การแก้ไขปัญหาของ Shopify Bill Pay

อ่านเกี่ยวกับปัญหาดังต่อไปนี้ที่อาจเกิดขึ้นได้ในบัญชี Shopify Bill Pay และดูวิธีแก้ไขโดยทั่วไป

การตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารผ่าน Plaid ล้มเหลว

หากตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารผ่าน Plaid ไม่ได้ คุณก็สามารถตรวจสอบยืนยันบัญชีผ่านวิธีใช้เงินฝากจำนวนเล็กน้อย

การตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารผ่านวิธีใช้เงินฝากจำนวนเล็กน้อยล้มเหลว

หากตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารล้มเหลวเมื่อยืนยันผ่านวิธีใช้เงินฝากจำนวนเล็กน้อย คุณจะต้องเชื่อมต่อบัญชีธนาคารบัญชีใหม่

ฉันเพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตไม่ได้

บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตจะต้องเป็นบัตรแบบพาณิชย์ แบบธุรกิจ หรือแบบองค์กรเท่านั้น จึงจะใช้เพิ่มเป็นวิธีการชำระเงินใน Shopify Bill Pay ได้

นอกจากนี้ บัตรของคุณต้องไม่ใช่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแบบเติมเงิน และต้องเป็นบัตรที่ออกในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ตรวจสอบที่อยู่ที่คุณใช้สำหรับบัตรใบดังกล่าว และดูให้ดีว่ารหัสไปรษณีย์มีความยาว 5 หลักและไม่มีเครื่องหมายยัติภังค์

หากคุณยังคงเพิ่มบัตรไม่ได้ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

การชำระเงินของฉันถูกปฏิเสธ

การชำระเงินของคุณอาจถูกปฏิเสธได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

  • ธุรกรรมที่ไม่ใช่ธุรกรรมการค้า - Shopify Bill Pay ได้รับอนุญาตให้โอนเงินที่ชำระจากธุรกิจถึงธุรกิจเท่านั้น หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทำธุรกรรมใช้บัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทาง Shopify Bill Pay ก็จะประมวลผลการชำระเงินไม่ได้ หากคุณใช้บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตส่วนบุคคล ก็ให้เพิ่มวิธีการชำระเงินที่เทียบเท่ากับเป็นธุรกิจแทน หากเวนเดอร์ของคุณใช้บัญชีส่วนบุคคล ก็ให้ติดต่อเวนเดอร์และขอให้แจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารของธุรกิจเพื่อที่จะได้ประมวลผลการชำระเงิน
  • ความเสี่ยงในการหลอกลวง - ระบบจะตรวจสอบประวัติธุรกรรมแต่ละรายการอย่างถี่ถ้วน หาก Shopify Bill Pay ได้ข้อสรุปว่ามีความเสี่ยงในการหลอกลวงสูงเข้าเกณฑ์ ระบบก็จะปฏิเสธธุรกรรมรายการนั้น
  • ไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน - ธุรกิจของคุณอาจมีข้อมูลที่เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหาต่อการตรวจสอบยืนยันสถานะความชอบด้วยกฎหมายของธุรกิจ

ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหานี้

การชำระเงินของฉันไม่สำเร็จ

หากการชำระเงินของคุณไม่สำเร็จ ให้ดูข้อมูลที่สาเหตุที่อาจทำให้การชำระเงินไม่สำเร็จ ในกรณีที่คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้เอกสารประกอบดังกล่าว ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี