การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) จาก Shopify Capital สำหรับผู้ขายในแคนาดา

ในแคนาดา Shopify Capital ให้บริการการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) คือการซื้อยอดขายในอนาคตของคุณ หรือที่เรียกว่า จำนวนเงินที่รับได้หากระบบยอมรับการสมัครรับเงินทุนของคุณ Shopify จะมอบเงินเป็นเงินก้อนในอัตราค่าบริการคงที่ ภายใต้ข้อตกลงของ Shopify Capital เงินก้อนนี้เรียกว่าจำนวนเงินเบิกล่วงหน้า และจำนวนรวมที่ต้องผ่อนชำระคือจำนวนเงินเบิกล่วงหน้าบวกกับค่าบริการคงที่โดยคุณต้องชําระเงินให้ Shopify Capital เป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายในแต่ละวัน จนกว่า Shopify จะได้รับจำนวนรวมที่ต้องผ่อนชำระครบเปอร์เซ็นต์ของยอดขายในแต่ละวันที่คุณต้องผ่อนชำระให้กับ Shopify เรียกว่าอัตราการโอนเงินจำนวนเงินเบิกล่วงหน้าและอัตราการโอนเงินจะขึ้นอยู่กับข้อมูลความเสี่ยงของคุณ

ตัวอย่างเช่น Shopify Capital อาจให้คุณกู้เงิน 5,000 ดอลลาร์แคนาดา และคุณต้องใช้คืน 5,650 ดอลลาร์แคนาดา ซึ่งจะหักจากยอดขายของร้านค้าในอนาคต โดยกำหนดอัตราการโอนเงินเพื่อชำระคืนไว้ที่ 10% ระบบจะโอนจำนวนเงิน 5,000 ดอลลาร์แคนาดาที่คุณได้รับไปยังบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณที่ระบุไว้ในส่วนผู้ดูแล และ Shopify Capital จะได้รับ 10% ของยอดขายรวมในแต่ละวันของร้านค้าคุณจนกว่าจะโอนเงินเพื่อชำระคืนครบทั้งหมด 5,650 ดอลลาร์แคนาดา คุณสามารถเลือกที่จะโอนเงินเพื่อชำระยอดคงค้างเป็นเงินก้อนในจำนวนใดๆ เมื่อใดก็ได้

ทั้งนี้ ไม่มีกำหนดเวลาสำหรับการโอนเงินคืนเต็มจำนวนให้แก่ Shopify Capital ระบบจะกำหนดยอดในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาที่จะโอนเงินคืนในแต่ละวันจากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าคุณ เนื่องจากอัตราการโอนเงินคืนคือเปอร์เซ็นต์จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าคุณ โดยระบบจะหักยอดการโอนเงินเพื่อชำระคืนจากบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณโดยอัตโนมัติ

ส่งคำขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

หากคุณมีสิทธิ์สมัครรับการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) คุณสามารถดูตัวเลือกเงินทุนและส่งคำขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายได้โดยตรงในหน้าเงินทุนในส่วนผู้ดูแล Shopify ไม่รับประกันว่าจะได้รับเงินทุน และข้อเสนอในการสมัครอาจหมดอายุเมื่อใดก็ได้

คุณมีตัวเลือกเงินทุน 3 ตัวเลือก เงื่อนไขของตัวเลือกแต่ละข้อจะรวมถึงจำนวนเงินเบิกล่วงหน้า จำนวนรวมที่ต้องผ่อนชำระซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รับได้ในอนาคตที่ Shopify Capital จะซื้อ และอัตราการผ่อนชำระซึ่งเป็นเปอร์เซ็นของเงินที่จะหักจากยอดขายในแต่ละวันของคุณเพื่อผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital

หลังจากคุณสมัครเพื่อรับการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) คำขอของคุณจะได้รับการตรวจสอบภายใน 1-3 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นในบางกรณี หากคำขอของคุณได้รับอนุมัติ ระบบจะโอนเงินที่เบิกล่วงหน้าไปยังบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > Capital
 2. ตรวจสอบข้อกำหนดของตัวเลือกเงินทุนที่มีให้เลือกแล้วคลิก “สมัครเลย” ที่ด้านล่างของตัวเลือกที่คุณต้องการสมัคร
 3. ตรวจสอบยืนยันตัวตนและรายละเอียดธุรกิจของคุณสำหรับ Shopify Capital
 4. ในกล่องโต้ตอบตรวจสอบและยอมรับเงื่อนไข ให้คลิก “ข้อตกลงของ Shopify Capital และข้อตกลงการหักเงินล่วงหน้า (PAD) จากนั้นให้ตรวจสอบเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนส่งใบสมัครของคุณ
 5. เลือก “เปลี่ยนผู้ให้บริการการชำระเงินเป็น Shopify Payments” เพื่อเปลี่ยนผู้ให้บริการการชำระเงินเป็น Shopify Payments
 6. คลิกที่ “ยอมรับข้อกำหนด” ระบบอาจขอให้คุณยืนยันรายละเอียดสำหรับ Shopify Capital แม้ว่าคุณจะเคยได้รับเงินทุนจาก Shopify Capital มาก่อนก็ตาม

หลังจากคุณได้รับเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายแล้ว การโอนเงินเพื่อชำระคืนในแต่ละวันจะอิงตามยอดขายในแต่ละวันของร้านค้า โดยจะเริ่มโอนเพื่อชำระคืนภายใน 2 วันทำการ

การติดตามการโอนเงินเพื่อชำระคืนเงินที่เบิกมาล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

หลังจากที่คุณได้รับเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายแล้ว คุณสามารถติดตามยอดคงค้างของยอดรวมที่ต้องชำระคืนหรือโอนชำระได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify โดยไปที่การตั้งค่า > Capital

ในหน้าเงินทุน คุณสามารถดูข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคารได้ดังนี้:

 • ยอดคงค้างหรือจำนวนรวมที่ต้องผ่อนชำระ
 • จํานวนเงินที่คุณได้ผ่อนชำระไปแล้ว
 • เปอร์เซ็นต์ของยอดรวมที่ผ่อนชำระแล้ว
 • ประวัติการโอนชำระ

คุณสามารถดูรายได้จากการขายในแต่ละวันได้ในคอลัมน์ยอดขายรวมของส่วนประวัติการโอนชำระ คุณสามารถดูจำนวนเงินที่ชำระให้ Shopify Capital แล้วได้ในคอลัมน์ยอดการชำระเงิน

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองยอดเงิน

คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองยอดเงินได้จากหน้า Capital ของส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถใช้หนังสือรับรองยอดเงินเพื่อแสดงต่อธนาคารว่าคุณไม่มีภาระผูกพันทางการเงินหรือใช้เพื่อแสดงยอดคงเหลือของคุณในปัจจุบัน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > เงินทุน
 2. คลิกที่ “ดูธุรกรรมทั้งหมด
 3. คลิกที่ “ส่งออก” แล้วคลิก “หนังสือรับรองยอดเงิน
 4. บันทึกหนังสือรับรองยอดเงินลงในอุปกรณ์ของคุณ

การโอนเงินชำระยอดคงค้าง

คุณสามารถเลือกโอนเงินเพื่อชำระคืนในจำนวนใดๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ดอลลาร์แคนาดาสำหรับเงินที่เบิกมาล่วงหน้าหรือจะชำระยอดคงค้างเต็มจํานวนด้วยเงินก้อนเดียวก็ได้ การชำระเงินดังกล่าวจะเป็นการหักเงินจากบัญชีธนาคารธุรกิจเดียวกันที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ ภายใต้ข้อตกลงของคุณ นี่คือการซื้อคืนหนี้ของคุณ ราคาซื้อจะไม่ลดลงหากคุณชำระยอดคงเหลือทั้งหมด โดยการชำระเงินในส่วนนี้จะไม่รับประกันสิทธิ์ในการขอเงินทุนเพิ่มเติม

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > เงินทุน
 2. คลิกทำการชำระเงิน
 3. เลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการชำระ:

  • หากต้องการโอนเงินผ่านธนาคารด้วยตนเอง ให้ป้อนจำนวนเงินในช่องจำนวนที่กำหนดเอง
  • หากต้องการโอนเงินเต็มจํานวน ให้คลิกที่ “ยอดคงค้างเต็มจํานวน
 4. คลิกที่ “ขั้นตอนถัดไป” และตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องโอน

 5. หากคุณแน่ใจว่าต้องการโอนเงินผ่านธนาคารต่อในขั้นตอนถัดไป ให้ทำเครื่องหมายถูกในกล่องอนุญาต จากนั้นคลิกที่ “ทำการชำระเงิน

การโอนเงินผ่านธนาคารแบบชำระด้วยเงินก้อนอาจใช้เวลาประมวลผลสูงสุด 3 วันทำการ การโอนเงินผ่านธนาคารตามปกติทั้งหมดจะยังคงดำเนินการต่อไปในช่วงการประมวลผล คุณจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อการโอนเงินผ่านธนาคารแบบชำระด้วยเงินก้อนของคุณเสร็จสมบูรณ์

การคำนวณการโอนเงินเพื่อชำระคืนสำหรับเงินที่เบิกมาล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

ในแต่ละวันที่คุณทำยอดขายได้ ระบบจะนำเปอร์เซ็นต์คงที่(อัตราการผ่อนชำระ) มาคำนวณกับมูลค่ารวมของยอดขายเพื่อคำนวณการผ่อนชำระของคุณ ในวันที่คุณทำยอดขายได้สูง การผ่อนชำระของคุณจะมียอดสูงตามไปด้วย เช่นเดียวกับวันที่คุณทำยอดขายได้ต่ำ การผ่อนชำระของคุณจะมียอดที่ต่ำลง คุณจะทำการผ่อนชำระต่อไปจนกว่า Shopify Capital จะได้รับเงินจากรายได้ของยอดขายในอนาคตในจำนวนที่ตกลงกันไว้ครบ (จำนวนรวมที่ต้องผ่อนชำระ) การผ่อนชำระแต่ละรายการจะถูกหักออกจากบัญชีธนาคารของคุณและผ่อนชำระให้กับ Shopify ตามข้อตกลงการหักเงินล่วงหน้า หากในวันนั้นไม่มียอดขาย ก็ไม่ต้องผ่อนชำระ

ในการคำนวณการโอนเงินเพื่อชำระคืน จะคิดจากรายได้จากการขายในแต่ละวันของร้านค้าประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้วในวันนั้น โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ วิธีการประมวลผลการชำระเงิน หรือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกยกเลิกหรือคืนเงินในภายหลังหรือไม่ เมื่อคำนวณการโอนเงินเพื่อชำระคืนแล้ว คำสั่งซื้อที่ไม่รวมอยู่ในรายได้จากการขายในแต่ละวันของร้านค้าจะมีเพียงคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบที่มีการสั่งซื้อในขณะที่ใช้งาน Shopify Payments ในโหมดการทดสอบเท่านั้น หากไม่ได้เปิดใช้งานโหมดการทดสอบเมื่อทำการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะรวมอยู่ในรายได้จากยอดขายของร้านค้าเมื่อทำการคำนวณการโอนเงินเพื่อชำระคืนประจำวัน

ตารางนี้แสดงตัวอย่างของการผ่อนชำระ 5 วันของผู้ขายที่ทำรายได้จากยอดขายในอนาคตมูลค่า 15,000 ดอลลาร์แคนาดา ให้กับ Shopify Capital ด้วยอัตราการผ่อนชำระ 10%:

ตัวอย่างของการโอนเงินผ่านธนาคาร
วันที่ รายได้ต่อวัน ส่วนแบ่งของ Shopify Capital คงเหลือ
1 100 ดอลลาร์แคนาดา 10 ดอลลาร์แคนาดา 14,990 ดอลลาร์แคนาดา
2 150 ดอลลาร์แคนาดา 15 ดอลลาร์แคนาดา 14,975 ดอลลาร์แคนาดา
3 125 ดอลลาร์แคนาดา 12.50 ดอลลาร์แคนาดา 14,962.50 ดอลลาร์แคนาดา
4 175 ดอลลาร์แคนาดา 17.50 ดอลลาร์แคนาดา 14,945 ดอลลาร์แคนาดา
5 105 ดอลลาร์แคนาดา 10.50 ดอลลาร์แคนาดา 14,934.50 ดอลลาร์แคนาดา

การส่งคำขอเพื่อเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายอีกครั้ง

หลังจากคุณได้รับเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายแล้ว คุณอาจต้องการสมัครขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายอีกครั้งเพื่อรับการสนับสนุนทางด้านการเงินเพิ่มเติม

หากคุณมีสิทธิ์สมัครขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายอีกครั้งและคุณได้ผ่อนชำระสำหรับเงินที่เบิกมาล่วงหน้าในรอบปัจจุบันไปแล้วอย่างน้อย 65% คุณจะเห็นตัวเลือกเงินทุนตัวเลือกใหม่ในหน้า Capital ที่อยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopify

หากคุณสมัครและได้รับอนุมัติให้เบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายในครั้งที่สอง ระบบจะฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณภายใน 2-5 วันทำการ การผ่อนชำระสำหรับเงินที่เบิกมาล่วงหน้าสำหรับผู้ขายครั้งที่สองจะเริ่มหลังจากที่คุณผ่อนชำระเงินที่เบิกมาล่วงหน้าสำหรับผู้ขายครั้งแรกจนครบถ้วนแล้ว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี