Shopify Capital

Zaliczki gotówkowe i pożyczki są oferowane kwalifikującym się firmom w ramach programu Shopify Capital.

Jeśli Twój sklep kwalifikuje się do ubiegania się o finansowanie w ramach programu Shopify Capital, otrzymasz e-mail od Shopify Capital i wiadomość na Stronie głównej panelu administracyjnego Shopify. Jeśli nie otrzymasz e-maila ani wiadomości od Shopify Capital, oznaczać to będzie, że Twój sklep nie kwalifikuje się w tej chwili do ubiegania się o finansowanie w ramach programu Shopify Capital.

Po kliknięciu w celu wybrania kwoty finansowania i wnioskowania o finansowanie rozpoczyna się proces zatwierdzania finansowania. Po zatwierdzeniu finansowania kwota zostanie przelana na Twoje firmowe konto bankowe.

Przed zapoznaniem się z opcjach finansowania oferowanymi przez Shopify Capital warto przejrzeć nasz słowniczek terminów.

Kwalifikowalność do finansowania w ramach programu Shopify Capital

Jeśli kwalifikujesz się do ubiegania się o finansowanie w ramach programu Shopify Capital, otrzymasz e-mail i wiadomość na Stronie głównej swojego panelu administracyjnego Shopify wraz z zaproszeniem do przeglądu dostępnych opcji finansowania.

Jeśli nie otrzymasz zaproszenia do zapoznania się z opcjami finansowania, oznacza to, że w tym momencie nie kwalifikujesz się do ubiegania się o finansowanie w ramach programu Shopify Capital.

Zmiana lub odrzucenie wniosku o finansowanie z Shopify Capital

Proces przyznawania finansowania Shopify Capital składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Shopify Capital oznacza sklep jako potencjalnie spełniający wymogi wstępnej kwalifikacji do finansowania. W drugim etapie zespół Shopify Capital zapoznaje się z Twoim wnioskiem i stwierdza, czy Twój sklep kwalifikuje się do otrzymania wnioskowanej kwoty finansowania.

Zmiana kwoty finansowania

Jeśli zespół Shopify Capital stwierdzi w drugim etapie procesu przyznawania finansowania, że Twój sklep nie kwalifikuje się do otrzymania wymaganej kwoty finansowania, może zmienić wstępnie zakwalifikowane kwoty na kwotę, którą sklep może otrzymać.

Odrzucenie wniosku o finansowanie

Jeśli zespół Shopify Capital stwierdzi w drugim etapie procesu przyznawania finansowania, że Twój sklep nie kwalifikuje się obecnie do uzyskania funduszy, Twój wniosek o finansowanie zostanie odrzucony. Jeśli w przyszłości Twój sklep będzie spełniać wymogi, możesz ponownie wyświetlić dostępne opcje finansowania.

Shopify Capital i Shopify Payments

Program Shopify Capital jest dostępny dla kwalifikujących się sprzedawców korzystających z usługi Shopify Payments, a także kwalifikujących się sprzedawców korzystających z bramek płatniczych firm zewnętrznych. Zachęcamy Cię do korzystania z Shopify Payments, ponieważ jest to produkt, który ułatwi Ci osiągnięcie sukcesu dzięki zapewnieniu Ci wglądu w wyniki Twojej działalności, niestandardowych analiz i dostępu do innych rozwiązań finansowych Shopify.

Korzystając z usługi Shopify Payments po otrzymaniu finansowania w ramach programu Shopify Capital, będziesz mieć możliwość jej dezaktywacji dopiero po spłaceniu całej kwoty zadłużenia. Jeśli spróbujesz dezaktywować Shopify Payments w okresie obowiązywania Twojej umowy o finansowanie z Shopify Capital, zobaczysz komunikat: Dezaktywacja Shopify Payments niemożliwa. Usługę Shopify Payments możesz dezaktywować po spłaceniu sumy zadłużenia.

Nadal możesz zmienić firmowe konto bankowe powiązane z Shopify Payments w panelu administracyjnym Shopify za pomocą opcji: Ustawienia > Dostawcy płatności. Powoduje to zmianę firmowego konta bankowego, na które wpłacane są Twoje wypłaty Shopify Payments, a także konta, z którego dokonywane są spłaty na rzecz Shopify Capital. Spłaty i wypłaty nie mogą być dokonywane z oddzielnych kont.

Shopify Capital i zewnętrzni dostawcy płatności

Jeśli korzystasz z usług zewnętrznego dostawcy płatności, możesz w dowolnym momencie zmienić dane bankowe, klikając opcję Zmień konto bankowe na stronie ustawień Capital panelu administracyjnego Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo