Dodawanie rachunków za pomocą aplikacji Shopify Bill Pay

Aplikacja Shopify Bill Pay obsługuje transakcje finansowe, ułatwiając realizację płatności z tytułu zarówno krajowych, jak i międzynarodowych rachunków. Z tego artykułu dowiesz się, jak dodawać rachunki ręcznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez synchronizację z aplikacjami, takimi jak QuickBooks Online i Gmail.

Gdy po raz pierwszy konfigurujesz płatność dla dostawcy, dodajesz dane dostawcy i preferowaną metodę płatności. Następnym razem, gdy płacisz rachunek od tego dostawcy, jego informacje i Twoje preferencje dotyczące płatności są zapisywane, aby przyspieszyć cały proces.

Wymagania i informacje dotyczące rachunków

Aplikacja Shopify Bill Pay obsługuje płatności zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą, zgodnie z określonymi wytycznymi:

Wskazówki dotyczące szybkich płatności

Aby szybciej opłacać rachunki, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami:

 • Przed rozpoczęciem płatności upewnij się, że Twoje konto bankowe jest podłączone i zweryfikowane. Dodawanie konta bankowego w trakcie procesu opłacania rachunku jest możliwe, ale może powodować opóźnienia.
 • W przypadku płatności na duże kwoty może być konieczne dostarczenie obrazu rachunku podczas procesu opłacania rachunku, aby przyspieszyć weryfikację.

Dodawanie rachunków do aplikacji Shopify Bill Pay

Dostępnych jest wiele sposobów dodawania rachunków do konta Shopify Bill Pay:

 • ręcznie poprzez panel administracyjny Shopify
 • za pomocą adresu e-mail Bill Pay
 • synchronizacja konta QuickBooks Online
 • importowanie rachunków z konta Gmail
 • dodawanie rachunków z aplikacji Stocky

Dodaj ręcznie rachunek do konta Shopify Bill Pay

Możesz ręcznie dodać rachunek do swojego konta Shopify Bill Pay i opłacić go później. Jeśli chcesz ręcznie dodać i opłacić rachunek w jednym kroku, zapoznaj się z sekcją Opłacanie rachunku krajowego lub Opłacanie rachunku międzynarodowego.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcję Dodaj rachunek.
 3. Dodaj szczegóły płatności:

  • Aby przesłać plik rachunku, kliknij opcję Dodaj plik. Plik musi mieć format PDF lub JPG.
  • Aby ręcznie wprowadzić dane rachunku, kliknij opcję Dodaj szczegóły ręcznie.
 4. Kliknij Zapisz i zapłać później.

Dodawanie rachunków za pomocą poczty elektronicznej w aplikacji Shopify Bill Pay

Do Twojego konta Shopify Bill Pay przypisany jest unikalny adres e-mail, na który Ty lub Twoi dostawcy możecie wysyłać rachunki. Jeśli nie masz rachunków na koncie Shopify Bill Pay, Twój unikalny adres e-mail Shopify Bill Pay jest wyświetlany na stronie głównej aplikacji Shopify Bill Pay. Jeśli masz rachunki, adres e-mail jest wyświetlany nad obszarem rachunku na stronie głównej.

Gdy na ten adres wysłany zostanie rachunek (przez Ciebie lub Twojego dostawcę), rachunek jest następnie wyświetlany na koncie Shopify Bill Pay w panelu administracyjnym Shopify z wypełnionymi informacjami o rachunku (wszystkimi lub niektórymi). Dołączony rachunek musi być plikiem w formacie PNG, JPG, PDF lub GIF, a jego rozmiar nie może przekraczać 10 MB.

Dodawanie rachunków e-mailem może być szybkim sposobem na wypełnienie konta Shopify Bill Pay rachunkami, które musisz zapłacić. Rozważ wykorzystanie niektórych z następujących metod:

 • Przekazanie dostawcom adresu e-mail w Shopify Bill Pay, tak aby mogli tam właśnie wysyłać rachunki
 • Przekierowanie wiadomości e-mail z dołączonymi rachunkami na adres e-mail Shopify Bill Pay
 • Zrobienie zrzutu ekranu lub zdjęcia rachunku i dołączenie go do wiadomości e-mail wysyłanej na adres e-mail Shopify Bill Pay

Synchronizacja rachunków z QuickBooks Online

Możesz podłączyć swoje konto QuickBooks Online, tak aby rachunki z Twojego konta QuickBooks były automatycznie dodawane do Twojego konta Shopify Bill Pay. Synchronizacja z QuickBooks powoduje również synchronizację listy dostawców, a w aplikacji Shopify Bill Pay tworzony jest profil dostawcy dla każdego dostawcy, który ma niezapłacony rachunek.

Po podłączeniu konta w ciągu kilku minut zsynchronizowane zostaną rachunki z ostatnich 60 dni. Później synchronizacja odbywa się co 2 godziny w celu wprowadzenia ewentualnych nowych rachunków.

Importuj rachunki za pomocą konta Gmail

Możesz połączyć swoje konto Gmail, aby rachunki z Twojej skrzynki odbiorczej Google mail zostały automatycznie dodane do Twojego konta Shopify Bill Pay.

Po połączeniu Shopify Bill Pay regularnie skanuje Twoją skrzynkę odbiorczą Gmail w poszukiwaniu faktur wysyłanych od dostawców w załącznikach. Shopify Bill Pay nie importuje innych pozycji do Twojej skrzynki odbiorczej ani nie ma do nich dostępu.

Dodaj rachunki poprzez Stocky

Jeśli korzystasz z aplikacji Stocky do zarządzania zapasami dla swojego sklepu, możesz połączyć Stocky z Shopify Bill Pay, co pozwoli przekształcać otwarte zamówienia ze Stocky w faktury w aplikacji Shopify Bill Pay.

Zanim dodasz rachunki za pośrednictwem Stocky, upewnij się, że połączyłeś(-as) Stocky z Shopify Bill Pay za pomocą klucza dostępu do Stocky API.

Podczas tworzenia rachunków z zamówień Stocky w wynikowych rachunkach synchronizowane są następujące informacje:

 • Łączna kwota w USD
 • Nazwa dostawcy
 • Termin realizacji
 • Numer zamówienia

Rachunki dodawane za pośrednictwem Stocky są wyświetlane w skrzynce odbiorczej Bill Pay jako niezapłacone i mają wskazane jako jako miejsce na pochodzenia Stocky.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij Twórz rachunki ze Stocky.
 3. Wybierz zamówienia zakupu, które chcesz przekształcić w rachunki, a następnie kliknij Utwórz rachunki.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo