การเข้าใจกระบวนการผ่อนชําระสําหรับเงินกู้ของ Shopify Term และจำนวนเงินที่ต้องชําระคืนทั้งหมด

Shopify Term Loans จะเสนอตัวเลือกด้านการเงินเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต เมื่อขอสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา คุณจะได้รับเงินก้อนล่วงหน้าโดยต้องแลกกับระยะเวลาการกู้ยืมเงินที่เฉพาะเจาะจง กล่าวคือคุณยินยอมที่จะชำระเงินเป็นจำนวนคงที่ตามการตั้งเวลาชำระเงินคืนตามที่ระบุในแบบแผน ตัวเลือกการชำระเงินคืนจะมีทั้งแบบชำระคืนรายสัปดาห์และรายเดือน การชำระเงินคืนแต่ละครั้งจะคํานวณโดยการหารจํานวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืนด้วยจํานวนสัปดาห์หรือจำนวนเดือนในระยะเวลาที่เลือก

Shopify Term Loans ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาจะออกโดย WebBank การเสนอให้สมัครจะไม่เป็นการรับประกันว่าจะได้รับเงินทุน

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี