การชำระใบเรียกเก็บเงินหลายรายการพร้อมกันผ่าน Shopify Bill Pay

คุณสามารถแฮนเดิลการชำระใบเรียกเก็บเงินหลายรายการพร้อมกันโดยใช้ Shopify Bill Pay ในหน้านี้ คุณสามารถเรียนรู้วิธีกำหนดเวลาการชำระเงินสำหรับใบเรียกเก็บเงินหลายรายการไปยังซัพพลายเออร์หรือผู้ขายต่างๆ ได้ในคราวเดียว ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ

กำหนดเวลาการชำระเงินหลายรายการได้ในครั้งเดียว

เมื่อคุณมีใบเรียกเก็บเงินหลายรายการที่ต้องจัดการ คุณสามารถประหยัดเวลาโดยประมวลผลการชำระเงินได้มากถึง 20 รายการพร้อมกัน หากคุณเลือกใบเรียกเก็บเงินมากกว่า 20 ใบ ระบบจะประมวลผลเฉพาะ 20 ใบแรกในชุดนี้ และคุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงินที่ยกเว้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. เลือกใบเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการชำระ คุณสามารถผสมได้ทั้งใบเรียกเก็บเงินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 3. คลิก “กำหนดเวลาการชำระเงิน
 4. ในหน้า กำหนดการชำระเงิน ให้ตรวจสอบรายละเอียดการเรียกเก็บเงินแต่ละรายการ วิธีการชำระเงินและการจัดส่งที่แสดงจะเป็นค่าเริ่มต้นเป็นวิธีที่ใช้ในการชำระเงินครั้งล่าสุดของคุณกับผู้ขายแต่ละราย
 5. คลิก กำหนดเวลาการชำระเงิน (X) โดยที่ X คือจำนวนการชำระเงินที่คุณกำหนดเวลาการชำระเงิน ป๊อปอัปจะแสดงยอดรวมใบเรียกเก็บเงินและค่าธรรมเนียมทั้งหมด
 6. ตรวจสอบรายละเอียดในกล่องโต้ตอบที่แสดงจำนวนเงินรวมและค่าธรรมเนียมทั้งหมดอย่างรอบคอบ
 7. คลิก กำหนดเวลาการชำระเงิน การแจ้งเตือนจะยืนยันจำนวนการชำระเงินที่กำหนดสำเร็จแล้ว

ไม่มีรายละเอียดที่อยู่

บางครั้งอาจไม่ได้ป้อนข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติหรือไม่มีทั้งหมด ซึ่งทำให้ไม่สามารถกำหนดเวลาการชำระเงินจนกว่าจะให้รายละเอียดเหล่านี้

ข้อผิดพลาดทั่วไปและวิธีแก้ไข

จํานวนที่ขาดไป

หากจำนวนเงินที่ชำระไม่ได้ถูกบันทึกจากใบเรียกเก็บเงินที่นำเข้า ข้อผิดพลาด จำนวนเงินที่ขาดไป จะปรากฏขึ้น

 1. ในคอลัมน์ จำนวนเงิน ให้คลิกใบเรียกเก็บเงินที่มีข้อผิดพลาด จำนวนเงินที่ขาดไป
 2. ป้อนจำนวนเงินที่ถูกต้องสำหรับการชำระเงิน

ไม่มีวิธีการชำระเงิน

หากไม่มีการบันทึกวิธีการชำระเงิน ข้อผิดพลาด วิธีการชำระเงินที่ขาดไป จะปรากฏขึ้น

 1. ในคอลัมน์ วิธีการชำระเงิน ให้คลิกใบเรียกเก็บเงินที่มีข้อผิดพลาดขึ้นว่า วิธีการชำระเงินที่ขาดไป
 2. คลิก เพิ่มวิธีการรับเงิน
 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มวิธีการชำระเงิน ให้เลือกที่จะเพิ่มบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคาร และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้อนรายละเอียดที่จำเป็น

ไม่มีวิธีการจัดส่ง

สำหรับผู้ขายรายใหม่หรือหากยังไม่ได้ตั้งค่าวิธีการจัดส่ง ข้อผิดพลาด ไม่มีวิธีการจัดส่ง จะปรากฏขึ้น

 1. ในคอลัมน์ วิธีการจัดส่ง ให้คลิกใบเรียกเก็บเงินที่มีข้อผิดพลาด ไม่มีวิธีการจัดส่ง
 2. เลือก การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแบบ ACH, เช็คฉบับกระดาษ, การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ หรือ ขอให้ผู้ขายเลือก จากรายการดรอปดาวน์
 3. ปฏิบัติตามข้อความแจ้งเตือนเพื่อป้อนรายละเอียดที่จำเป็น

ไม่มีจุดประสงค์ในการชำระเงินระหว่างประเทศ

เมื่อคุณกำหนดเวลาการชำระเงินระหว่างประเทศ คุณต้องแจ้งจุดประสงค์ของการชำระเงิน

 1. ในคอลัมน์ วิธีการจัดส่ง ให้คลิกใบเรียกเก็บเงินที่มีข้อผิดพลาด ไม่มีจุดประสงค์ในการชำระเงินระหว่างประเทศ
 2. เลือก อัปเดตจุดประสงค์ของการชำระเงิน จากรายการดรอปดาวน์
 3. ปฏิบัติตามข้อความแจ้งเตือนเพื่อป้อนรายละเอียดที่จำเป็น

ลบชุดใบเรียกเก็บเงิน

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. ในแท็บ ยังไม่ได้ชำระเงิน หรือ ทั้งหมด ให้เลือกใบเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการลบ
 3. คลิก ลบใบเรียกเก็บเงิน
 4. ที่กล่องโต้ตอบ คลิก ลบใบเรียกเก็บเงิน การแจ้งเตือนจะยืนยันจำนวนใบเรียกเก็บเงินที่ลบสำเร็จ

ทำเครื่องหมายใบเรียกเก็บเงินว่ายังไม่ได้ชำระ

หากใบเรียกเก็บเงินถูกทำเครื่องหมายว่าชำระแล้วโดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถเปลี่ยนสถานะกลับได้ หลังจากที่ใบเรียกเก็บเงินถูกทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้ชำระเงิน คุณสามารถดูได้ในแท็บ ยังไม่ได้ชำระเงิน หรือ ทั้งหมด

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. ในแท็บ ชำระเงินแล้ว หรือ ทั้งหมด ให้เลือกใบเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้ชำระเงิน
 3. คลิกที่ ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้ชำระเงิน การแจ้งเตือนจะยืนยันจำนวนใบเรียกเก็บเงินที่เปลี่ยนสถานะกลับเป็นยังไม่ได้ชำระเงินสำเร็จ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี