การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินเชื่อทุน Shopify และการผ่อนชําระสําหรับผู้ขายในสหรัฐอเมริกา

Shopify Capital เสนอโอกาสในการสมัครขอสินเชื่อให้แก่ผู้ขายบน Shopify ในสหรัฐอเมริกา Shopify Capital จะให้เงินกู้เหล่านี้เป็นเงินก้อน หรือที่เรียกว่าจำนวนเงินกู้ โดยจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินแบบคงที่เป็นการตอบแทน ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าต้นทุนเงินทุน ในฐานะผู้ขาย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระตามจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืน ซึ่งคำนวณจากจํานวนเงินกู้รวมกับต้นทุนเงินทุน ระบบจะฝากจำนวนเงินกู้ไปยังบัญชีธนาคารของธุรกิจคุณ และคุณจะต้องผ่อนชําระเงินกู้ดังกล่าวเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายในแต่ละวัน หรือที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์การชําระเงินคืนรายวันจนกว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระคืนจะได้รับการชำระคืนจนครบเต็มจำนวน จํานวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืนและเปอร์เซ็นต์การชำระเงินคืนรายวันจะขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ความเสี่ยงของคุณ โดย WebBank จะเป็นผู้ออกเงินกู้ทั้งหมดผ่าน Shopify Capital

ส่งคำขอสินเชื่อเงินกู้

หากคุณมีสิทธิ์สมัครรับเงินกู้ คุณจะสามารถดูตัวเลือกข้อเสนอเงินทุนแบะสมัครรับเงินกู้ได้โดยตรงจากหน้าเงินทุนในส่วนผู้ดูแล Shopify จะไม่มีการรับประกันว่าจะได้รับเงินทุน และข้อเสนอในการสมัครอาจหมดอายุเมื่อใดก็ได้

คุณมีตัวเลือกเงินทุน 3 ตัวเลือก ซึ่งเงื่อนไขตัวเลือกแต่ละข้อจะรวมถึงจำนวนเงินสินเชื่อหรือจำนวนเงินที่ได้รับ จำนวนรวมที่ต้องชำระหรือจำนวนหนี้ทั้งหมด และอัตราการผ่อนชำระรายวันที่จะถูกหักจากยอดขายในแต่ละวันของคุณและผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital ทั้งนี้ คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขและเลือกตัวเลือกที่ตรงตามความต้องการของคุณได้

หลังจากคุณสมัครรับเงินกู้แล้ว คำขอจะได้รับการตรวจสอบภายใน 1-3 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นในบางกรณี หากคำขอของคุณได้รับการอนุมัติ ระบบจะโอนเงินกู้ไปยังบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การเงิน > Capital
 2. ตรวจสอบข้อกำหนดของตัวเลือกเงินทุนที่มีให้เลือกแล้วคลิก “สมัครเลย” ที่ด้านล่างของตัวเลือกที่คุณต้องการสมัคร
 3. ตรวจสอบยืนยันตัวตนและรายละเอียดธุรกิจของคุณสำหรับ Shopify Capital
 4. ในกล่องโต้ตอบตรวจสอบข้อกำหนดเงินกู้และส่งใบสมัคร ให้คลิกที่ “ข้อตกลงเงินกู้สำหรับผู้ขาย” จากนั้นตรวจสอบข้อกำหนดของข้อตกลงโดยละเอียดก่อนที่จะส่งใบสมัคร
 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการการชำระเงินเป็น Shopify Payments ให้เลือก “เปลี่ยนผู้ให้บริการการชำระเงินของฉันเป็น Shopify Payments” หากคุณเปลี่ยนไปใช้ Shopify Payments ระบบอาจใช้เวลานานกว่า 5 วันทำการเพื่ออนุมัติคำขอของคุณ
 6. คลิกที่ “ส่งใบสมัคร” ระบบอาจขอให้คุณยืนยันรายละเอียดสำหรับ Shopify Capital แม้ว่าคุณจะเคยได้รับเงินทุนจาก Shopify Capital มาก่อนก็ตาม

หลังจากคุณได้รับเงินกู้แล้ว การผ่อนชำระรายวันที่อิงตามยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าจะเริ่มภายใน 2 วันทำการ

การติดตามการผ่อนชำระเงินกู้

หลังจากคุณได้รับเงินกู้แล้ว คุณสามารถติดตามยอดคงค้างจากยอดทั้งหมดที่ต้องชำระได้จากหน้า Capital ของส่วนผู้ดูแล Shopify ในส่วน Shopify Capital

ในหน้าเงินทุน คุณสามารถดูข้อมูลการผ่อนชำระได้ดังนี้:

 • ยอดคงค้างจากยอดทั้งหมดที่ต้องชำระ
 • ยอดที่ผ่อนชำระแล้วจากยอดทั้งหมดที่ต้องชำระ
 • ประวัติการโอนเงินผ่อนชำระ

ในรายงานธุรกรรมทั้งหมด คอลัมน์ยอดขายรวมจะแสดงรายได้จากยอดขายในแต่ละวัน ส่วนคอลัมน์ยอดการชำระเงินจะแสดงรายได้ที่นำไปผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองยอดเงิน

คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองยอดเงินได้จากหน้า Capital ของส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถใช้หนังสือรับรองยอดเงินเพื่อแสดงต่อธนาคารว่าคุณไม่มีภาระผูกพันทางการเงินหรือใช้เพื่อแสดงยอดคงเหลือของคุณในปัจจุบัน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การเงิน > Capital
 2. คลิกที่ “ดูธุรกรรมทั้งหมด
 3. คลิกที่ “ส่งออก” แล้วคลิก “หนังสือรับรองยอดเงิน
 4. บันทึกหนังสือรับรองยอดเงินลงในอุปกรณ์ของคุณ

ผ่อนชำระยอดคงค้าง

คุณสามารถผ่อนชำระเงินกู้หรือชำระยอดคงค้างเต็มจํานวนด้วยเงินก้อนเป็นจำนวนใดๆ ก็ได้ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐ การชำระเงินดังกล่าวจะถูกหักเงินจากบัญชีธนาคารธุรกิจที่ผูกไว้กับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ ต้นทุนการเงินจะไม่ลดลงหากคุณชำระยอดคงเหลือทั้งหมดเต็มจำนวน โดยการชำระเงินในส่วนนี้จะไม่รับประกันสิทธิ์การใช้งานใดๆ เกี่ยวกับการขอเงินทุนเพิ่มเติม

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การเงิน > Capital
 2. คลิกทำการชำระเงิน
 3. เลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการชำระ:

  • หากต้องการดำเนินการชำระเงินด้วยตนเอง ให้ป้อนจํานวนเงินในช่องจํานวนที่ปรับแต่งเอง
  • หากต้องการจ่ายเต็มจํานวน ให้คลิกที่ “ยอดคงเหลือเต็มจํานวน
 4. คลิกขั้นตอนถัดไปและตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระคืน

 5. คลิกทำการชำระเงิน

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อการผ่อนชำระของคุณเสร็จสมบูรณ์

การคำนวณการผ่อนชำระเงินกู้

หากต้องการคำนวณจำนวนเงินที่จะผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital ในแต่ละวัน ให้ใช้อัตราการผ่อนชำระกับรายได้จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้า หากวันใดวันหนึ่งไม่มียอดขาย ระบบจะไม่หักเงินสำหรับการผ่อนชำระในวันนั้น

เมื่อคำนวณการผ่อนชำระ รายได้จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าจะประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้วในวันนั้น โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ วิธีการประมวลผลการชำระเงิน หรือแม้ว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกยกเลิกหรือคืนเงินในภายหลังก็ตาม ทั้งนี้ คำสั่งซื้อเดียวที่ไม่รวมในการคำนวณคือคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบที่ดำเนินการเมื่อ Shopify Payments อยู่ในโหมดการทดสอบ หากทำการสั่งซื้อโดยที่ไม่ได้เปิดใช้งานการผ่อนชำระ ระบบจะรวมคำสั่งซื้อดังกล่าวในรายได้จากยอดขายของคุณสำหรับการคำนวณการผ่อนชำระประจำวัน

การชำระเงินขั้นต่ำ

เราจะใช้นโยบายใหม่สำหรับสินเชื่อ Shopify Capital ใหม่เพื่อรวมเกณฑ์การชำระเงินขั้นต่ำ โดยจะมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024 ซึ่งเราได้เพิ่มการเปลี่ยนแปลงนี้ลงในเงื่อนไขข้อตกลงสินเชื่อ Shopify Capital ใหม่ ในส่วนของนโยบายใหม่นี้ Shopify Capital จะดำเนินการประเมินเมื่อผ่านไป 6 เดือนและ 12 เดือนภายในเงื่อนไขสินเชื่อเพื่อระบุว่าได้ชำระเงินตามเกณฑ์การชำระเงินขั้นต่ำหรือไม่ การประเมินเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะทยอยชำระสินเชื่อของคุณ

การผ่อนชำระขั้นต่ำคือ 30% ของสินเชื่อทั้งหมดเมื่อผ่านไป 6 เดือนและ 60% ของการชำระเงินทั้งหมดเมื่อผ่านไป 12 เดือน ซึ่งระบบจะคำนวณการชำระเงินเหล่านี้ตามเปอร์เซ็นต์ของยอดขายในแต่ละวัน หรือที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์การชำระเงินประจำวัน การชำระเงินขั้นต่ำเหล่านี้มีไว้เพื่อช่วยให้คุณผ่อนชำระสินเชื่อของคุณได้ตามกำหนดเวลา

หากคุณไม่ชำระสินเชื่อตามเกณฑ์การชำระเงินขั้นต่ำในช่วงการประเมินเหล่านี้ อาจส่งผลให้เกิดการผิดนัดชำระภายใต้ข้อตกลงเงินกู้ โปรดดูที่ข้อตกลงเงินกู้ของคุณเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นหากคุณชำระเงินไม่ถึงเกณฑ์การชำระเงินขั้นต่ำและการผิดนัดชำระ

กรอบเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อ

เราจะใช้นโยบายใหม่สำหรับสินเชื่อ Shopify Capital ใหม่โดยจะมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024 ในส่วนของนโยบายนี้ คุณจะมีเวลาสูงสุด 18 เดือนในการผ่อนชำระสินเชื่อเต็มจำนวนก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องผ่อนชำระสินเชื่อเต็มจำนวนภายใน 18 เดือนนับจากวันที่คุณได้รับสินเชื่อ โดยช่วงเวลา 18 เดือนนี้จะเรียกว่าเงื่อนไขของสินเชื่อ

กรอบเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อ 18 เดือนจะมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้คุณชำระเงินตามกรอบเวลาที่กำหนด คุณควรจัดการสินเชื่อของคุณและชำระเงินตามปกติเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจำชำระเงินตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคุณข้อตกลงเงินกู้ของคุณ

การส่งคำขอกู้เงินอีกครั้ง

หลังจากคุณได้รับเงินกู้แล้ว คุณอาจต้องการสมัครเงินกู้อีกครั้งเพื่อรับการสนับสนุนทางด้านการเงินเพิ่มเติม

หากคุณมีสิทธิ์สมัครรับเงินกู้อีกครั้งและคุณได้ผ่อนชำระเงินกู้รอบปัจจุบันไปแล้วอย่างน้อย 65% ตัวเลือกเงินทุนใหม่จะแสดงในหน้าเงินทุนที่อยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopify

หากคุณสมัครและได้รับการอนุมัติเงินกู้ในครั้งที่สอง ระบบจะฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณภายใน 2-5 วันทำการ การผ่อนชำระสำหรับเงินกู้ครั้งที่สองจะเริ่มหลังจากที่คุณผ่อนชำระเงินกู้ครั้งแรกจนครบถ้วนแล้ว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี