Shopify Capital ในสหรัฐอเมริกา

Shopify Capital เสนอเงินทุนให้ผู้ขายของ Shopify ในสหรัฐอเมริกาสําหรับธุรกิจขนาดเล็กผ่านเงินกู้และการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและต้องการเงินทุนเพิ่มเติมในการพัฒนาธุรกิจของคุณ คุณอาจมีสิทธิ์ในการขอเงินทุนผ่านการขอเงินกู้หรือการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA)จาก Shopify Capital

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี