Zarządzanie uprawnieniami i działaniami pracowników w aplikacji Shopify Bill Pay

Jako sprzedawca Shopify możesz mieć potrzebę delegowania pracownikom zadań finansowych, takich jak zarządzanie rachunkami. Aplikacja Shopify Bill Pay oferuje funkcje, które umożliwiają przyznanie Twojemu zespołowi dostępu do obsługi płatności, zarządzania dostawcami i wyświetlania historycznych danych płatności. Z tego artykułu dowiesz się, jak przyznawać pracownikom dostęp do aplikacji Shopify Bill Pay i go odbierać, jak pracownicy mogą wykonać konfigurację po swojej stronie oraz jak monitorować ich działania.

Po dodaniu rachunków możesz udzielić pracownikom dostępu do aplikacji Shopify Bill Pay. Udzielenie pracownikom dostępu do aplikacji Shopify Bill Pay umożliwia im planowanie płatności za rachunki, przeglądanie historii płatności, zarządzanie dostawcami oraz metodami płatności.

Przyznawanie i odbieranie dostępu do aplikacji Shopify Bill Pay

Przyznaj dostęp

Po dodaniu rachunków możesz udzielić pracownikom dostępu do aplikacji Shopify Bill Pay. Aby ustalać, kto może obsługiwać płatności za rachunki, potrzebujesz uprawnienia do edycji ról użytkownika.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko pracownika, któremu chcesz udzielić dostępu.
 3. W sekcji Uprawnienia do aplikacji zaznacz Shopify Bill Pay.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Pracownik ma teraz dostęp do aplikacji Shopify Bill Pay.

Odbierz pracownikowi dostęp do Shopify Bill Pay

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko pracownika, któremu chcesz odebrać dostęp.
 3. W sekcji Uprawnienia do aplikacji odznacz Shopify Bill Pay.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Pracownik nie ma już dostępu do aplikacji Shopify Bill Pay.

Konfigurowanie aplikacji Shopify Bill Pay przez pracowników

Po przyznaniu dostępu pracownicy muszą skonfigurować swoje konto na potrzeby korzystania z niego. Kroki te muszą być wykonane przez pracownika. Nie może tego zrobić użytkownik, który przyznał pracownikowi dostęp.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Jeśli nie aktywowano jeszcze uwierzytelniania dwuetapowego, pojawi się monit o jego konfigurację:
  1. Kliknij opcję Skonfiguruj uwierzytelnianie dwuetapowe.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować uwierzytelnianie dwuetapowe.

Monitoruj aktywność pracowników w aplikacji Shopify Bill Pay

Po zakończeniu konfiguracji dla pracowników i rozpoczęciu przez nich obsługi zadań finansowych możesz przeglądać ich aktywność, aby śledzić ich działania.

Ustal, kto zaplanował płatność

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij płatność, którą chcesz sprawdzić.
 3. Przejdź do sekcji Aktywność płatnicza, a następnie znajdź ID płatności.

Szczegóły, w tym dane pracownika, który zaplanował płatność, oraz czas jej zaplanowania, znajdują się w opcji ID płatności.

Powiadomienia

Zawsze, gdy pracownik wykonuje istotne czynności, takie jak planowanie płatności, dodawanie kont bankowych lub modyfikowanie płatności, wysyłane są powiadomienia. Zarówno zaangażowany pracownik, jak i właściciel sklepu otrzymują wiadomość e-mail z wyszczególnieniem podjętych działań.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo