Hantera personalbehörigheter och aktiviteter i Shopify Bill Pay

Som Shopify-handlare kan du behöva delegera finansiella uppgifter, till exempel hantering av räkningar, till personalen. Shopify Bill Pay har funktioner som gör att du kan godkänna att ditt team kan organisera betalningar, hantera säljare och visa historiska betalningsdata. I den här artikeln kan du lära dig hur du ger och tar bort åtkomst till Shopify Bill Pay för din personal, hur medarbetare kan göra egna konfigureringar och hur de kan övervaka sina aktiviteter.

När du har lagt till dina räkningar kan du ge dina medarbetare tillgång till Shopify Bill Pay. Om dina medarbetare får tillgång till Shopify Bill Pay kan de schemalägga fakturabetalningar, visa betalningshistorik, hantera säljare och hantera betalningsmetoder.

Godkänna och ta bort åtkomst till Shopify Bill Pay

Ge åtkomst

När du har lagt till dina räkningar kan du godkänna att dina medarbetare får tillgång till Shopify Bill Pay. För att hantera vem som kan hantera betalning av räkningar behöver du behörighet att redigera användarroller.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Användare och behörigheter.
 2. Klicka på namnet på den medarbetare som du vill ge åtkomst till.
 3. I avsnittet Apptillstånd väljer du Shopify Bill Pay.
 4. Klicka på Spara.

Medarbetaren har nu tillgång till Shopify Bill Pay.

Ta bort åtkomsten till Shopify Bill Pay från en medarbetare

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Användare och behörigheter.
 2. Klicka på namnet på den medarbetare som du vill ta bort åtkomsten för.
 3. I avsnittet App-behörigheter avmarkerar du Shopify Bill Pay.
 4. Klicka på Spara.

Medarbetaren har inte längre åtkomst till Shopify Bill Pay.

Konfigurera Shopify Bill Pay för medarbetare

När medarbetare har beviljats åtkomst måste de konfigurera sitt konto för användning. Medarbetaren måste slutföra dessa steg. Användaren som godkände medarbetarens åtkomst kan inte göra det.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Bill Pay i din Shopify-admin.
 2. Instruktioner om konfigurering av tvåstegsautentisering visas om du ännu inte har aktiverat det:
  1. Klicka på Konfigurera tvåstegsautentisering.
  2. Följ anvisningarna för att aktivera tvåstegsautentisering.

Övervaka personalaktiviteten i Shopify Bill Pay

När din personal har kommit igång och hanterar finansiella uppgifter kan du granska deras aktiviteter för att hålla koll på vad de gör.

Se vem som schemalagt en betalning

 1. Gå till Ekonomi > Bill Pay i din Shopify-admin.
 2. Klicka på betalningen som du vill granska.
 3. Gå till avsnittet Betalningsaktivitet och leta sedan reda på Betalnings-ID.

Uppgifter om vilken medarbetare som schemalade betalningen och när den schemalades listas under Betalnings-ID.

Aviseringar

När en medarbetare utför viktiga åtgärder, till exempel att schemalägga betalningar, lägga till bankkonton eller ändra betalningar, skickas aviseringar ut. Både medarbetaren och butiksägaren kommer få ett e-postmeddelande med uppgifter om vilken åtgärd som har vidtagits.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis