Rozwiązywanie problemów z Shopify Bill Pay

Zapoznaj się z następującymi problemami, które mogą wystąpić na koncie Shopify Bill Pay, i sprawdź, jak można je rozwiązać.

Weryfikacja konta bankowego za pomocą usługi Plaid nie powiodła się

Jeśli Twoje konto bankowe nie może zostać zweryfikowane za pomocą usługi Plaid, możesz zweryfikować swoje konto poprzez dokonanie wpłaty minimalnej kwoty.

Weryfikacja konta bankowego poprzez dokonanie wpłaty minimalnej kwoty nie powiodła się

Jeśli weryfikacja konta bankowego nie powiedzie się w trakcie potwierdzania wpłaty minimalnej, musisz podłączyć nowe konto bankowe.

Nie mogę dodać mojej karty kredytowej ani debetowej

Karty kredytowe lub debetowe muszą być kartami handlowymi, biznesowymi lub firmowymi, aby zostały dodane jako metoda płatności w Shopify Bill Pay.

Ponadto Twoja karta nie może być przedpłaconą kartą kredytową ani debetową i musi być wydana w Stanach Zjednoczonych.

Sprawdź adres, którego używasz dla karty, i upewnij się, że kod pocztowy składa się z 5 cyfr i nie zawiera myślników.

Jeśli nadal dodanie karty nie będzie możliwe, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Moja płatność została odrzucona

Twoja płatność może zostać odrzucona z następujących powodów:

  • Transakcja z podmiotem niebędącym firmą - aplikacja Shopify Bill Pay jest uprawniona do przekazywania płatności tylko między firmami. Jeśli którakolwiek ze stron transakcji korzysta z prywatnego konta bankowego, Shopify Bill Pay nie może przetworzyć płatności. Jeśli korzystasz z prywatnego konta bankowego, karty kredytowej lub debetowej, dodaj metodę płatności odpowiednią do transakcji między firmami. Jeśli Twój dostawca korzysta z konta osobistego, skontaktuj się z nim i poproś o podanie danych firmowego konta bankowego w celu przetworzenia płatności.
  • Ryzyko oszustwa - w przypadku każdej transakcji przeprowadzana jest szczegółowa weryfikacja wiarygodności. Jeśli aplikacja Shopify Bill Pay uzna, że ryzyko oszustwa jest zbyt wysokie, transakcja zostanie odrzucona.
  • Niezweryfikowana - publicznie dostępne informacje na temat Twojej firmy mogą być zbyt ograniczone, co utrudnia weryfikację jej wiarygodności.

Skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu.

Moja płatność się nie powiodła

Jeśli Twoja płatność się nie powiodła, sprawdź możliwe przyczyny nieudanych płatności. Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania swojego problemu w dokumentacji, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo