Shopify Capital ในแคนาดา

Shopify Capital มอบเงินทุนให้กับธุรกิจขนาดเล็กในรูปแบบของการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) แก่ผู้ขายที่มีสิทธิ์ในแคนาดา

หากคุณอาศัยอยู่ในแคนาดาและต้องการเงินทุนเพิ่มเติมในการพัฒนาธุรกิจของคุณ คุณอาจมีสิทธิ์ในการขอเงินทุนผ่านการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) จาก Shopify Capital

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี