Shopify Capital tại Úc

Shopify Capital cung cấp cho thương nhân Shopify tại Úc tiền vốn cho doanh nghiệp nhỏ qua các khoản vay.

Nếu sinh sống tại Úc và cần thêm vốn để phát triển doanh nghiệp, bạn có thể đủ điều kiện đăng ký nhận tiền vốn bằng khoản vay qua Shopify Capital.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí