Shopify Capital

Zaliczki gotówkowe i pożyczki są oferowane kwalifikującym się firmom za pośrednictwem Shopify Capital. Możesz sprawdzić, czy Twoja firma spełnia kryteria, bezpośrednio na stronie Capital Twojego panelu administracyjnego Shopify.

Jeśli Twój sklep kwalifikuje się do ubiegania się o finansowanie w ramach programu Shopify Capital, otrzymasz e-mail od Shopify Capital i wiadomość na Stronie głównej panelu administracyjnego Shopify. Jeśli nie otrzymasz e-maila ani wiadomości od Shopify Capital, oznaczać to będzie, że Twój sklep nie kwalifikuje się w tej chwili do ubiegania się o finansowanie w ramach programu Shopify Capital.

Po kliknięciu w celu wybrania kwoty finansowania i wnioskowania o finansowanie rozpoczyna się proces zatwierdzania finansowania. Po zatwierdzeniu finansowania kwota zostanie przelana na Twoje firmowe konto bankowe.

Przed zapoznaniem się z opcjach finansowania oferowanymi przez Shopify Capital warto przejrzeć nasz słowniczek terminów.

Kwalifikowalność do finansowania w ramach programu Shopify Capital

Jeśli kwalifikujesz się do ubiegania się o finansowanie w ramach programu Shopify Capital, otrzymasz e-mail i wiadomość na Stronie głównej swojego panelu administracyjnego Shopify wraz z zaproszeniem do przeglądu dostępnych opcji finansowania.

Jeśli nie otrzymasz zaproszenia do zapoznania się z opcjami finansowania, oznacza to, że w tym momencie nie kwalifikujesz się do ubiegania się o finansowanie w ramach programu Shopify Capital.

Zmiana lub odrzucenie wniosku o finansowanie z Shopify Capital

Proces przyznawania finansowania Shopify Capital składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Shopify Capital oznacza sklep jako potencjalnie spełniający wymogi wstępnej kwalifikacji do finansowania. W drugim etapie zespół Shopify Capital zapoznaje się z Twoim wnioskiem i stwierdza, czy Twój sklep kwalifikuje się do otrzymania wnioskowanej kwoty finansowania.

Zmiana kwoty finansowania

Jeśli zespół Shopify Capital stwierdzi w drugim etapie procesu przyznawania finansowania, że Twój sklep nie kwalifikuje się do otrzymania wymaganej kwoty finansowania, może zmienić wstępnie zakwalifikowane kwoty na kwotę, którą sklep może otrzymać.

Odrzucenie wniosku o finansowanie

Jeśli zespół Shopify Capital stwierdzi w drugim etapie procesu przyznawania finansowania, że Twój sklep nie kwalifikuje się obecnie do uzyskania funduszy, Twój wniosek o finansowanie zostanie odrzucony. Jeśli w przyszłości Twój sklep będzie spełniać wymogi, możesz ponownie wyświetlić dostępne opcje finansowania.

Shopify Capital i Shopify Payments

Program Shopify Capital jest dostępny dla kwalifikujących się sprzedawców korzystających z usługi Shopify Payments, a także kwalifikujących się sprzedawców korzystających z bramek płatniczych firm zewnętrznych. Zachęcamy Cię do korzystania z Shopify Payments, ponieważ jest to produkt, który ułatwi Ci osiągnięcie sukcesu dzięki zapewnieniu Ci wglądu w wyniki Twojej działalności, niestandardowych analiz i dostępu do innych rozwiązań finansowych Shopify.

Korzystając z usługi Shopify Payments po otrzymaniu finansowania w ramach programu Shopify Capital, będziesz mieć możliwość jej dezaktywacji dopiero po spłaceniu całej kwoty zadłużenia. Jeśli spróbujesz dezaktywować Shopify Payments w okresie obowiązywania Twojej umowy o finansowanie z Shopify Capital, zobaczysz komunikat: Dezaktywacja Shopify Payments niemożliwa. Usługę Shopify Payments możesz dezaktywować po spłaceniu sumy zadłużenia.

Nadal możesz zmienić firmowe konto bankowe powiązane z Shopify Payments w panelu administracyjnym Shopify za pomocą opcji: Ustawienia > Dostawcy płatności. Powoduje to zmianę firmowego konta bankowego, na które wpłacane są Twoje wypłaty Shopify Payments, a także konta, z którego dokonywane są spłaty na rzecz Shopify Capital. Spłaty i wypłaty nie mogą być dokonywane z oddzielnych kont.

Shopify Capital i zewnętrzni dostawcy płatności

Jeśli korzystasz z usług zewnętrznego dostawcy płatności, możesz w dowolnym momencie zmienić dane bankowe, klikając opcję Zmień konto bankowe na stronie ustawień Capital panelu administracyjnego Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo