บเงินไปยัง Shopify Bill Pay

คุณสามารถเพิ่มใบเรียกเก็บเงินไปยังบัญชี Shopify Bill Pay ได้หลายวิธี:

 • ด้วยตนเองผ่าน Shopify admin
 • การใช้ที่อยู่อีเมลของ Bill Pay
 • การซิงค์บัญชี QuickBooks Online
 • การนำเข้าใบเรียกเก็บเงินจากบัญชี Gmail ของคุณ
 • การเพิ่มจากแอป Stocky

เพิ่มใบเรียกเก็บเงินไปยังบัญชี Shopify Bill Pay ด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มใบเรียกเก็บเงินไปยังบัญชี Shopify Bill Pay ด้วยตนเองและชำระเงินในภายหลังได้ หากคุณต้องการเพิ่มใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเองและชำระเงินในขั้นตอนเดียว ให้ดูข้อมูลที่ชำระใบเรียกเก็บเงินภายในประเทศ หรือชำระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก “เพิ่มใบเรียกเก็บเงิน
 3. เพิ่มรายละเอียดการชำระเงิน:

  • หากต้องการอัปโหลดไฟล์ใบเรียกเก็บเงิน ให้คลิก “เพิ่มไฟล์” โดยไฟล์ต้องเป็นสกุล PDF หรือ JPG
  • หากต้องการป้อนรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้คลิก “เพิ่มรายละเอียดด้วยตนเอง
 4. คลิก “บันทึกและชำระในภายหลัง

การเพิ่มใบเรียกเก็บเงินโดยใช้อีเมล Shopify Bill Pay ของคุณ

บัญชี Shopify Bill Pay ของคุณมาพร้อมกับที่อยู่อีเมลพิเศษที่คุณหรือเวนเดอร์ของคุณสามารถใช้ส่งใบเรียกเก็บเงินได้ หากคุณไม่มีใบเรียกเก็บเงินในบัญชี Shopify Bill Pay ระบบก็จะแสดงอีเมล Shopify Bill Pay พิเศษของคุณบนหน้าแรกใน Shopify Bill Pay แต่หากคุณมีใบเรียกเก็บเงิน ระบบก็จะแสดงที่อยู่อีเมลดังกล่าวไว้เหนือบริเวณที่แสดงใบเรียกเก็บเงินในหน้าแรก

เมื่อคุณหรือเวนเดอร์ส่งใบเรียกเก็บเงินไปยังที่อยู่นี้และแนบใบเรียกเก็บเงิน ระบบก็จะแสดงใบเรียกเก็บเงินดังกล่าวไว้ในบัญชีผู้ใช้ Shopify Bill Pay ของคุณที่ส่วนผู้ดูแล Shopify พร้อมทั้งกรอกข้อมูลใบเรียกเก็บเงินให้ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ใบเรียกเก็บเงินที่แนบจะต้องเป็นไฟล์ PNG, JPG, PDF หรือ GIF และมีขนาดไม่เกิน 10 MB

การเพิ่มใบเรียกเก็บเงินทางอีเมลก็เป็นวิธีที่รวดเร็วในการนำใบเรียกเก็บเงินต่างๆ ที่คุณต้องชำระไปใส่ไว้ใน Shopify Bill Pay ได้ ดังนั้นโปรดพิจารณาใช้วิธีการบางส่วนต่อไปนี้:

 • แจ้งให้เวนเดอร์ทราบที่อยู่อีเมล Shopify Bill Pay ของคุณเพื่อให้อีกฝ่ายสามารถส่งใบเรียกเก็บเงินได้โดยตรง
 • ส่งต่ออีเมลที่มีใบเรียกเก็บเงินแนบไว้ไปยังที่อยู่อีเมล Shopify Bill Pay ของคุณ
 • ถ่ายภาพหน้าจอหรือถ่ายภาพใบเรียกเก็บเงินของคุณ แล้วแนบไปกับอีเมลที่คุณส่งไปยังที่อยู่อีเมล Shopify Bill Pay ของตัวเอง

การซิงค์ใบเรียกเก็บเงินผ่าน QuickBooks Online

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี QuickBooks Online เพื่อให้ระบบเพิ่มใบเรียกเก็บเงินต่างๆ จากบัญชี QuickBooks ไปยังบัญชี Shopify Bill Pay ของคุณโดยอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่านั้น การซิงค์กับ QuickBooks ยังเป็นการซิงค์รายชื่อเวนเดอร์ของคุณ โดยระบบจะสร้างโปรไฟล์ของเวนเดอร์แต่ละรายที่มีใบเรียกเก็บเงินซึ่งยังไม่ได้ชำระไว้ใน Shopify Bill Pay ของคุณ

เมื่อเชื่อมต่อบัญชีของคุณเรียบร้อยแล้ว ระบบจะซิงค์ใบเรียกเก็บเงินในช่วง 60 วันที่ผ่านมาภายในเวลาไม่กี่นาที หลังจากนั้นระบบจะซิงค์ทุกๆ 2 ชั่วโมงเพื่อนำใบเรียกเก็บเงินใหม่ใดๆ เข้ามาในบัญชี

นําเข้าใบเรียกเก็บเงินผ่าน Gmail

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Gmail ของคุณ เพื่อเพิ่มใบเรียกเก็บเงินจากกล่องจดหมายเข้า Google mail ไปยังบัญชี Shopify Bill Pay ของคุณได้โดยอัตโนมัติ

หลังจากเชื่อมต่อแล้ว Shopify Bill Pay จะสแกนกล่องจดหมายเข้า Gmail ของคุณเป็นปกติเพื่อส่งใบแจ้งหนี้จากผู้ขายพร้อมไฟล์แนบ Shopify Bill Pay จะไม่นําเข้าหรือมีสิทธิ์เข้าถึงรายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

เพิ่มใบเรียกเก็บเงินผ่านส่วน Stocky

หากคุณใช้แอป Stocky เพื่อจัดการสินค้าคงคลังของร้านค้าของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อ Stocky กับ Shopify Bill Pay เพื่อเปลี่ยนสินค้าค้างส่งจาก Stocky เป็นใบเรียกเก็บเงินใน Shopify Bill Pay ได้

ก่อนที่คุณจะเพิ่มใบเรียกเก็บเงินผ่าน Stocky ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อ Stocky กับ Shopify Bill Pay โดยใช้คีย์การเข้าถึง API ของ Stocky ของคุณแล้ว

เมื่อคุณสร้างใบเรียกเก็บเงินจากใบสั่งซื้อ Stocky ข้อมูลต่อไปนี้จะซิงค์กับใบเรียกเก็บเงินที่ได้:

 • ยอดรวม $
 • ชื่อเวนเดอร์
 • วันครบกำหนดชำระเงิน
 • หมายเลข PO

ใบเรียกเก็บเงินที่เพิ่มผ่าน Stocky จะแสดงในกล่องจดหมายเข้า Bill Pay ของคุณเป็น ยังไม่ได้ชำระเงิน และระบุ Stocky เป็นต้นทาง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก สร้างใบเรียกเก็บเงินจาก Stocky
 3. เลือกใบสั่งซื้อที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นใบเรียกเก็บเงิน จากนั้นคลิก สร้างใบเรียกเก็บเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี