Forskutteringssummer fra Shopify Capital for forhandlere i Storbritannia

I Storbritannia tilbyr Shopify Capital forhandlergebyrer. En forskutteringssum er et kjøp av de fremtidige salgene dine, også kjent som fordringer. Shopify tilbyr forskutteringssummer i Storbritannia gjennom samarbeidspartneren vår, YouLend, i henhold til kjøpsavtalen. Hvis søknaden din om finansiering godtas, får du et engangsbeløp, kjent som kjøpsprisen, med en fast avgift, kjent som kjøpsprosenten. Under kjøpsavtalen betaler du en prosentandel av det daglige salget, kjent som kjøpsprosenten, frem til det totale beløpet, kjent som avslutningsbeløpet, betales. Avslutningsbeløpet og overføringsgebyret avhenger av risikoprofilen din.

Shopify Capital kan for eksempel kjøpe 5000 GBP i kjøpsfordringer for 5650 GBP gjennom partneren YouLend, som betales fra butikkens daglige salg. Du mottar 5000 GBP til bedriftens bankkonto, og Shopify Capital mottar 10 % av butikkens daglige bruttosalg inntil totalbeløpet på 5650 GBP er tilbakebetalt. Du har muligheten til å tilbakebetale hele eller deler av den gjenstående saldoen i et engangsbeløp. Dette anses som et tilbakekjøp av fordringer under avtalen.

Det er ingen tidsfrist for tilbakebetaling av totalbeløpet til Shopify Capital. Det daglige beløpet som overføres avgjøres av butikkens daglige salg, fordi overføringsgebyret er en prosentandel av butikkens daglige salg. Overføringsgebyret trekkes automatisk fra bedriftens bankkonto.

Be om en forskutteringssum

Hvis du er kvalifisert til å søke om en forskutteringssum for forhandlere (kjent som et kjøp av fordringer i Storbritannia), kan du se finansieringsalternativer og be om en forskutteringssum for forhandlere direkte fra siden Capital i Shopify-administrator. Finansieringen er ikke garantert, og et tilbud om å søke om finansiering kan utløpe når som helst.

Du kan velge mellom tre finansieringsalternativer. Vilkårene for hvert alternative inkluderer beløpet som mottas, totalbeløpet som skal overføres til Shopify Capital, og overføringsgebyret som vil trekkes fra det daglige salget og overføres til Shopify Capital.

Etter at du har søkt om forskutteringssummen, gjennomgås forespørselen innen 1–3 virkedager. Det kan imidlertid ta lengre tid i enkelte tilfeller. Hvis forespørselen din godkjennes, overføres forskutteringssummen fra forhandleren til bedriftens bankkonto.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kapital og klikker på Tilbud.
 2. Gjennomgå vilkårene til de tilgjengelige finansieringsalternativene og klikk på Søk nå under alternativet du vil søke om.
 3. Bekreft identiteten og bedriftsdetaljene dine for Shopify Capital.
 4. I dialogen for Gå gjennom og godta vilkårene klikker du på Avtale om kjøp av fordringer og gjennomgår vilkårene i avtalen nøye før du sender inn søknaden din.
 5. Velg Endre betalingsleverandøren min til Shopify Payments for å endre betalingsleverandør til Shopify Payments.
 6. Klikk på Godta vilkårene. Du kan bli bedt om å bekrefte detaljene dine for Shopify Capital, selv om du allerede har fått finansiering gjennom Shopify Capital tidligere.

Etter at du får forskutteringssummen, begynner den daglige tilbakebetalingen basert på butikkens daglige salg innen to virkedager.

Følge med på overføringen av forskutteringssummen

Etter at du har mottatt forskutteringssummen kan du spore den gjenstående saldoen i tilbakebetalingsbeløpet (avslutningsbeløpet), eller overføre, i Shopify-administratoren ved å gå til Innstillinger > Capital.

Kapital-siden finner du følgende betalingsinformasjon:

 • den gjenstående saldoen
 • beløpet du har betalt
 • prosenten av totalsummen som er betalt
 • overføringshistorikken.

Du kan se salgsinntektene for hver enkelt dag i Totalomsetning-kolonnen i seksjonen for overføringshistorikk. Du kan se hvor mye som er betalt til Shopify Capital i Beløp-kolonnen.

Last ned kontoutskriften

Du kan laste ned en kontoutskrift fra siden Capital i Shopify-administrator. Du kan bruke kontoutskriften til å vise banken din at du ikke lenger har noen økonomiske forpliktelser, eller hva den nåværende saldoen er.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Kapital.
 2. Klikk på Vis alle transaksjoner.
 3. Klikk på Eksporter og deretter på Kontoutskrift.
 4. Lagre kontoutskriften på enheten din.

Tilbakebetal gjenstående saldo

Du har muligheten til å tilbakebetale et hvilket som helst beløp over 1 GBP mot forskuddet, eller hele den gjenstående saldoen som et engangsbeløp. Betalingen debiteres fra samme bedriftskonto som er knyttet til Shopify-kontoen din. Kostnaden for finansieringen, kalt termineringsbeløpet, reduseres ikke hvis du betaler hele beløpet, og innbetalingen garanterer ikke at du er berettiget for ytterligere finansiering.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Kapital.
 2. Klikk på Foreta en betaling.
 3. Velg beløpet du vil betale:

  • For å gjøre en manuell tilbakebetaling, angir du beløpet i feltet Egendefinert beløp.
  • For å tilbakebetale hele beløpet, klikker du på Hele den gjenstående saldoen.
 4. Klikk på Neste trinn, og se gjennom beløpet som skal tilbakebetales.

 5. Hvis du er sikker på at du vil fortsette med tilbakebetalingen, merker du av i godkjenningsboksen og klikker på Utfør en betaling.

Det kan ta opptil tre virkedager å behandle overføringen av engangsbeløpet. Alle vanlige tilbakebetalinger fortsetter i behandlingsperioden.

Du mottar en e-postbekreftelse når overføringen av engangsbeløpet er fullført.

Overføring av forskutteringssum

For hver dag du gjør salg, vil en fast prosentandel (overføringsgebyret, også kjent som den kjøpte prosentandelen i avtalen om kjøp av fordringer) legges til bruttobeløpet for salgene dine for å beregne overføringen (beløpet som skal betales under avtalen om kjøp av fordringer). På dager med mye salg er overføringen større, og på dager med lavere salg er overføringen mindre. Overføringene fortsetter inntil Shopify Capital har mottatt hele det avtalte beløpet fra fremtidige salgsinntekter (avslutningsbeløpet). Hver overføring trekkes automatisk fra bankkontoen din og overføres til Shopify. Hvis det ikke er noen salg på en bestemt dag, gjøres det ingen overføringer for den dagen.

For å kunne beregne overføringen, omfatter butikkens daglige salgsinntekt hver bestilling som er blitt merket som betalt den dagen, uavhengig av bestillingens opphav, hvordan betalingen ble behandlet eller hvorvidt bestillingen ble refundert senere eller kansellert. Når overføringen beregnes er testbestillinger som legges inn når Shopify Payments er i testmodus de eneste bestillingene som ikke inkluderes i butikkens daglige salg. Hvis testmodus ikke er aktivert når en bestilling ble lagt inn, inkluderes bestillingen i butikkens salgsomsetning når dagens tilbakebetaling beregnes.

Denne tabellen viser et eksempel på fem dager med overføringer for en forhandler som har solgt 15 000 GBP av deres fremtidige salgsinntekter til Shopify Capital, med et overføringsgebyr på 10 %:

Eksempel på overføringer
Dag Daglig inntekt Shopify Capitals andel Saldo
1 100 GBP 10 GBP 14 990 GBP
2 150 GBP 15 GBP 14 975 GBP
3 125 GBP 12,50 GBP 14 962,50 GBP
4 175 GBP 17,50 GBP 14,945 GBP
5 105 GBP 10,50 GBP 14 934,50 GBP

Be om en ny forskutteringssum

Når du har mottatt en forskutteringssum, kan det være at du vil søke om en ny forskutteringssum for ytterligere økonomisk støtte.

Hvis du er berettiget til å søke om en ny forskutteringssum, og du har betalt minst 65 % av den aktive forskutteringssummen, vises nye finansieringsalternativer på Capital-siden i Shopify-administrator.

Hvis du har søkt og fått godkjent enda en forskutteringssum, vil midlene bli satt inn på bankkontoen din innen 2–5 virkedager. Tilbakebetalingen av den andre forskutteringssummen begynner ikke før etter at du har tilbakebetalt den første forskutteringssummen i sin helhet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis