Thiết lập Shopify Bill Pay

Sau khi cài đặt Shopify Bill Pay, bạn có thể nhập thông tin doanh nghiệp, thiết lập phương thức thanh toán và tùy chọn thanh toán cũng như kết nối tài khoản QuickBooks.

Nhập thông tin doanh nghiệp của bạn

Khi truy cập Shopify Bill Pay lần đầu tiên, có thể bạn sẽ được nhắc nhập thông tin của doanh nghiệp.

Sau đó, nếu cần điều chỉnh thông tin doanh nghiệp, bạn có thể chỉnh sửa thông tin cửa hàng trực tiếp trong tài khoản Shopify và thông tin mới cũng sẽ được cập nhật trong tài khoản Shopify Bill Pay.

Thêm tài khoản ngân hàng

Khi bạn kết nối tài khoản ngân hàng, Shopify Bill Pay cần xác minh tài khoản trước. Bạn có thể xác minh bằng dịch vụ Plaid hoặc qua các khoản tiền gửi nhỏ.

Xác minh tài khoản bằng Plaid cho phép bạn xác minh tài khoản ngân hàng luôn và bắt đầu thanh toán hóa đơn ngay.

Phương thức tiền gửi nhỏ yêu cầu Shopify Bill Pay gửi hai khoản tiền gửi dưới 1 USD vào tài khoản ngân hàng của bạn. Có thể mất 1-2 ngày làm việc để các khoản tiền gửi nhỏ đến tài khoản ngân hàng của bạn. Sau khi các khoản tiền gửi này đến tài khoản của bạn, bạn sẽ nhận được email để xác minh số tiền được gửi. Sau khi bạn xác minh số tiền này, tài khoản ngân hàng của bạn sẽ được xác minh và có thể dùng để thanh toán hóa đơn. Sau đó, các khoản tiền gửi nhỏ sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn trong vòng 1-2 ngày làm việc.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào Thao tác khác > Quản lý Bill Pay.
 3. Trong Phương thức thanh toán của bạn, nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
 4. Nhấp vào Tài khoản ngân hàng.
 5. Xác minh tài khoản ngân hàng bằng một trong những phương thức sau:
  • Kết nối ngay bằng Plaid - Nhấp vào Kết nối ngay và làm theo lời nhắc kết nối Plaid để kết nối tài khoản.
  • Xác minh bằng khoản tiền gửi nhỏ - Nhấp vào Xác minh bằng khoản tiền gửi nhỏ, nhập chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn, rồi nhấp vào Bắt đầu xác minh.

Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ phải là thẻ thương mại, doanh nghiệp hoặc công ty để có thể thêm làm phương thức thanh toán trong Shopify Bill Pay.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào Thao tác khác > Quản lý Bill Pay.
 3. Trong Phương thức thanh toán của bạn, nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
 4. Nhấp vào Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
 5. Nhập chi tiết của thẻ, rồi nhấp vào Thêm chi tiết.

Nếu bạn gặp sự cố khi thêm thẻ, xem lại các bước khắc phục sự cố.

Xóa phương thức thanh toán

Nếu không sử dụng một phương thức thanh toán nữa, bạn có thể xóa phương thức thanh toán đó. Bạn không thể xóa phương thức thanh toán nếu đã lên lịch thanh toán bằng phương thức đó. Trước tiên, hủy mọi khoản thanh toán đã lên lịch bằng phương thức thanh toán đó, sau đó xóa phương thức thanh toán.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào Thao tác khác > Quản lý Bill Pay.
 3. Trong mục Phương thức thanh toán của bạn bên cạnh phương thức thanh toán, nhấp vào nút ....
 4. Nhấp vào Xóa rồi nhấp vào Xóa.

Kết nối tài khoản QuickBooks Online

Bạn có thể đồng bô hóa tài khoản QuickBooks Online để tự động thêm hóa đơn vào tài khoản Shopify Bill Pay. Đồng bộ hóa với QuickBooks cũng sẽ đồng bộ hóa danh sách nhà cung cấp có hóa đơn chưa thanh toán. Với nhà cung cấp có hóa đơn chưa thanh toán được đồng bộ hóa với Shopify Bill Pay, họ sẽ được tạo hồ sơ nhà cung cấp trong tài khoản Shopify Bill Pay.

Những thay đổi bạn thực hiện đối với nhà cung cấp trong Shopify Bill Pay cũng sẽ được đồng bộ hóa ngược lại QuickBooks Online.

Sau khi kết nối tài khoản, hóa đơn trong vòng 60 ngày qua sẽ được đồng bộ hóa trong vài phút.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, nhấp vào Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào Thao tác khác > Kết nối với QuickBooks Online.
 3. Trong hộp thoại, đăng nhập vào tài khoản QuickBooks Online và hoàn tất kết nối.

Sau khi đã kết nối tài khoản QuickBooks, hóa đơn sẽ được đồng bộ hóa 2 giờ/lần. Bạn cũng có thể nhấp vào Đồng bộ hóa ngay trong mục Tích hợp tài khoản trên trang Quản lý Bill Pay.

Chọn thông báo qua email

Tất cả thông báo qua email từ Shopify Bill Pay đến địa chỉ email của chủ sở hữu tài khoản có trong cài đặt tài khoản Shopify.

Bạn có thể chọn nhận thông báo về các sự kiện sau:

 • Khoản thanh toán đã lên lịch - Bạn sẽ nhận được email mỗi khi có khoản thanh toán được lên lịch.
 • Đã cập nhật trạng thái cho khoản thanh toán đã lên lịch - Bạn sẽ nhận được email mỗi khi khoản thanh toán đã lên lịch thay đổi trạng thái.
 • Hóa đơn đến hạn - Bạn sẽ nhận được email vào năm ngày theo lịch và một ngày theo lịch trước khi một hóa đơn đến hạn.
 • Biên lai phí thanh toán - Bạn nhận được email chứa biên lai của các khoản phí bị tính để xử lý thanh toán.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, nhấp vào Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào Thao tác khác > Quản lý Bill Pay.
 3. Trong Thông báo qua email, chọn hoặc xóa thông báo qua email bạn muốn nhận.

Thêm nhà cung cấp

Nếu bạn thanh toán hóa đơn cho một nhà cung cấp chưa có hồ sơ nhà cung cấp trong tài khoản Shopify Bill Pay thì nhà cung cấp đó sẽ được tạo hồ sơ nhà cung cấp mới. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tạo hồ sơ nhà cung cấp trước khi thanh toán hóa đơn để đẩy nhanh quá trình thanh toán hóa đơn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí