Berettigelse for finansering gjennom Shopify Capital

Du kan sjekke om bedriften din er berettiget til finansiering fra Capital-siden i Shopify-administratoren. Du må være butikkeier for å søke om finansiering gjennom Shopify Capital.

Hvis butikken din er berettiget til å søke om finansiering gjennom Shopify Capital, mottar du en e-postmelding fra Shopify Capital og en melding på Hjem-siden i Shopify-administrator. Hvis du ikke mottar en e-postmelding eller en annen melding fra Shopify Capital, er ikke butikken din berettiget til å søke om finansiering gjennom Shopify Capital for øyeblikket.

Tilgjengelighet for Shopify Capital

Finansiering gjennom Shopify Capital er tilgjengelig for utvalgte land, og finansieringsalternativene varierer per bedriftslokasjon.

Gå gjennom følgende tabell for å finne ut mer om tilgjengelige land og finansieringsalternativer:

Berettigelse for Shopify Capital
Bedriftslokasjon Tilgjengelige finansieringsalternativer
Australia Lån
Canada Forskutteringssummer
Storbritannia Forskutteringssummer
USA Lån

Kapitalinnskuddsprosess ved forespørsler om Shopify Capital-finansiering

Berettigelse for forespørsler om Shopify Capital-finansiering og forhåndskvalifiserte beløp avgjøres av salgshistorikken din hos Shopify og engasjementet ditt på Shopify-plattformen. Det er ingen krav om personlig kredittsjekk ved søknad om finansiering gjennom Shopify Capital, men i noen tilfeller kan bedriftens og din egen kredittverdighet bli vurdert.

Kapitalinnskuddsprosessen for Shopify Capital er basert på en rekke faktorer, inkludert salg, betalingstvister og tilbakebetalinger, engasjementet ditt på Shopify-plattformen og butikken din, kjøperengasjement og mislykkede faktureringsforsøk. Hvis du ikke mottar et tilbud, er ikke butikken din berettiget til å søke om finansiering gjennom Shopify Capital. Hvis du blir berettiget for finansiering, blir du varslet på Startsiden din for Shopify-administrator, og du vil motta en e-post.

Kapitalinnskuddsprosessen for Shopify Capital har to faser:

  • I løpet av det første trinnet identifiserer Shopify Capital butikken din som potensielt berettiget til å forhåndskvalifisere for å søke om finansiering.
  • I løpet av det andre trinnet vurderer Shopify Capital-teamet butikkens søknad, og bekrefter hvorvidt butikken din er berettiget til å motta finansieringsbeløpet du har bedt om.

Revisjon av finansieringsbeløp

I løpet av det andre trinnet i kapitalinnskuddsprosessen, etter at du sender inn en søknad om finansiering, dersom Shopify Capital-teamet fastslår at butikken din ikke er berettiget til å motta finansieringsbeløpet du har bedt om, kan de revidere de forhåndskvalifiserte beløpene til et beløp butikken din er berettiget til å motta.

Avslag på finansieringsforespørsel

I løpet av den andre fasen i kapitalinnskuddsprosessen, dersom Shopify Capital-teamet avgjør at butikken din ikke er berettiget til finansiering for øyeblikket, vil forespørselen din om finansiering. Hvis butikken din blir berettiget i fremtiden, vil du bli invitert til å se tilgjengelige alternativer for å søke om finansiering på nytt.

Shopify Capital og betalingsleverandører

Shopify Capital er tilgjengelig for berettigede forhandlere som bruker Shopify Payments, samt berettigede forhandlere som bruker tredjeparts betalingsleverandører. Hvis du er berettiget, kan du få et tilbud om å søke om Shopify Capital, men avhengig landet du er i kan det hende at du må aktivere Shopify Payments for å få finansiering.

Hvis du bruker Shopify Payments, vil du kanskje ikke kunne bytte den primære betalingsgatewayen til en tredjeparts betalingsleverandør før du har betalt tilbake finansieringen du har mottatt fra Shopify Capital. Hvis du bruker en tredjeparts betalingsleverandør, kan du når som helst endre gatewayleverandøren.

Hvis du bruker Shopify Payments eller en tredjeparts betalingsleverandør, kan du alltids endre bankinformasjonen din ved å klikke på Endre bankkonto på siden med Capital-innstillinger i Shopify-administratoren.

Shopify Capital og Shopify Payments

Alternativene for administrering av Shopify Payments-kontoen endrer seg når virksomheten har mottatt finansiering fra Shopify Capital.

Deaktivere Shopify Payments

Hvis du bruker Shopify Payments når du mottar finansiering gjennom Shopify Capital kan du ikke deaktivere Shopify Payments før det totale skyldige beløpet er tilbakebetalt. Hvis du forsøker å deaktivere Shopify Payments i løpet av en pågående finansieringsavtale med Shopify Capital, vises meldingen Kan ikke deaktivere Shopify Payments. Når det totale skyldige beløpet er tilbakebetalt kan du deaktivere Shopify Payments.

Endre bankkonto for Shopify Payments

Avhengig av land kan du fortsatt endre bedriftsbankkontoen som er knyttet til Shopify Payments i Shopify-administrator, under Innstillinger > Betalingsleverandører. Dette endrer bedriftsbankkontoen Shopify Payments-utbetalinger overføres til og Shopify Capital-tilbakebetalinger trekkes fra. Tilbakebetalinger og utbetalinger kan ikke skje fra separate kontoer.

Tilbakebetalinger som allerede er planlagt debiteres fremdeles med den tidligere bankkontoinformasjonen, fordi de allerede er sendt til overføring. Nye tilbakebetalinger som genereres etter skifte av bankkontoer trekkes fra den nye kontoen. Avhengig av landet ditt kan det hende at du må autorisere tilbakebetaling fra den nye bankkontoen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis