Zarządzanie metodami płatności i realizacji za pomocą aplikacji Shopify Bill Pay

W aplikacji Shopify Bill Pay możesz wybierać spośród różnych metod płatności i określić sposób, w jaki dostawcy mają otrzymywać płatności. Na tej stronie znajdują się szczegóły dotyczące każdej dostępnej metody płatności i realizacji, które pomogą Ci wykonać konfigurację na potrzeby zarządzania rachunkami.

Dostępne metody płatności

W aplikacji Shopify Bill Pay możesz opłacać rachunki za pomocą poniższych opcji. W kolumnie opłat * dotyczy tylko opłaty z tytułu metody płatności. Nadal mogą być obowiązywać opłaty z tytułu metody realizacji. Szczegółowa lista opłat znajduje się w sekcji Pełne opłaty za płatności.

Możliwe metody płatności i powiązane dane
Metoda Opłata Ograniczenia
Shopify Balance Gratis* Z zastrzeżeniem limitu dziennych wydatków za pomocą karty Shopify Balance
Przelew bankowy Gratis* Z zastrzeżeniem limitów transakcji w Twoim banku
Karta kredytowa 2,9%* Z zastrzeżeniem limitów transakcji w Twoim banku
Karta debetowa 2,9%* Z zastrzeżeniem limitów transakcji w Twoim banku

Sposób wyświetlania płatności na wyciągach

Płatności dokonywane za pośrednictwem aplikacji Shopify Bill Pay są wyświetlane na wyciągach bankowych lub na wyciągach z karty jako „[Nazwa dostawcy] melio CCD”. Nazwa dostawcy może nie być zawsze wymieniona, natomiast nazwa „melio" jest zawsze podana.

Metody realizacji płatności dla dostawców

Możesz wybrać sposób otrzymywania płatności przez dostawców, który różni się w zależności od używanej metody płatności.

Dostępne metody dostawy dla dostawcy i powiązane dane
Metoda płatności Metoda dostawy Czas realizacji* Opłata za realizację Ograniczenia
Przelew bankowy (ACH) Przelew bankowy (ACH)
 • Poniżej 100 000 USD: 3 dni robocze
 • 100 000 USD lub więcej: 4 dni robocze
Gratis** Tylko na terenie USA
Szybki przelew bankowy (ACH) Ten sam dzień roboczy 1%**
Czek papierowy 5-7 dni roboczych 1,50 USD** Tylko na terenie USA
Przelew bankowy
 • Poniżej 100 000 USD: 3 dni robocze
 • 100 000 USD lub więcej: 4 dni robocze
20 USD** Tylko rachunki międzynarodowe
Shopify Balance Przelew bankowy (ACH)
 • Poniżej 100 000 USD: 3 dni robocze
 • 100 000 USD lub więcej: 4 dni robocze
Gratis** Tylko na terenie USA
Szybki przelew bankowy (ACH) Ten sam dzień roboczy 1%**
Czek papierowy 5-7 dni roboczych 1,50 USD** Tylko na terenie USA
Przelew bankowy
 • Poniżej 100 000 USD: 3 dni robocze
 • 100 000 USD lub więcej: 4 dni robocze
20 USD** Tylko rachunki międzynarodowe
Karta kredytowa Przelew bankowy (ACH)
 • Większość kart kredytowych: ten sam dzień roboczy, jeśli płatność zaplanowano przed 14:00 EST, i kolejny dzień roboczy, jeśli płatność zaplanowano po godzinie 14:00 EST
 • Karty kredytowe American Express: 2 dni robocze
Gratis** Tylko na terenie USA
Czek papierowy 5-7 dni roboczych Gratis** Tylko na terenie USA
Przelew bankowy (tylko Mastercard)
 • Poniżej 100 000 USD: 3 dni robocze
 • 100 000 USD lub więcej: 4 dni robocze
20 USD**
 • Tylko rachunki międzynarodowe
 • Tylko Mastercard. Płatności za rachunki międzynarodowe nie są dostępne w przypadku innych dostawców kart kredytowych.
Karta debetowa Przelew bankowy (ACH) Ten sam dzień roboczy, jeśli jest płatność zaplanowano przed 14:00 EST, i kolejny dzień biznesowy, jeśli płatność zaplanowano po godzinie 14:00 EST Gratis** Tylko na terenie USA
Czek papierowy 5-7 dni roboczych Gratis** Tylko na terenie USA

* Czas realizacji jest liczony od momentu przetworzenia płatności, niekoniecznie od dnia jej pobrania. Płatności są przetwarzane tylko raz dziennie przed godziną 21 EST. Oznacza to, że przetwarzanie wszelkich płatności przesłanych po godzinie 21 EST zaczyna się następnego dnia. Na przykład, płatność, której realizacja zajmuje jeden dzień roboczy, dokonana o 22:30 EST w poniedziałek zostanie przetworzona dopiero we wtorek rano, a zatem wpłynie na konto dostawcy po upływie jednego dnia roboczego od wtorku, czyli w środę.

** Dotyczy to tylko opłaty za metodę realizacji; nadal mogą obowiązywać opłaty dotyczące metody płatności. Pełną listę opłat można znaleźć w sekcji Pełne opłaty za płatności.

Dowiedz się więcej o dodawaniu metod realizacji dla dostawców.

Przegląd pełnych opłat za płatności

Zapoznaj się z poniższą tabelą zawierającą wszystkie obowiązujące opłaty dla poszczególnych metod płatności i realizacji.

Pełna lista możliwych opłat od płatności dla każdej z metod płatności i realizacji
Metoda płatności Opłata od płatności Metoda dostawy Opłata za realizację Łączne opłaty
Przelew bankowy (ACH) Darmowe Przelew bankowy (ACH): 3-4 dni robocze Darmowe Darmowe
Szybki przelew bankowy (ACH): ten sam dzień roboczy 1% 1%
Płatność natychmiastowa za pomocą karty debetowej (wybrana przez dostawcę) 1%, opłaca dostawca
 • Dla sprzedawców: bezpłatnie
 • Dla dostawców: 1%
Czek papierowy: 5-7 dni roboczych 1,50 USD 1,50 USD
Przelew międzynarodowy: 3 dni robocze 20 USD 20 USD
Shopify Balance Darmowe Przelew bankowy (ACH): 3-4 dni robocze Darmowe Darmowe
Szybki przelew bankowy (ACH): ten sam dzień roboczy 1% 1%
Płatność natychmiastowa za pomocą karty debetowej (wybrana przez dostawcę) 1%, opłaca dostawca
 • Dla sprzedawców: bezpłatnie
 • Dla dostawców: 1%
Czek papierowy: 5-7 dni roboczych 1,50 USD 1,50 USD
Przelew międzynarodowy: 3 dni robocze 20 USD 20 USD
Karta kredytowa 2,9% Przelew bankowy (ACH): następny dzień roboczy Darmowe 2,9%
Płatność natychmiastowa za pomocą karty debetowej (wybrana przez dostawcę) 1%, opłaca dostawca
 • Dla sprzedawców: 2,9%
 • Dla dostawców: 1%
Czek papierowy: 5-7 dni roboczych Darmowe 2,9%
Przelew międzynarodowy (tylko Mastercard): 3 dni robocze 20 USD 2,9% + 20 USD
Karta debetowa 2,9% Przelew bankowy (ACH): następny dzień roboczy Darmowe 2,9%
Płatność natychmiastowa za pomocą karty debetowej (wybrana przez dostawcę) 1%, opłaca dostawca
 • Dla sprzedawców: 2,9%
 • Dla dostawców: 1%
Czek papierowy: 5-7 dni roboczych Darmowe 2,9%

Sposób wyświetlania informacji o płatności dla dostawców

Gdy rozpoczynasz korzystanie z aplikacji Shopify Bill Pay, powiadom dostawców, że wprowadzasz zmiany w procesie płatności. Przejrzyj poniższe szczegóły metod realizacji, aby poinformować dostawców, czego powinni się spodziewać.

Przelewy bankowe

Na wyciągach z konta bankowego Twojego dostawcy płatności Shopify Bill Pay są wyświetlane z nazwą dostawcy i „melio”, na przykład „[Nazwa dostawcy] melio CCD”. Nazwa Twojej firmy nie zawsze jest wymieniona, ale „melio” jest zawsze widoczne na liście.

Czeki papierowe

Czeki papierowe są wysyłane pocztą do dostawcy i zawierają nazwę i adres Twojej firmy. Numery kont bankowych należą do Melio, partnera Shopify Bill Pay, więc Twoje dane bankowe nigdy nie są udostępniane dostawcy.

Opis nieudanych płatności

Płatności mogą zakończyć się niepowodzeniem z wielu powodów. Problem może dotyczyć metody płatności lub metody realizacji. W przypadku nieudanej płatności wskazanie przyczyny ma kluczowe znaczenie dla skutecznego rozwiązania problemu.

Jeśli płatność się nie powiedzie, zapoznaj się z poniższą listą możliwych przyczyn i sposobami ich rozwiązania.

Lista możliwych przyczyn niepowodzenia płatności oraz rozwiązanie
Metoda płatności Kod zwrotu Problem Rozwiązanie
Konto bankowe (ACH)
 • Niewystarczające środki — kod zwrotu ACH: R01
 • Za mało środków — kod zwrotu ACH: R09
Brak wystarczających środków na koncie bankowym
 1. Anuluj płatność.
 2. Zmień termin płatności za pomocą metody płatności z wystarczającą ilością środków.

Jeśli uważasz, że dysponujesz wystarczającymi środkami dla wybranej metody płatności, skontaktuj się z bankiem realizującym metodę płatności.

Twoje konto jest zamrożone — kod zwrotu ACH: R16 Konto bankowe jest zamrożone Skontaktuj się z bankiem, aby rozwiązać problem. Jeśli musisz dokonać płatności przed rozwiązaniem problemu w swoim banku, anuluj płatność, a następnie zmień termin płatności, korzystając z innej metody płatności.
Płatność wstrzymana zgodnie z żądaniem — kod zwrotu ACH: R08 Bank otrzymał Twoją prośbę zatrzymania tej płatności
 1. Anuluj płatność.
 2. Zmień termin płatności.
Nieautoryzowana transakcja — kod zwrotu ACH: R10 Nieautoryzowana aktywność na koncie bankowym Skontaktuj się z bankiem, aby rozwiązać problem. Jeśli musisz dokonać płatności przed rozwiązaniem problemu w swoim banku, anuluj płatność, a następnie zmień termin płatności, korzystając z innej metody płatności.
Płatność jest zablokowana — kod zwrotu ACH: R29 Shopify Bill Pay nie może pobrać środków z Twojego konta Skontaktuj się z bankiem, aby rozwiązać problem. Jeśli musisz dokonać płatności przed rozwiązaniem problemu w swoim banku, anuluj płatność, a następnie zmień termin płatności, korzystając z innej metody płatności.
Poproszono dostawcę o wybranie metody płatności Dostawca nie odpowiedział na prośbę zawartą w e-mailu Dostawca nie zaakceptował Twojej płatności lub nie podał danych do realizacji
 1. Anuluj płatność.
 2. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dane dotyczące realizacji.
 3. Zmień termin płatności.
Karta kredytowa Płatność nie może zostać przetworzona — kod zwrotu: 12 Wystąpił problem z kartą użytą do opłacenia tego rachunku
 1. Anuluj płatność.
 2. Zaktualizuj dane swojej karty i zmień termin płatności lub zmień termin płatności, korzystając z innej metody płatności.
Twoja karta jest zablokowana — kod zwrotu: 05 Karta została zablokowana z powodu przekroczenia limitu kart lub podejrzenia oszustwa Skontaktuj się z bankiem, aby rozwiązać problem. Jeśli musisz dokonać płatności przed rozwiązaniem problemu w swoim banku, anuluj płatność, a następnie zmień termin płatności, korzystając z innej metody płatności.

Brak wystarczających środków — kod zwrotu: 51

Płatność nie może zostać przetworzona — kod zwrotu: 12

Niewystarczające środki — Kod zwrotu: 183

Dla karty ustawiono limit uniemożliwiający przetworzenie tej płatności
 1. Anuluj płatność.
 2. Zmień termin płatności za pomocą metody płatności z wystarczającą ilością środków.

Jeśli uważasz, że limit dla danej metody płatności nie powinien mieć wpływu na płatność, skontaktuj się z bankiem obsługującym daną metodę płatności.

Opis powodów nieudanej realizacji

Lista możliwych przyczyn niepowodzenia realizacji oraz rozwiązanie
Kod zwrotu Problem Wynik Następne kroki
Konto dostawcy jest zamknięte — kod zwrotu ACH: R02 Konto dostawcy jest zamknięte lub nie może przyjąć płatności Twoja płatność została zwrócona
 1. Dodaj rachunek ponownie.
 2. Zmień termin płatności za pomocą zaktualizowanych danych realizacji otrzymanych od dostawcy.
Nie można znaleźć konta dostawcy — kod zwrotu ACH: R03 Numer konta bankowego dostawcy był nieprawidłowy lub nieodpowiedni dla przelewów bankowych Twoja płatność została zwrócona
 1. Dodaj rachunek ponownie.
 2. Zmień termin płatności za pomocą zaktualizowanych danych realizacji otrzymanych od dostawcy.
Numer konta dostawcy jest nieprawidłowy — kod zwrotu ACH: R04 Numer konta bankowego dostawcy był nieprawidłowy Twoja płatność została zwrócona
 1. Dodaj rachunek ponownie.
 2. Zmień termin płatności za pomocą zaktualizowanych danych realizacji otrzymanych od dostawcy.
Nie można dostarczyć płatności — kod zwrotu ACH: R05 Wystąpił problem z danymi konta bankowego Twojego dostawcy Twoja płatność została zwrócona
 1. Dodaj rachunek ponownie.
 2. Zmień termin płatności za pomocą zaktualizowanych danych realizacji otrzymanych od dostawcy.
Nieprawidłowy kod banku ACH — kod zwrotu ACH: R13 Kod banku dostawcy był nieprawidłowy Twoja płatność została zwrócona
 1. Dodaj rachunek ponownie.
 2. Zmień termin płatności za pomocą zaktualizowanych danych realizacji otrzymanych od dostawcy.
Konto dostawcy nie może przyjąć płatności — kod zwrotu ACH: R20 Konto dostawcy nie może przyjmować płatności Twoja płatność została zwrócona
 1. Dodaj rachunek ponownie.
 2. Zmień termin płatności za pomocą zaktualizowanych danych realizacji otrzymanych od dostawcy.
Płatność odrzucona przez dostawcę — kod zwrotu ACH: R23 Płatność została odrzucona przez dostawcę lub jego bank Twoja płatność została zwrócona
 1. Skontaktuj się z dostawcą, aby rozwiązać problem
 2. Dodaj rachunek ponownie.
 3. Zmień termin płatności za pomocą zaktualizowanych danych realizacji otrzymanych od dostawcy.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo