Tiền ứng trước cho thương nhân tại Canada của Shopify Capital

Tại Canada, Shopify Capital cung cấp tiền ứng trước cho thương nhân. Tiền ứng trước cho thương nhân nghĩa là việc mua doanh số trong tương lai, hay còn gọi là nợ phải thu. Nếu đơn đăng ký vay vốn của bạn được chấp nhận thì Shopify sẽ cung cấp cho bạn một khoản tiền trọn gói với mức phí cố định. Theo thỏa thuận cấp vốn của Shopify, khoản tiền trọn gói này chính là số tiền ứng trước, còn tổng số tiền cần chuyển là số tiền ứng trước cộng với phí cố định. Đổi lại, bạn sẽ trả cho Shopify Capital một tỷ lệ phần trăm doanh số hằng ngày cho đến khi Shopify nhận được tổng số tiền cần chuyển. Tỷ lệ phần trăm doanh số hằng ngày mà bạn phải chuyển cho Shopify chính là tỷ lệ chuyển tiền. Số tiền ứng trước và tỷ lệ chuyển tiền phụ thuộc vào hồ sơ rủi ro của bạn.

Ví dụ: Shopify Capital có thể ứng trước cho bạn 5.000 CAD cho 5.650 CAD thanh toán từ doanh số bán hàng trong tương lai của cửa hàng bạn với tỷ lệ chuyển tiền là 10%. Số tiền 5.000 CAD nhận được sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp đã chỉ định trên trang quản trị của bạn và Shopify Capital nhận 10% tổng doanh số hằng ngày của cửa hàng cho đến khi tổng số tiền 5.650 CAD cần chuyển đã được chuyển đầy đủ. Bạn có thể chọn chuyển bất kỳ khoản nợ chưa trả nào bằng một khoản thanh toán một lần bất cứ lúc nào.

Không có thời hạn để chuyển tổng số tiền cho Shopify Capital. Số tiền chuyển hằng ngày tính bằng CAD được xác định theo doanh số hằng ngày của cửa hàng vì tỷ lệ chuyển tiền là tỷ lệ phần trăm doanh số hằng ngày của cửa hàng. Số tiền chuyển được tự động ghi nợ vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Yêu cầu tiền ứng trước cho thương nhân

Nếu đủ điều kiện để đăng ký nhận tiền ứng trước cho thương nhân thì bạn có thể xem các tùy chọn tiền vốn và yêu cầu tiền ứng trước cho thương nhân ngay trên trang Vốn của trang quản trị Shopify. Shopify không đảm bảo bạn sẽ nhận được tiền vốn và đề nghị cấp vốn để bạn đăng ký có thể hết hạn bất kỳ lúc nào.

Bạn có ba tùy chọn tiền vốn để lựa chọn. Điều khoản của mỗi tùy chọn bao gồm số tiền ứng trước, tổng số tiền cần chuyển, nghĩa là nợ phải thu trong tương lai mà Shopify Capital sẽ mua, và tỷ lệ chuyển tiền, nghĩa là tỷ lệ phần trăm doanh số hằng ngày sẽ được khấu trừ và chuyển cho Shopify Capital.

Sau khi bạn đăng ký tiền ứng trước cho thương nhân, yêu cầu của bạn sẽ được xem xét trong vòng 1-3 ngày làm việc nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn trong một số trường hợp. Nếu yêu cầu của bạn được phê duyệt, số tiền ứng trước sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp bạn.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Vốn.
 2. Xem lại các điều khoản của tùy chọn tiền vốn có sẵn rồi nhấp vào Đăng ký ngay bên dưới tùy chọn bạn muốn đăng ký.
 3. Xác minh danh tính và thông tin doanh nghiệp của bạn với Shopify Capital.
 4. Trong hộp thoại Xem xét và chấp nhận điều khoản, nhấp vào Thỏa thuận Shopify Capital và Thỏa thuận Ghi nợ có ủy quyền trước (PAD), sau đó xem xét kỹ các điều khoản của thỏa thuận trước khi gửi đơn đăng ký.
 5. Chọn Thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của tôi sang Shopify Payments để thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sang Shopify Payments.
 6. Nhấp vào Chấp nhận điều khoản. Bạn có thể sẽ nhận được yêu cầu xác minh thông tin chi tiết cho Shopify Capital, ngay cả khi bạn đã từng nhận tiền vốn trước đó qua Shopify Capital.

Sau khi bạn nhận được tiền ứng trước cho thương nhân, hệ thống sẽ bắt đầu thu số tiền chuyển hằng ngày dựa trên doanh số hằng ngày của cửa hàng trong vòng hai ngày làm việc.

Theo dõi các giao dịch chuyển tiền ứng trước cho thương nhân

Sau khi nhận tiền ứng trước cho thương nhân, bạn có thể theo dõi số dư chưa trả trong tổng số tiền phải trả hoặc chuyển tiền trên trang quản trị Shopify bằng cách vào Cài đặt > Vốn.

Trong trang Capital (Vốn), bạn có thể xem những thông tin giao dịch chuyển tiền như sau:

 • số dư chưa trả hoặc tổng số tiền cần chuyển
 • số tiền bạn đã chuyển
 • tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền chuyển
 • lịch sử chuyển tiền

Bạn có thể xem doanh thu bán hàng mỗi ngày trong cột Tổng doanh số của mục lịch sử chuyển tiền. Bạn có thể xem số tiền thanh toán cho Shopify Capital trong cột Số tiền.

Tải xuống thư xác nhận số dư

Bạn có thể tải xuống thư xác nhận số dư trên trang Vốn của trang quản trị Shopify. Bạn có thể sử dụng thư xác nhận số dư để cho ngân hàng của bạn biết rằng bạn không còn nghĩa vụ tài chính nào hoặc số dư hiện tại của bạn là bao nhiêu.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Capital (Vốn).
 2. Nhấp vào Xem tất cả giao dịch.
 3. Nhấp vào Xuất rồi nhấp vào Thư xác nhận số dư.
 4. Lưu thư xác nhận số dư vào thiết bị.

Chuyển số dư chưa trả

Bạn có thể chọn chuyển bất kỳ số tiền nào trên 1 CAD cho khoản ứng trước hoặc toàn bộ số dư chưa trả trong một khoản thanh toán một lần. Khoản thanh toán được ghi nợ vào cùng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp có liên kết với tài khoản Shopify của bạn. Theo thỏa thuận, đây là giao dịch mua lại nợ phải thu. Bạn sẽ không được giảm giá mua nếu thanh toán toàn bộ số dư và việc thanh toán không đảm bảo tư cách hợp lệ để nhận khoản vay bổ sung.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Capital (Vốn).
 2. Nhấp vào Make a payment (Thực hiện thanh toán).
 3. Chọn số tiền bạn muốn thanh toán:

  • Để chuyển tiền thủ công, nhập số tiền vào trường Số tiền tùy chỉnh.
  • Để chuyển toàn bộ số tiền, nhấp vào Toàn bộ số dư chưa trả.
 4. Nhấp vào Bước tiếp theo và xem lại số tiền cần chuyển.

 5. Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục giao dịch chuyển tiền, hãy chọn hộp ủy quyền và nhấp vào Thực hiện thanh toán.

Có thể mất tối đa ba ngày làm việc để xử lý giao dịch chuyển tổng số tiền. Tất cả các giao dịch chuyển tiền thông thường sẽ tiếp tục trong thời gian xử lý. Bạn sẽ nhận được email xác nhận khi giao dịch chuyển khoản trọn gói hoàn tất.

Tính toán số tiền chuyển ứng trước cho thương nhân

Mỗi ngày bạn bán hàng, một tỷ lệ phần trăm cố định (tỷ lệ chuyển tiền) được áp dụng cho tổng giá trị doanh số của bạn để tính số tiền chuyển. Vào những ngày bán chạy, số tiền chuyển của bạn sẽ lớn hơn và vào những ngày không bán được nhiều hàng, số tiền chuyển sẽ nhỏ hơn. Bạn tiếp tục thực hiện chuyển tiền cho đến khi Shopify Capital nhận được toàn bộ số tiền đã thỏa thuận trong doanh thu bán hàng trong tương lai (tổng số tiền cần chuyển). Mỗi giao dịch chuyển tiền được tự động ghi nợ từ tài khoản ngân hàng của bạn và chuyển cho Shopify theo Thỏa thuận Ghi nợ có ủy quyền trước. Nếu bạn không có doanh số trong một ngày cụ thể thì ngày hôm đó sẽ không có số tiền chuyển.

Để tính số tiền chuyển, doanh thu bán hàng mỗi ngày của cửa hàng bao gồm mọi đơn hàng được đánh dấu là đã thanh toán trong ngày hôm đó, bất kể nguồn gốc đơn hàng, cách xử lý thanh toán hay đơn hàng có bị hoàn tiền hoặc hủy sau này hay không. Chỉ những đơn hàng kiểm tra được đặt khi Shopify Payments ở chế độ thử nghiệm mới được loại trừ khỏi doanh thu từ doanh số hằng ngày của cửa hàng khi tính toán số tiền chuyển. Nếu không kích hoạt chế độ thử nghiệm khi đặt đơn hàng, đơn hàng đó sẽ được tính vào doanh thu bán hàng của cửa hàng khi tính toán số tiền chuyển ngày hôm đó.

Bảng này nêu ví dụ về số tiền chuyển trong năm ngày của thương nhân đã bán cho Shopify Capital 15.000 CAD doanh thu bán hàng tương lai với tỷ lệ chuyển tiền 10%:

Ví dụ về số tiền chuyển
Ngày Doanh thu hằng ngày Phần của Shopify Capital Số dư
1 100 CAD 10 CAD 14.990 CAD
2 150 CAD 15 CAD 14.975 CAD
3 125 CAD 12,50 CAD 14.962,50 CAD
4 175 CAD 17,50 CAD 14.945 CAD
5 105 CAD 10,50 CAD 14.934,50 CAD

Yêu cầu khoản tiền ứng trước cho thương nhân khác

Sau khi nhận được tiền ứng trước cho thương nhân, có thể bạn sẽ muốn đăng ký khoản tiền ứng trước cho thương nhân khác để nhận thêm hỗ trợ về tài chính.

Nếu bạn đủ điều kiện để đăng ký khoản tiền ứng trước cho thương nhân khác và đã hoàn trả ít nhất 65% khoản tiền ứng trước cho thương nhân đang hoạt động, tùy chọn tiền vốn mới sẽ hiển thị trên trang Vốn của trang quản trị Shopify.

Nếu bạn đăng ký và được phê duyệt để nhận khoản tiền ứng trước cho thương nhân thứ hai, tiền vốn sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 2-5 ngày làm việc. Hệ thống sẽ chỉ bắt đầu thu số tiền trả nợ cho khoản tiền ứng trước cho thương nhân thứ hai sau khi bạn đã hoàn trả toàn bộ khoản tiền ứng trước cho thương nhân đầu tiên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí