Oversikt over økonomiinformasjonen

Siden Økonomioversikt viser en nedbrytning av butikkens økonomiytelser over en valgt tidsperiode. Denne informasjonen vises i en serie med kort.

Ytelsesberegninger

Nøkkelberegningene i økonomioversikten viser en nedbrytning av hvordan butikken har gjort det i den valgte tidsperioden.

Ytelsesberegninger
Kort Beskrivelse
Nettosalg

Nettosalg-kortet viser nettosalget i den valgte tidsperioden.

Nettosalg beregnes som bruttosalg - rabatter . returer. Nettosalg inkluderer ikke fraktpriser eller skatter. Det er et positivt tall for et salg på datoen en bestilling ble lagt inn, og et negativt tall for en retur på datoen en bestilling ble refundert.

Ved å klikke på dette kortet åpnes rapporten for salg etter produkt
Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste-kortet viser bruttofortjenesten i den valgte tidsperioden.

Den beregnes som nettosalg - kostnad.

Ved å klikke på dette kortet åpnes rapporten for fortjeneste etter produkt
Bruttofortjeneste

Kortet Bruttomargin viser bruttomarginen i den valgte tidsperioden.

Den beregnes som ([nettosalg - kostnad] / nettosalg) * 100.

Hvis nettosalget for eksempel er 50 USD og kostnaden er 30 USD, er bruttomarginen (beregnet som ([50 - 30] / 50) * 100) 40 %.

Ved å klikke på dette kortet åpnes rapporten for fortjeneste etter produkt

Beregning av bruttofortjeneste og bruttomargin

Bruttofortjeneste og bruttomargin tar høyde for kostnaden for produktene du selger. Disse beregningene gir deg innsikt i hva som er de bestytende produktene, og hvor mye fortjeneste du har. For å beregne bruttofortjeneste og bruttomargin, må du angi hvor mye produktene dine koster deg i innkjøp.

Steg:

  1. Gå til masseredigeringsprogrammet for kostnad per vare.
  2. Angi kostnaden per vare for hvert enkelt produkt.
  3. Klikk på Lagre.

Fortjeneste

Fortjeneste-kortet viser betalingene du har mottatt i den valgte tidsperioden, brutt ned etter betalingsleverandører. Kortet viser de tre mest populære betalingsleverandørene, og beløpet som er innhentet fra hver av dem. Du kan klikke på Vis alle betalinger for å se hele listen.

Kostnader

Hvis du har en Shopify Balance-konto som du bruker for innkjøp, vil Kostnader-kortet spore bruken. Kortet viser de fem mest brukte leverandørene, og beløpet som er brukt for hver av dem. Du kan klikke på Vis alle transaksjoner for å se hele listen over transaksjoner.

Utbetalingskonto

Utbetalingskontokortet viser den gjeldende kontoen du har konfigurert som utbetalingskonto, og beløpet for eventuelle ventende utbetalinger.

Gjeldende faktura

Kortet Gjeldende faktura viser den løpende summen for den gjeldende fakturaen, og informasjon om faktureringsperioden. Det kan hende at du blir fakturert før perioden er over hvis du når faktureringsterskelen innen da.

Finn ut mer om fakturaen.

Shopify Capital

Hvis du har Shopify Capital-finansiering, vil Shopify Capital-kortet spore utestående og tilbakebetalte beløp. Kortet viser også eventuelle nye finansieringstilbud hvis du er berettiget til å søke.

Innsamlede avgifter

Noen land og regioner krever at du belaster skatter på salgene dine, og så rapporterer og innbetaler disse skattene til myndighetene. Kortet Innhentede skatter viser beløpet butikken din har samlet inn i skatter i den valgte tidsperioden, og antall land og regioner du samler inn skatt i.

Du kan klikke på kortet for å vise Skatterapporten, eller du kan klikke på Konfigurer skatteinnsamling for å konfigurere butikkens innsamling av skatt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis