Criteria voor financiering via Shopify Capital

Je kunt controleren of je bedrijf in aanmerking komt voor financiering op de pagina Capital van het Shopify-beheercentrum. Alleen winkeleigenaars kunnen financiering aanvragen via Shopify Capital.

Als je winkel in aanmerking komt om financiering aan te vragen via Shopify Capital, ontvang je een e-mail van Shopify Capital en een bericht op de homepage van het Shopify-beheercentrum. Als je geen e-mail of bericht van Shopify Capital ontvangt, komt je winkel momenteel niet in aanmerking om financiering aan te vragen via Shopify Capital.

Beschikbaarheid van Shopify Capital

Financiering via Shopify Capital is beschikbaar voor geselecteerde landen en de financieringsopties variëren per bedrijfslocatie.

Controleer de volgende tabel voor meer informatie over beschikbare landen en financieringsopties:

Geschiktheid voor Shopify Capital
Bedrijfslocatie Beschikbare financieringsopties
Australië Leningen
Canada Merchantvoorschotten
Verenigd Koninkrijk Merchantvoorschotten
Verenigde Staten Leningen

Acceptatieproces voor Shopify Capital-financieringsaanvragen

Of je in aanmerking komt voor Shopify Capital-financieringsaanvragen en een vooraf gekwalificeerd bedrag, is afhankelijk van je verkoopgeschiedenis binnen Shopify en je betrokkenheid bij het Shopify-platform. Een persoonlijke kredietcontrole is niet vereist bij het aanvragen van financiering via Shopify Capital, maar in sommige gevallen kunnen we de kredietgeschiedenis van je bedrijf controleren.

Het acceptatieproces voor Shopify Capital is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder je verkopen, betalingsgeschillen en terugboekingen, je betrokkenheid bij het Shopify-platform en je winkel, de betrokkenheid van kopers en de mislukte pogingen tot facturering. Als je geen aanbieding ontvangt, komt je winkel momenteel niet in aanmerking om financiering aan te vragen via Shopify Capital. Als je in aanmerking komt voor financiering, ontvang je een melding op de homepage van het Shopify-beheercentrum en een e-mail.

Het acceptatieproces voor Shopify Capital bestaat uit twee fasen:

  • Tijdens de eerste fase identificeert Shopify Capital je winkel als mogelijk in aanmerking komend voor kwalificatie vooraf om financiering aan te vragen.
  • Tijdens de tweede fase controleert het Shopify Capital-team de aanvraag van je winkel en of deze in aanmerking komt voor het gevraagde financieringsbedrag.

Herziening van het financieringsbedrag

Als het Shopify Capital-team in de tweede fase van het acceptatieproces, nadat je een financieringsaanvraag hebt ingediend, vaststelt dat je winkel niet in aanmerking komt voor het gevraagde financieringsbedrag, kunnen ze de vooraf gekwalificeerde bedragen herzien tot een bedrag dat je winkel wel kan ontvangen.

Weigering van aanvraag voor financiering

Als het Shopify Capital-team in de tweede fase van het acceptatieproces vaststelt dat je winkel op dit moment niet in aanmerking komt voor financiering, wordt je financieringsaanvraag afgewezen. Als je winkel in de toekomst wel in aanmerking komt, krijg je een uitnodiging om de beschikbare opties om financiering aan te vragen opnieuw te bekijken.

Shopify Capital en betalingsproviders

Shopify Capital is beschikbaar voor in aanmerking komende merchants die Shopify Payments gebruiken, evenals in aanmerking komende merchants die gebruikmaken van externe betalingsproviders. Als je in aanmerking komt, ontvang je mogelijk een aanbieding om Shopify Capital aan te vragen. Afhankelijk van het land waarin je je bevindt echter, kun je mogelijk alleen financiering ontvangen als je Shopify Payments activeert.

Als je Shopify Payments gebruikt, kun je je primaire betalingsgateway mogelijk niet veranderen naar een externe betalingsprovider totdat je de financiering hebt terugbetaald die je hebt ontvangen van Shopify Capital. Als je een externe betalingsprovider gebruikt, kun je je gatewayprovider op elk moment wijzigen.

Als je Shopify Payments of een externe betalingsprovider gebruikt, kun je je bankgegevens altijd wijzigen door te klikken op Bankrekening wijzigen op de pagina met instellingen voor Capital van het Shopify-beheercentrum.

Shopify Capital en Shopify Payments

De opties voor het beheren van je Shopify Payments-account wijzigen wanneer je bedrijf financiering heeft ontvangen van Shopify Capital.

Shopify Payments deactiveren

Als je Shopify Payments gebruikt wanneer je financiering via Shopify Capital ontvangt, kun je Shopify Payments pas deactiveren als het totale verschuldigde bedrag volledig is afgelost. Als je Shopify Payments probeert te deactiveren terwijl je een lopende financieringsovereenkomst met Shopify Capital hebt, wordt er een bericht Kan Shopify Payments niet deactiveren weergegeven. Wanneer het totale verschuldigde bedrag volledig is afgelost, kun je Shopify Payments deactiveren.

Je Shopify Payments-bankrekening wijzigen

Afhankelijk van het land kun je wel de zakelijke bankrekening die in het Shopify-beheercentrum is gekoppeld aan Shopify Payments wijzigen via Instellingen > Betalingsproviders. Hiermee wijzig je de zakelijke bankrekening waarop Shopify Payments-uitbetalingen worden gestort en vanwaar Shopify Capital-aflossingen worden opgenomen. De aflossingen en uitbetalingen kunnen niet plaatsvinden vanaf afzonderlijke rekeningen.

Reeds geplande aflossingen worden nog afgeschreven met de oude zakelijke bankrekeninggegevens omdat ze al zijn ingediend voor overschrijving. Nieuwe aflossingen die worden gegenereerd nadat je van bankrekening verandert, worden afgeschreven van de nieuwe rekening. Afhankelijk van je land kan het vereist zijn om aflossingen van de nieuwe bankrekening te autoriseren.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis