Cài đặt Shopify Bill Pay

Shopify Bill Pay, do Melio cung cấp, là ứng dụng bạn có thể dùng để quản lý giao dịch tài chính ngay trong mục Tài chính của trang quản trị Shopify.

Điều kiện tiên quyết để cài đặt

Để có thể cài đặt Shopify Bill Pay, bạn cần đáp ứng một số yêu cầu sau:

  • Cửa hàng Shopify: Bạn phải có cửa hàng Shopify đang hoạt động để tích hợp Shopify Bill Pay.
  • Địa điểm: Cửa hàng Shopify của bạn phải ở Hoa Kỳ vì Shopify Bill Pay là ứng dụng chỉ dành cho thương nhân tại Hoa Kỳ.
  • Thông tin nhà cung cấp: Nếu bạn là nhà cung cấp đang tìm kiếm thông tin về Shopify Bill Pay, hãy tham khảo Shopify Bill Pay dành cho Nhà cung cấp.

Cài đặt Shopify Bill Pay

Bạn có thể cài đặt Shopify Bill Pay trực tiếp từ Trang quản trị Shopify. Nếu không có tùy chọn cài đặt Shopify Bill Pay trên Trang quản trị Shopify thì bạn chưa đủ điều kiện để cài đặt.

Bước:

  1. Trên Trang quản trị Shopify, nhấp vào Tài chính > Bill Pay.
  2. Nhấp vào Thêm Bill Pay.
  3. Xem lại quyền truy cập ứng dụng, rồi nhấp vào Cài đặt ứng dụng.

Hoàn tất thiết lập tài khoản

Trong quá trình cài đặt, Shopify Bill Pay sẽ sử dụng thông tin pháp lý của doanh nghiệp được lưu sẵn trong tài khoản Shopify của bạn để giúp hoàn tất thiết lập Bill Pay. Nếu thiếu hoặc chưa đầy đủ thông tin bắt buộc, bạn sẽ được nhắc cung cấp những thông tin cần thiết để đảm bảo thiết lập tài khoản đúng cách.

Sau khi cài đặt

Sau khi cài đặt Shopify Bill Pay thành công, bạn cần thiết lập tài khoản để bắt đầu sử dụng các tính năng của ứng dụng này. Quá trình thiết lập tài khoản sẽ liên quan đến việc định cấu hình phương thức thanh toán, thông tin chi tiết về nhà cung cấp và các cài đặt thiết yếu khác cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí