Zarządzanie połączonymi płatnościami za pomocą aplikacji Shopify Bill Pay

Łączenie wielu płatności za rachunki w jedną może być przydatne w przypadku kilku faktur od tego samego dostawcy. Możesz zaoszczędzić czas, przetwarzając jednocześnie aż 20 płatności. Jeśli wybierzesz więcej niż 20 rachunków, tylko pierwszych 20 zostanie przetworzonych w tej partii i otrzymasz powiadomienie o wykluczonych rachunkach.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
  2. Wybierz rachunki, które chcesz połączyć. Można łączyć zarówno rachunki krajowe, jak i międzynarodowe.
  3. Kliknij opcję Zaplanuj płatności.
  4. Jeśli wybrane rachunki pochodzą od tego samego dostawcy, możesz połączyć te płatności w jedną, klikając opcję Połącz płatności w oknie dialogowym Połącz rachunki od tego samego dostawcy.
  5. Kliknij Kontynuuj.
  6. Na stronie Zaplanuj płatności sprawdź, ile rachunków zostało połączonych w jedną płatność dla dostawcy.
  7. Kliknij (X) rachunek, gdzie X to liczba połączonych rachunków.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo