การจัดการสิทธิ์อนุญาตและกิจกรรมของพนักงานใน Shopify Bill Pay

ในฐานะผู้ขายของ Shopify คุณอาจต้องมอบหมายงานทางการเงิน เช่น การจัดการใบเรียกเก็บเงินให้กับพนักงานของคุณ Shopify Bill Pay มีฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยให้คุณอนุญาตการเข้าถึงแก่ทีมของคุณเพื่อจัดการการชำระเงิน จัดการผู้ขาย และดูข้อมูลประวัติการชำระเงินได้ ในบทความนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการให้และลบสิทธิ์การเข้าถึง Shopify Bill Pay สำหรับพนักงานของคุณ วิธีที่พนักงานสามารถตั้งค่า และวิธีการตรวจสอบกิจกรรมของพวกเขา

หลังจากที่คุณได้เพิ่มใบเรียกเก็บเงินของคุณแล้ว คุณจะสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึง Shopify Bill Pay ให้กับพนักงานของคุณได้ การให้สิทธิ์การเข้าถึง Shopify Bill Pay กับพนักงานของคุณจะช่วยให้พนักงานสามารถกำหนดเวลาในการชำระใบเรียกเก็บเงิน ดูประวัติการชำระเงิน จัดการผู้ขาย และจัดการวิธีการชำระเงินได้

การอนุญาตและการลบการเข้าถึง Shopify Bill Pay

อนุญาตการเข้าถึง

หลังจากที่คุณได้เพิ่มใบเรียกเก็บเงินของคุณแล้ว คุณจะสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึง Shopify Bill Pay ให้กับพนักงานของคุณได้ หากต้องการจัดการผู้ที่สามารถจัดการการชำระใบเรียกเก็บเงิน คุณต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขบทบาทของผู้ใช้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
 2. คลิกที่ชื่อของพนักงานที่คุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึง
 3. ในส่วนสิทธิ์อนุญาตของแอป ให้เลือก Shopify Bill Pay
 4. คลิก บันทึก

ขณะนี้พนักงานสามารถเข้าถึง Shopify Bill Pay ได้แล้ว

ลบสิทธิ์เข้าถึง Shopify Bill Pay ของพนักงานออก

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
 2. คลิกชื่อของพนักงานที่คุณต้องการลบสิทธิ์การเข้าถึง
 3. ในส่วนสิทธิ์อนุญาตของแอป ให้ยกเลิกการเลือก Shopify Bill Pay
 4. คลิก บันทึก

พนักงานรายนี้ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึง Shopify Bill Pay อีกต่อไป

การตั้งค่า Shopify Bill Pay สำหรับพนักงาน

หลังจากให้สิทธิ์การเข้าถึงแล้ว พนักงานจะต้องตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้งาน ขั้นตอนเหล่านี้จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยพนักงาน ซึ่งผู้ใช้ที่ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่พนักงานไม่สามารถทำได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. ข้อความแจ้งสำหรับการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นจะแสดงหากคุณยังไม่ได้เปิดใช้งาน:
  1. คลิก “ตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น
  2. ปฏิบัติตามการแจ้งเตือนเพื่อเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

ตรวจสอบกิจกรรมของพนักงานใน Shopify Bill Pay

หลังจากที่พนักงานของคุณได้รับการตั้งค่าและจัดการงานทางการเงินแล้ว คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมเพื่อติดตามการดำเนินการของพวกเขาได้

ระบุว่าใครเป็นผู้กำหนดการชำระเงิน

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิกการชำระเงินที่คุณต้องการตรวจสอบ
 3. ไปที่ส่วนกิจกรรมการชำระเงิน แล้วค้นหา ID การชำระเงิน

รายละเอียดรวมถึงพนักงานคนใดที่กำหนดเวลาการชำระเงินและเวลาที่กำหนดจะแสดงอยู่ใต้ ID การชำระเงิน

การแจ้งเตือน

เมื่อใดก็ตามที่พนักงานดำเนินการที่สำคัญ เช่น กำหนดการชำระเงิน เพิ่มบัญชีธนาคาร หรือแก้ไขการชำระเงิน การแจ้งเตือนจะถูกส่งออกไป ทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าของร้านค้าจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดการดำเนินการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี