Điều kiện nhận hỗ trợ tiền vốn qua Shopify Capital

Bạn có thể kiểm tra xem doanh nghiệp của mình có đủ điều kiện để xin vay vốn hay không trên trang Vốn của trang quản trị Shopify. Bạn phải là chủ cửa hàng thì mới có thể đăng ký vay vốn qua Shopify Capital.

Nếu cửa hàng của bạn đủ điều kiện để đăng ký nhận tiền vốn qua Shopify Capital, bạn sẽ nhận được email từ Shopify Capital và thông báo trên Trang chủ của trang quản trị Shopify. Nếu bạn không nhận được email hoặc thông báo từ Shopify Capital, cửa hàng hiện không đủ điều kiện để đăng ký nhận tiền vốn qua Shopify Capital.

Tính sẵn có của Shopify Capital

Bạn có thể lựa chọn quốc gia khi vay vốn qua Shopify Capital và các tùy chọn tiền vốn khác nhau tùy từng địa điểm kinh doanh.

Xem bảng sau để tìm hiểu thêm về các quốc gia và tùy chọn tiền vốn có sẵn:

Điều kiện hợp lệ để sử dụng Shopify Capital
Địa điểm kinh doanh Tùy chọn tiền vốn sẵn có
Úc Khoản vay
Canada Tiền ứng trước cho thương nhân
Vương quốc Anh Tiền ứng trước cho thương nhân
Hoa Kỳ Khoản vay

Quy trình đánh giá rủi ro yêu cầu vay vốn của Shopify Capital

Tính đủ điều kiện để yêu cầu vay vốn qua Shopify Capital và mức tiền đủ điều kiện sơ bộ được xác định theo lịch sử doanh số trên Shopify và mức độ tương tác của bạn với nền tảng Shopify. Không yêu cầu kiểm tra tín dụng cá nhân khi đăng ký vay vốn qua Shopify Capital, nhưng trong một số trường hợp, lịch sử tín dụng doanh nghiệp của bạn có thể sẽ được đánh giá.

Quy trình đánh giá rủi ro của Shopify Capital dựa trên nhiều yếu tố bao gồm doanh số, khiếu nại về thanh toán và bồi hoàn, mức độ tương tác của bạn với nền tảng Shopify và cửa hàng, mức độ tương tác của người mua và các lượt thanh toán không thành công. Nếu bạn không nhận được đề nghị cấp vốn thì cửa hàng của bạn hiện không đủ điều kiện để đăng ký vay vốn qua Shopify Capital. Nếu đủ điều kiện vay vốn, bạn sẽ nhận được thông báo trên Trang chủ của trang quản trị Shopify và nhận được email.

Quy trình đánh giá rủi ro của Shopify Capital có hai giai đoạn:

  • Trong giai đoạn đầu tiên, Shopify Capital xác định cửa hàng của bạn là có khả năng đủ điều kiện sơ bộ để đăng ký vay vốn.
  • Trong giai đoạn thứ hai, đội ngũ Shopify Capital sẽ đánh giá đơn đăng ký của cửa hàng và xác nhận cửa hàng của bạn có đủ điều kiện nhận số tiền vốn đã yêu cầu hay không.

Sửa đổi số tiền vốn

Trong giai đoạn thứ hai của quy trình đánh giá rủi ro, sau khi bạn gửi đơn đăng ký vay vốn, nếu đội ngũ Shopify Capital xác định rằng cửa hàng của bạn không đủ điều kiện nhận số tiền vốn đã yêu cầu, họ có thể điều chỉnh mức tiền đủ điều kiện sơ bộ thành mức tiền mà cửa hàng của bạn đủ điều kiện nhận.

Từ chối yêu cầu hỗ trợ tiền vốn

Trong giai đoạn thứ hai của quy trình đánh giá rủi ro, nếu đội ngũ Shopify Capital xác định rằng cửa hàng của bạn không đủ điều kiện vay vốn tại thời điểm này, yêu cầu vay vốn của bạn sẽ bị từ chối. Nếu cửa hàng của bạn đủ điều kiện trong tương lai, bạn sẽ được mời xem các tùy chọn sẵn có để đăng ký vay vốn lại.

Shopify Capital và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Các thương nhân đủ điều kiện và sử dụng Shopify Payments cũng như thương nhân đủ điều kiện và sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba có thể sử dụng Shopify Capital. Nếu đủ điều kiện, bạn có thể nhận được đề nghị đăng ký Shopify Capital, nhưng tùy thuộc vào quốc gia của bạn, bạn có thể phải kích hoạt Shopify Payments thì mới có thể nhận tiền vốn.

Nếu sử dụng Shopify Payments, có khả năng bạn sẽ không thể chuyển đổi cổng thanh toán chính thành nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba cho đến khi bạn hoàn trả tiền vốn đã nhận từ Shopify Capital. Nếu sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, bạn có thể thay đổi nhà cung cấp cổng thanh toán bất kỳ lúc nào.

Nếu sử dụng Shopify Payments hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, bạn luôn có thể thay đổi thông tin ngân hàng bằng cách nhấp vào Thay đổi tài khoản ngân hàng trên trang cài đặt Vốn của trang quản trị Shopify.

Shopify Capital và Shopify Payments

Tùy chọn quản lý tài khoản Shopify Payments sẽ thay đổi sau khi doanh nghiệp nhận được tiền vốn từ Shopify Capital.

Hủy kích hoạt Shopify Payments

Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments, khi nhận tiền vốn qua Shopify Capital, bạn không thể hủy kích hoạt Shopify Payments cho đến khi hoàn trả toàn bộ tổng số tiền nợ. Nếu bạn cố gắng hủy kích hoạt Shopify Payments khi đang có thỏa thuận cấp tiền vốn với Shopify Capital, thông báo Không thể hủy kích hoạt Shopify Payments sẽ hiển thị. Khi hoàn trả xong tổng số tiền còn nợ, bạn có thể hủy kích hoạt Shopify Payments.

Thay đổi tài khoản ngân hàng Shopify Payments

Tùy vào quốc gia của mình, bạn vẫn có thể thay đổi tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp đã liên kết với Shopify Payments trong trang quản trị Shopify ở mục Cài đặt > Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Thao tác này sẽ thay đổi tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp dùng để nhận tiền quyết toán từ Shopify Payments, cũng như rút số tiền trả nợ cho Shopify Capital. Không thể xử lý khoản trả nợ và khoản quyết toán nói trên trong các tài khoản riêng biệt.

Số tiền trả nợ đã lên lịch vẫn sẽ được ghi nợ bằng thông tin tài khoản ngân hàng doanh nghiệp cũ vì số tiền này đã được gửi để chuyển. Số tiền trả nợ mới được tạo sau khi bạn thay đổi tài khoản ngân hàng sẽ được rút từ tài khoản mới. Tùy thuộc vào quốc gia của bạn, có thể bạn sẽ phải ủy quyền trả nợ từ tài khoản ngân hàng mới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí