Shopify Bill Pay ile aynı anda birden fazla faturayı ödeme

Shopify Bill Pay ile birden fazla fatura ödemesini aynı anda işleyebilirsiniz. Bu sayfada, ister yurt içi ister uluslararası olsun, farklı tedarikçilere veya satıcılara ait birden fazla faturanın ödemesini aynı anda nasıl planlayacağınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Aynı anda birden fazla ödemeyi planlama

Yönetmeniz gereken birden fazla fatura varsa 20 adede kadar ödemeyi aynı anda işleyerek zaman kazanabilirsiniz. 20'den fazla fatura seçerseniz bu grupta yalnızca ilk 20 fatura işlenir ve işleme dahil edilmeyen faturalar hakkında size bilgi verilir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Finans > Bill Pay bölümüne gidin.
 2. Ödemek istediğiniz faturaları seçin. Yurt içi ve uluslararası faturaları karıştırabilirsiniz.
 3. Schedule payments'a (Ödeme planla) tıklayın.
 4. Schedule payments (Ödemeleri planlayın) sayfasında her bir faturanın ayrıntılarını gözden geçirin. Görüntülenen ödeme ve teslimat yöntemleri varsayılan olarak, her bir satıcı için son ödemede kullanılan yöntemleri içerir.
 5. Schedule (X) payments'a ([X] ödemeyi planla) tıklayın. Burada, X planlayacağınız ödeme sayısıdır. Açılır pencerede toplam fatura tutarı ve toplam ücretler gösterilir.
 6. Toplam fatura tutarının ve toplam ücretlerin gösterildiği iletişim kutusundaki ayrıntıları dikkatle inceleyin.
 7. Schedule payments'a (Ödemeleri planla) tıklayın. Başarıyla planlanan ödeme sayısını doğrulayan bir bildirim gönderilir.

Eksik bilgilerle ilgilenme

Bazen belirli bilgiler otomatik olarak doldurulmayabilir veya tamamen eksik olabilir. Bu durum, bu ayrıntılar girilene kadar ödemenin planlanmasını önler.

Yaygın hatalar ve bu hataların giderilmesi

Missing amount (Eksik tutar)

Ödeme tutarı içe aktarılan faturada yer almıyorsa Missing amount (Eksik tutar) hatası görüntülenir.

 1. Amount (Tutar) sütununda, Missing amount (Eksik tutar) hatasını içeren faturaya tıklayın.
 2. Ödeme için doğru tutarı girin.

Missing payment method (Eksik ödeme yöntemi)

Kayıtlı ödeme yöntemi yoksa Missing payment method (Eksik ödeme yöntemi) hatası görüntülenir.

 1. Payment method (Ödeme yöntemi) sütununda, Missing payment method (Eksik ödeme yöntemi) hatasını içeren faturaya tıklayın.
 2. + Add payment method (Ödeme yöntemi ekle) seçeneğine tıklayın.
 3. + Add payment method (Ödeme yöntemi ekle) iletişim kutusunda bir kredi kartı, banka kartı veya banka hesabı eklemeyi seçin ve gerekli bilgileri girmek için istemleri takip edin.

Missing delivery method (Eksik teslimat yöntemi)

Yeni satıcılar için veya henüz bir teslimat yöntemi ayarlanmadıysa Missing delivery method (Eksik teslimat yöntemi) hatası görüntülenir.

 1. Delivery method (Teslimat yöntemi) sütununda , Missing delivery method (Eksik teslimat yöntemi) hatasını içeren faturaya tıklayın.
 2. Açılır listeden ACH bank transfer (ACH banka havalesi), Paper check (Kağıt çek), International wire (Uluslararası para transferi) ya da Ask vendor to choose (Satıcıdan seçmesini iste) seçeneklerinden birini belirleyin.
 3. Gerekli ayrıntıları girmek için istemleri takip edin.

Missing purpose for an international payment (Uluslararası ödeme için eksik amaç)

Uluslararası bir ödeme planlarken ödemenin amacını beyan etmeniz gerekir.

 1. Delivery method (Teslimat yöntemi) sütununda, Missing purpose of an international payment (Uluslararası ödeme için eksik amaç) hatasını içeren faturaya tıklayın.
 2. Açılır listeden Update purpose of payment'ı (Ödemenin amacını güncelle) seçin.
 3. Gerekli ayrıntıları girmek için istemleri takip edin.

Bir fatura grubunu silme

 1. Shopify yöneticinizden Finans > Bill Pay bölümüne gidin.
 2. Unpaid (Ödenmedi) veya All (Tümü) sekmelerinde, silmek istediğiniz faturaları seçin.
 3. Delete bills'e (Faturaları sil) tıklayın.
 4. İletişim kutusunda Delete bills'e (Faturaları sil) tıklayın. Başarıyla silinen fatura sayısını doğrulayan bir bildirim gösterilir.

Faturaları ödenmedi olarak işaretleme

Faturalar yanlışlıkla ödendi olarak işaretlenmişse fatura durumunu eski haline döndürebilirsiniz. Bir fatura ödenmedi olarak işaretlendikten sonra bu faturayı, Unpaid (Ödenmedi)) veya All (Tüm) sekmelerinde bulabilirsiniz.

 1. Shopify yöneticinizden Finans > Bill Pay bölümüne gidin.
 2. Paid (Ödendi) veya All (Tümü) sekmelerinde, ödenmedi olarak işaretlemek istediğiniz faturaları seçin.
 3. Mark as unpaid'e (Ödenmedi olarak işaretle) tıklayın. Ödenmemiş durumuna başarıyla döndürülen fatura sayısını doğrulayan bir bildirim gösterilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene