Betale flere fakturaer samtidig gjennom Shopify Bill Pay

Med Shopify Bill Pay kan du håndtere flere fakturabetalinger samtidig. På denne siden kan du finne ut hvordan du planlegger betaling av flere fakturaer til ulike leverandører eller selgere samtidig, enten de er nasjonale eller internasjonale.

Planlegge flere betalinger samtidig

Når du har flere fakturaer å administrere, kan du spare tid ved å behandle så mye som 20 betalinger samtidig. Hvis du velger mer enn 20 fakturaer, behandles bare de første 20 i denne omgangen, og du blir varslet om eventuelle ekskluderte fakturaer.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Velg fakturaene du ønsker å betale. Du kan blande innenlands- og internasjonale fakturaer.
 3. Klikk på Planlegg betalinger.
 4. Gå gjennom detaljene for hver enkelt faktura på siden Planlegg betalinger. Betalings- og leveringsmåtene som vises er som standard de samme som du brukte i forrige betaling til hver selger.
 5. Klikk på Planlegg (X) betalinger, der X er antall betalinger du planlegger. Et popup-vindu viser det totale fakturabeløpet og totale avgifter.
 6. Gå nøye gjennom detaljene i dialogboksen som viser det totale fakturabeløpet og totale avgifter.
 7. Klikk på Planlegg betalinger. Et varsel bekrefter antall betalinger som er planlagt.

Håndtere manglende opplysninger

Noen ganger kan det hende bestemte opplysninger ikke fylles ut automatisk eller mangler, noe som kan forhindre betalingen fra å bli planlagt inntil opplysningene er registrert.

Vanlige feil og hvordan du løser dem

Manglende beløp

Feilmeldingen Manglende beløp vises hvis betalingsbeløpet ikke er hentet fra den importerte fakturaen.

 1. Klikk på fakturaen med feilmeldingen Manglende beløp i kolonnen Beløp.
 2. Angi riktig beløp for betalingen.

Manglende betalingsmåte

Feilmeldingen Manglende betalingsmåte vises hvis det ikke er lagret noen betalingsmåte.

 1. Klikk på fakturaen med feilmeldingen Manglende betalingsmåte i kolonnen Betalingsmåte.
 2. Klikk på + Legg til betalingsmåte.
 3. Velg å legge til et kredittkort, et debetkort eller en bankkonto i dialogboksen Legg til betalingsmåte, og følg ledetekstene for å registrere nødvendig informasjon.

Manglende leveringsmåte

Feilmeldingen Manglende leveringsmåte vises for nye selgere, eller dersom en leveringsmåte ikke er angitt.

 1. Klikk på fakturaen med feilmeldingen Manglende leveringsmåte i kolonnen Leveringsmåte.
 2. Velg ACH-bankoverføring, Papirsjekk, Internasjonal bankoverføring eller Be selgeren om å velge fra rullegardinmenyen.
 3. Følg instruksjonene for å registrere nødvendige opplysninger.

Manglende formål for en internasjonal betaling

Når du planlegger en internasjonal betaling, må du oppgi formålet med betalingen.

 1. Klikk på fakturaen med feilmeldingen Manglende formål med en internasjonal betaling i kolonnen Leveringsmåte.
 2. Velg Oppdater formål med betalingen fra rullegardinlisten.
 3. Følg instruksjonene for å registrere nødvendige opplysninger.

Slett flere fakturaer samtidig

 1. Gå til Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Velg fakturaene du ønsker å slette i fanene Ubetalt eller Alle.
 3. Klikk på Slett fakturaer.
 4. Klikk på Slett fakturaer i dialogboksen. Et varsel bekrefter antall slettede fakturaer.

Merk fakturaer som ubetalt

Hvis fakturaer er merket som betalt ved en feil, kan du tilbakestille statusen. Når en faktura er merket som utbetalt, finner du den i fanene Ubetalt eller Alle.

 1. Gå til Økonomi > Bill Pay fra Shopify-administrator.
 2. Velg fakturaene du vil merke som ubetalt i fanene Betalt eller Alle.
 3. Klikk på Merk som ubetalt. Et varsel bekrefter antall fakturaer som er tilbakestilt til status som ubetalt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis