Rozwiązywanie problemów z Shopify Bill Pay

Zarządzanie finansami za pomocą aplikacji Shopify Bill Pay powinno być proste, ale czasami mogą wystąpić problemy. Na tej stronie opisano typowe problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z aplikacji Shopify Bill Pay i przedstawiono ich rozwiązania.

Problemy z weryfikacją konta bankowego

Weryfikacja za pomocą usługi Plaid nie powiodła się

Jeśli napotkasz trudności z weryfikacją konta bankowego za pomocą usługi Plaid, rozważ przejście na metodę weryfikacji za pomocą mikrowpłat jako alternatywę.

Weryfikacja za pomocą mikrowpłat nie powiodła się

Jeśli weryfikacja za pomocą metody z użyciem mikrowpłat nie powiedzie się, musisz podłączyć inne konto bankowe.

Problemy z dodawaniem kart kredytowych lub debetowych

Karta kredytowa lub debetowa, którą chcesz dodać w aplikacji Shopify Bill Pay, musi spełniać poniższe kryteria:

  • Musi to być karta komercyjna, firmowa lub korporacyjna.
  • Karty przedpłacone nie są akceptowane.
  • Karta musi być wydana w Stanach Zjednoczonych.
  • Kod pocztowy adresu rozliczeniowego musi być 5-cyfrowym numerem bez myślników.

Jeśli problemy z dodaniem karty będą nadal występować, sprawdź dwukrotnie dane karty i adres rozliczeniowy pod kątem błędów. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify w celu uzyskania wsparcia.

Problemy z odrzuceniem płatności

Powody odrzucenia płatności

Płatność może zostać odrzucona z kilku powodów:

  • Transakcje niefirmowe: Shopify Bill Pay przetwarza tylko transakcje między kontami firmowymi. Jeśli którakolwiek ze stron korzysta z konta osobistego, należy zastąpić je kontem firmowym.
  • Ryzyko oszustwa: Każda transakcja przechodzi kontrolę bezpieczeństwa. Transakcja oznaczona jako obarczona wysokim ryzykiem może zostać odrzucona.
  • Brak weryfikacji: Transakcja może zostać odrzucona w przypadku braku wystarczającej ilości publicznych informacji o firmie, które pozwalają zweryfikować jej legalność.

Jeśli Twoja płatność zostanie odrzucona, sprawdź, czy wszystkie biorące udział w procesie konta są kontami firmowymi. Jeśli problem jest związany z ryzykiem oszustwa lub weryfikacją, możesz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify w celu uzyskania szczegółowej analizy i pomocy.

Nieudane płatności

W przypadku płatności, które nie zostały zrealizowane, zapoznaj się z powodami nieudanych płatności. Jeśli rozwiązanie nie jest dla Ciebie jasne lub problem nadal występuje, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo