การติดตั้ง Shopify Bill Pay

Shopify Bill Pay ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Melio เป็นแอปที่คุณเข้าถึงได้จากส่วนการเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify

ข้อกำหนด

คุณต้องมีร้านค้า Shopify เพื่อติดตั้ง Shopify Bill Pay หากคุณเป็นเวนเดอร์ของผู้ขาย Shopify ที่ใช้ Shopify Bill Pay ให้ดูที่ Shopify Bill Pay สำหรับเวนเดอร์

ร้านค้า Shopify ของคุณต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาจึงจะใช้ Shopify Bill Pay ได้

ติดตั้ง Shopify Bill Pay

คุณสามารถติดตั้ง Shopify Bill Pay ได้โดยตรงจากส่วนผู้ดูแล Shopify แต่หากไม่มีตัวเลือกให้ติดตั้ง Shopify Bill Pay ในส่วนผู้ดูแล Shopify ก็หมายความว่าคุณไม่มีสิทธิ์ติดตั้งแอปดังกล่าว

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
  2. คลิก “เพิ่ม Bill Pay
  3. ตรวจสอบสิทธิ์อนุญาตของแอป แล้วคลิก “ติดตั้งแอป

Shopify Bill Pay จะนำข้อมูลทางกฎหมายของธุรกิจคุณจากร้านค้า Shopify มาใช้ช่วยกรอกรายละเอียดบัญชี Shopify Bill Pay ของคุณให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์ ระบบจะแจ้งให้คุณป้อนข้อมูลดังกล่าว

หลังจากที่ติดตั้ง Shopify Bill Pay แล้ว ให้ตั้งค่าบัญชีเพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้ชำระใบเรียกเก็บเงินได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี