การจัดการการชำระเงินแบบรวมด้วย Shopify Bill Pay

การรวมการชำระใบเรียกเก็บเงินหลายรายการเป็นรายการเดียวจะมีประโยชน์เมื่อคุณจัดการกับใบแจ้งหนี้หลายใบจากผู้ขายรายเดียวกัน คุณสามารถประหยัดเวลาด้วยการประมวลผลการชำระเงินได้มากถึง 20 รายการพร้อมกัน หากคุณเลือกใบเรียกเก็บเงินมากกว่า 20 ใบ ระบบจะประมวลผลเฉพาะ 20 ใบแรกในชุดนี้ และคุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงินที่ยกเว้น

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
  2. เลือกใบเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการรวม คุณสามารถผสมได้ทั้งใบเรียกเก็บเงินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  3. คลิก “กำหนดเวลาการชำระเงิน
  4. หากใบเรียกเก็บเงินที่เลือกมาจากผู้ขายรายเดียวกัน คุณสามารถรวมการชำระเงินเหล่านี้เป็นรายการเดียวได้โดยการคลิก รวมการชำระเงิน จากกล่องโต้ตอบ รวมใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขายเดียวกัน
  5. คลิก ดำเนินการต่อ
  6. ในหน้า กำหนดการชำระเงิน ให้ตรวจทานจำนวนใบเรียกเก็บเงินที่ถูกรวมไว้ในการชำระเงินครั้งเดียวนี้สำหรับผู้ขาย
  7. คลิกที่ ใบเรียกเก็บเงิน (X) โดยที่ X คือจํานวนใบเรียกเก็บเงินที่รวมกัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี