Shopify Capital

Voorschotten en leningen worden aangeboden aan in aanmerking komende bedrijven via Shopify Capital. Je kunt controleren of je in aanmerking komt op de pagina Capital van het Shopify-beheercentrum.

Als je winkel in aanmerking komt om financiering aan te vragen via Shopify Capital, ontvang je een e-mail van Shopify Capital en een bericht op de Homepage van je Shopify-beheercentrum. Als je geen e-mail of bericht van Shopify Capital ontvangt, komt je winkel momenteel niet in aanmerking om financiering aan te vragen via Shopify Capital.

Wanneer je klikt om een financieringsbedrag te selecteren en financiering aan te vragen, wordt het proces gestart om financiering goed te keuren. Als financiering wordt goedgekeurd, ontvang je het bedrag op je zakelijke bankrekening.

Het is misschien nuttig om onze termenlijst te lezen voordat je gaat lezen over de financieringsopties die door Shopify Capital worden geboden.

Criteria voor financiering via Shopify Capital

Als je in aanmerking komt voor financiering via Shopify Capital, ontvang je een e-mail en zie je een bericht op de homepage van het Shopify-beheercentrum waarin je wordt uitgenodigd je beschikbare financieringsopties te bekijken.

Als je geen uitnodiging ontvangt om je financieringsopties te bekijken, kom je momenteel niet in aanmerking voor een aanvraag voor financiering van Shopify Capital.

Herziening of afwijzing van Shopify Capital-financieringsaanvragen

Het acceptatieproces van Shopify Capital bestaat uit twee fasen. In de eerste fase bepaalt Shopify Capital of je winkel mogelijk al in aanmerking komt voor financiering. In de tweede fase bekijkt het Shopify Capital-team de aanvraag van je winkel en controleert het of je winkel in aanmerking komt voor het aangevraagde bedrag.

Herziening van het financieringsbedrag

Als het Shopify Capital-team in de tweede fase van het acceptatieproces vaststelt dat je winkel niet in aanmerking komt voor het gevraagde financieringsbedrag, kunnen ze de vooraf gekwalificeerde bedragen herzien tot een bedrag dat je winkel wel kan ontvangen.

Weigering van aanvraag voor financiering

Als het Shopify Capital-team in de tweede fase van het acceptatieproces vaststelt dat je winkel op dit moment niet in aanmerking komt voor financiering, wordt je financieringsaanvraag geweigerd. Als je winkel in de toekomst wel in aanmerking komt, word je uitgenodigd om de beschikbare financieringsmogelijkheden opnieuw te bekijken.

Shopify Capital en Shopify Payments

Shopify Capital is beschikbaar voor in aanmerking komende merchants die Shopify Payments gebruiken, evenals in aanmerking komende merchants die gebruikmaken van externe betalingsgateways. We willen je aanmoedigen om Shopify Payments te gebruiken omdat het een first-party product is, ontworpen om je te helpen slagen door inzicht in je prestaties, aangepaste analytics en toegang tot andere financiële oplossingen van Shopify te bieden.

Als je Shopify Payments gebruikt wanneer je financiering via Shopify Capital ontvangt, kun je Shopify Payments pas deactiveren als het totale verschuldigde bedrag volledig is afgelost. Als je Shopify Payments probeert uit te schakelen terwijl je een lopende financieringsovereenkomst met Shopify Capital hebt, zie je het bericht Kan Shopify Payments niet deactiveren. Wanneer het totale verschuldigde bedrag volledig is afgelost, kun je Shopify Payments deactiveren.

Je kunt wel de zakelijke bankrekening die in je Shopify-beheercentrum is gekoppeld aan je Shopify Payments wijzigen via Instellingen > Betalingsproviders. Hiermee wijzig je de zakelijke bankrekening waarop je Shopify Payments-uitbetalingen worden gestort en vanwaar je Shopify Capital-aflossingen worden opgenomen. De aflossingen en uitbetalingen kunnen niet plaatsvinden vanaf afzonderlijke accounts.

Shopify Capital en externe betalingsproviders

Als je een externe betalingsprovider gebruikt, kun je je bankgegevens op elk gewenst moment wijzigen door te klikken op Bankrekening wijzigen op de pagina met Kapitaal-instellingen van je Shopify-beheercentrum.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis