Quản lý quyền nhân viên và hoạt động của họ trong Shopify Bill Pay

Là thương nhân Shopify, bạn có thể cần phân công các tác vụ tài chính như quản lý hóa đơn cho nhân viên. Shopify Bill Pay cung cấp các chức năng giúp bạn cấp cho đội nhóm quyền truy cập để sắp xếp các khoản thanh toán, quản lý nhà cung cấp và xem dữ liệu lịch sử thanh toán. Trong bài viết này, bạn có thể tìm hiểu cách cấp và gỡ bỏ quyền truy cập vào Shopify Bill Pay cho nhân viên, cách nhân viên có thể thiết lập quyền truy cập từ phía họ và cách theo dõi hoạt động của nhân viên.

Sau khi thêm hóa đơn, bạn có thể cấp cho nhân viên quyền truy cập vào Shopify Bill Pay. Khi cấp cho nhân viên truy cập vào Shopify Bill Pay, họ sẽ có thể lên lịch thanh toán hóa đơn, xem lịch sử thanh toán, quản lý nhà cung cấp và quản lý phương thức thanh toán.

Cấp và gỡ bỏ quyền truy cập Shopify Bill Pay

Cấp quyền truy cập

Sau khi thêm hóa đơn, bạn có thể cấp cho nhân viên quyền truy cập vào Shopify Bill Pay. Để quản lý người có thể xử lý các khoản thanh toán hóa đơn, bạn cần có quyền chỉnh sửa vai trò người dùng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Users and permissions (Người dùng và quyền).
 2. Nhấp vào tên nhân viên bạn muốn cấp quyền truy cập.
 3. Trong mục Quyền ứng dụng, chọn Shopify Bill Pay.
 4. Nhấp vào Lưu.

Nhân viên giờ đã có quyền truy cập vào Shopify Bill Pay.

Xóa quyền truy cập vào Shopify Bill Pay khỏi nhân viên

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Users and permissions (Người dùng và quyền).
 2. Nhấp vào tên của nhân viên mà bạn muốn xóa quyền truy cập.
 3. Trong mục Quyền ứng dụng, bỏ chọn Shopify Bill Pay.
 4. Nhấp vào Lưu.

Nhân viên không còn quyền truy cập vào Shopify Bill Pay.

Thiết lập Shopify Bill Pay cho nhân viên

Sau khi cấp quyền truy cập, nhân viên cần thiết lập tài khoản của họ để sử dụng. Nhân viên phải hoàn tất các bước này. Người dùng đã cấp quyền truy cập cho nhân viên không thể thực hiện các bước này.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Lời nhắc thiết lập xác thực hai bước sẽ hiển thị nếu bạn chưa kích hoạt:
  1. Nhấp vào Thiết lập xác thực hai bước.
  2. Làm theo lệnh để kích hoạt xác thực hai bước.

Theo dõi hoạt động của nhân viên trong Shopify Bill Pay

Sau khi nhân viên được thiết lập và bắt đầu xử lý các tác vụ tài chính, bạn có thể xem lại hoạt động của họ để theo dõi các hành động của nhân viên.

Xác định người đã lên lịch thanh toán

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào khoản thanh toán bạn muốn xem lại.
 3. Vào mục Hoạt động thanh toán, sau đó tìm ID thanh toán.

Thông tin chi tiết bao gồm nhân viên đã lên lịch thanh toán và thời điểm lên lịch được liệt kê trong ID thanh toán.

Thông báo

Bất cứ khi nào một nhân viên thực hiện các thao tác quan trọng như lên lịch thanh toán, thêm tài khoản ngân hàng hoặc sửa đổi khoản thanh toán, thông báo sẽ được gửi đi. Cả nhân viên có liên quan và chủ cửa hàng sẽ nhận được email nêu chi tiết thao tác đã được thực hiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí