Cài đặt Shopify Bill Pay

Shopify Bill Pay do Me miêu thị cung cấp là ứng dụng bạn truy cập từ mục Tài chính của trang quản trị Shopify.

Yêu cầu

Bạn cần có cửa hàng Shopify để cài đặt Shopify Bill Pay. Nếu bạn là nhà cung cấp của một thương nhân Shopify có sử dụng Shopify Bill Pay, tham khảo Shopify Bill Pay dành cho nhà cung cấp.

Cửa hàng Shopify của bạn phải có trụ sở tại Hoa Kỳ để sử dụng Shopify Bill Pay.

Cài đặt Shopify Bill Pay

Bạn có thể cài đặt Shopify Bill Pay trực tiếp từ Trang quản trị Shopify. Nếu không có tùy chọn cài đặt Shopify Bill Pay trên Trang quản trị Shopify thì bạn chưa đủ điều kiện để cài đặt.

Bước:

  1. Trên Trang quản trị Shopify, nhấp vào Tài chính > Bill Pay.
  2. Nhấp vào Thêm Bill Pay.
  3. Xem lại quyền truy cập ứng dụng, rồi nhấp vào Cài đặt ứng dụng.

Shopify Bill Pay sử dụng thông tin pháp lý của doanh nghiệp trong cửa hàng Shopify để giúp bạn hoàn tất tài khoản Shopify Bill Pay. Nếu có thông tin thiếu hoặc chưa đầy đủ thì bạn sẽ được nhắc nhập vào thông tin.

Sau khi cài đặt Shopify Bill Pay, hãy thiết lập tài khoản để bạn có thể bắt đầu thanh toán hóa đơn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí