Shopify Capital

Shopify Capital to program finansowania, który oferuje zaliczki kupieckie i pożyczki kwalifikującym się firmom na podstawie lokalizacji sklepu, historii, użytkowania i interakcji z platformą Shopify. Fundusze Shopify Capital mogą pomóc Ci w uzyskaniu kapitału potrzebnego do rozwoju i prowadzenia firmy, który umożliwi Ci na przykład zakup nowych zapasów, uruchomienie inicjatyw marketingowych, wynajem powierzchni handlowej lub zatrudnienie pracowników.

Program Shopify Capital jest dostępny dla firm z siedzibą w Australii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jeśli spełniasz kryteria kwalifikacyjne, otrzymasz ofertę ubiegania się o finansowanie. Możesz sprawdzić oferty na stronie Capital w panelu administracyjnym Shopify. Dowiedz się więcej o kwalifikowalności do programu Shopify Capital.

Zanim zapoznasz się z opcjami finansowania Shopify Capital, przejrzyj słownik terminów Shopify Capital.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo