Opłacanie wielu rachunków jednocześnie za pomocą aplikacji Shopify Bill Pay

Dzięki aplikacji Shopify Bill Pay możesz obsługiwać wiele płatności za rachunki jednocześnie. Na tej stronie możesz dowiedzieć się, jak zaplanować płatności za kilka rachunków dla różnych dostawców lub dostawców marki jednocześnie, niezależnie od tego, czy są to rachunki krajowe czy międzynarodowe.

Zaplanuj wiele płatności jednocześnie

Jeśli masz kilka rachunków do obsługi, możesz zaoszczędzić czas, przetwarzając jednocześnie aż 20 płatności. Jeśli wybierzesz więcej niż 20 rachunków, tylko pierwszych 20 zostanie przetworzonych w tej partii i otrzymasz powiadomienie o wykluczonych rachunkach.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Wybierz rachunki, które chcesz opłacić. Można łączyć rachunki krajowe i międzynarodowe.
 3. Kliknij opcję Zaplanuj płatności.
 4. Na stronie Zaplanuj płatności przejrzyj szczegóły każdego rachunku. Wyświetlane metody płatności i dostawy będą domyślnie odpowiadać metodom użytym w ostatniej płatności na rzecz każdego dostawcy.
 5. Kliknij opcję Zaplanuj (X) płatności, gdzie X to liczba zaplanowanych płatności. W wyskakującym okienku wyświetlana będzie łączna kwota rachunku i suma opłat.
 6. Przejrzyj dokładnie szczegóły w oknie dialogowym, w którym wyświetlana jest łączna kwota rachunku i suma opłat.
 7. Kliknij opcję Zaplanuj płatności. Powiadomienie potwierdzi liczbę pomyślnie zaplanowanych płatności.

Uzupełnianie brakujących danych

Czasami niektóre informacje mogą nie zostać automatycznie uzupełnione lub może ich całkowicie brakować, co uniemożliwia zaplanowanie płatności do czasu podania takich danych.

Typowe błędy i sposoby ich rozwiązywania

Brak kwoty

Jeśli kwota płatności z importowanego rachunku nie została zarejestrowana, wyświetlany jest błąd Brak kwoty.

 1. W kolumnie Kwota kliknij rachunek z błędem Brak kwoty.
 2. Wprowadź odpowiednią kwotę płatności.

Brak metody płatności

Jeśli żadna metoda płatności nie została zapisana, wyświetla się błąd Brak metody płatności.

 1. W kolumnie Metoda płatności kliknij rachunek z błędem Brak metody płatności.
 2. Kliknij opcję + Dodaj metodę płatności.
 3. W oknie dialogowym Dodaj metodę płatności wybierz opcję dodania karty kredytowej, karty debetowej lub konta bankowego i postępuj zgodnie z monitami, aby wprowadzić wymagane dane.

Brak metody realizacji

W przypadku nowych dostawców lub jeśli nie ma jeszcze ustawionej metody realizacji, wyświetlany jest błąd Brak metody realizacji.

 1. W kolumnie Metoda realizacji kliknij rachunek z błędem Brak metody realizacji.
 2. Wybierz Przelew bankowy ACH, Czek papierowy, Przelew międzynarodowy lub Poproś dostawcę o wybór z listy rozwijanej.
 3. Postępuj zgodnie z monitami, aby wprowadzić wymagane dane.

Brak tytułu płatności międzynarodowej

Planując płatność międzynarodową, musisz określić jej tytuł.

 1. W kolumnie Metoda realizacji kliknij rachunek z błędem Brak tytułu płatności międzynarodowej.
 2. Wybierz opcję Aktualizuj tytuł płatności z listy rozwijanej.
 3. Postępuj zgodnie z monitami, aby wprowadzić wymagane dane.

Usuń partię rachunków

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Na kartach Nieopłacone lub Wszystkie wybierz rachunki, które chcesz usunąć.
 3. Kliknij opcję Usuń rachunki.
 4. W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń rachunki. Powiadomienie potwierdzi liczbę pomyślnie usuniętych rachunków.

Oznacz rachunki jako nieopłacone

Jeśli rachunki zostały przypadkowo oznaczone jako opłacone, możesz przywrócić ich wcześniejszy status. Po oznaczeniu rachunku jako nieopłaconego można go znaleźć na kartach Nieopłacone lub Wszystkie.

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Na kartach Opłacone lub Wszystkie wybierz rachunki, które chcesz oznaczyć jako nieopłacone.
 3. Kliknij opcję Oznacz jako nieopłacone. Powiadomienie potwierdzi liczbę rachunków, którym przywrócono status Nieopłacone.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo