Zarządzanie rachunkami za pomocą aplikacji Shopify Bill Pay

Po dodaniu rachunków możesz zarządzać wszystkimi rachunkami bezpośrednio na koncie Shopify Bill Pay. W aplikacji Shopify Bill Pay możesz śledzić, modyfikować i obsługiwać różne aspekty rachunków.

Opis statusów rachunku

W aplikacji Shopify Bill Pay do każdego rachunku przypisywany jest status, który wskazuje jego aktualny stan. Poniżej przedstawiono zestawienie statusów i ich znaczenie:

Lista możliwych statusów rachunku oraz ich opis
Status Opis
Płatne Rachunek jest w pełni opłacony i nie jest konieczne podejmowanie kolejnych czynności.
Niezapłacone Rachunek nie jest jeszcze opłacony w całości.
Zaległe Płatność nie została zrealizowana, a termin płatności minął.
Oczekiwanie na weryfikację Wybrano płatność na konto bankowe, ale jego weryfikacja nadal oczekuje na realizację.
Dostawca oczekujący Oczekiwanie na wybranie przez dostawcę preferowanej metody płatności.
Zaplanowane Płatność za rachunek jest zaplanowana, ale nie została jeszcze przetworzona.
W toku Płatność została pobrana i jest na etapie przetwarzania.
Płatność nie powiodła się Próba płatności nie powiodła się. Dowiedz się, jaki był powód i jak rozwiązać ten problem.

Sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie rachunków

Efektywne zarządzanie rachunkami może zaoszczędzić czas i pomóc w utrzymaniu lepszej kontroli nad finansami. Aby ułatwić sobie porządkowanie i znajdowanie rachunków, możesz sortować, filtrować i wyszukiwać rachunki w aplikacji Shopify Bill Pay.

Sortowanie rachunków

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij przycisk sortowania.
 3. Wybierz kryteria sortowania i określ, czy chcesz sortować w kolejności rosnącej, czy malejącej.

Filtrowanie rachunków

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij przycisk wyszukiwania i filtrowania.
 3. Kliknij opcję Dodaj filtr, a następnie wybierz kryteria, według których chcesz filtrować.
 4. Wybierz konkretną wartość do filtrowania.

Wyszukaj rachunek

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij przycisk wyszukiwania i filtrowania.
 3. Wprowadź szukany termin, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.

Zmiana terminów i anulowanie płatności

Czasami plany ulegają zmianie i konieczna może być zmiana terminu lub anulowanie płatności.

Zmień termin płatności rachunku

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij rachunek.
 3. Kliknij opcję Edytuj płatność.
 4. W sekcji Szczegóły dostawy wybierz nową datę pobrania płatności.
 5. Kliknij opcję Aktualizuj płatność.

Anuluj zaplanowaną płatność

Anulowanie zaplanowanej płatności jest możliwe tylko do momentu rozpoczęcia jej przetwarzania. Po rozpoczęciu przetwarzania płatności jej anulowanie może nie być możliwe. Aby uzyskać pomoc po rozpoczęciu przetwarzania płatności, musisz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij rachunek, który chcesz usunąć.
 3. Dla ostatniej aktywności płatności kliknij Anuluj płatność, a następnie Anuluj płatność.

Usuń rachunek

Możesz całkowicie usunąć rachunek ze swojej dokumentacji, trwale go usuwając.

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij rachunek.
 3. Kliknij opcję Usuń rachunek, a następnie Usuń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo