คุณสมบัติในการขอเงินทุนผ่าน Shopify Term Loans

ขณะนี้ Shopify Term Loans พร้อมให้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น หากร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติในการสมัครขอเงินทุนผ่าน Shopify Term Loans คุณจะได้รับข้อความในหน้าแรกของส่วนผู้ดูแล Shopify หรืออาจได้รับการติดต่อจากตัวแทนฝ่ายขายของ Shopify หากคุณไม่ได้รับข้อความจาก Shopify หมายความว่าขณะนี้ ร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อการสมัคร Shopify Term Loans

Shopify Term Loans จะเริ่มต้นที่ $500,000 Shopify Term Loans ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาจะออกโดย WebBank การเสนอให้สมัครจะไม่เป็นการรับประกันว่าจะได้รับเงินทุน

กระบวนการอนุมัติของ Shopify Term Loans

กระบวนการอนุมัติสินเชื่อของ Shopify Term Loans ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและการตรวจสอบใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

ในขั้นตอนแรก Shopify จะตัดสินว่าร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสมัครใช้บริการ Shopify Term Loans หรือไม่ โดยการตัดสินดังกล่าวจะพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ประวัติยอดขายของคุณภายใน Shopify, การมีส่วนร่วมของคุณกับแพลตฟอร์ม Shopify และเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คุณไม่ต้องตรวจสอบเครดิตส่วนตัวเมื่อสมัครขอเงินทุนผ่าน Shopify Term Loans แต่ต้องส่งเอกสารทางการเงินมาพร้อมกับใบสมัครของคุณแทน

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบใบสมัคร

ในขั้นตอนที่สอง ทีม Shopify Lending จะตรวจสอบใบสมัครของร้านค้าคุณ รวมถึงเอกสารทางการเงินที่ส่งมาพร้อมกัน แล้วจึงยืนยันว่าร้านค้าของคุณจะได้รับอนุมัติเงินกู้ระยะยาวหรือไม่ การตรวจสอบนี้จะพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัย รวมถึงยอดขาย, จำนวนการโต้แย้งการชำระเงิน, การเรียกคืนยอดเงิน, การมีส่วนร่วมของคุณบนแพลตฟอร์ม Shopify และร้านค้า, การมีส่วนร่วมของลูกค้า ตลอดจนจำนวนการดำเนินการเรียกเก็บเงินที่ไม่สำเร็จ

การสมัคร Shopify Term Loans

คุณต้องเป็นเจ้าของร้านจึงจะสามารถสมัครขอเงินทุนผ่าน Shopify Term Loans ได้ การสมัครใช้บริการ Shopify Term Loans คือกระบวนการที่จะมีระบบคอยแนะนำซึ่งเป็นขั้นตอนสำหรับให้คุณระบุข้อมูลที่จําเป็น ตรวจสอบและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงส่งใบสมัครของคุณด้วย จากนั้นทีม Shopify Lending จะช่วยเหลือคุณในการสมัครให้เสร็จสิ้น โดยแนะแนวให้คุณทราบเกี่ยวกับการส่งเอกสารทางการเงินที่จำเป็น

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การเงิน > Capital
  2. เลือกข้อเสนอที่ตรงตามความต้องการของคุณ
  3. คลิก “สมัครเลย” เพื่อเริ่มต้นกระบวนการสมัครและเริ่มต้นใช้งาน
  4. ตรวจสอบและยืนยันตัวตนและรายละเอียดธุรกิจของคุณ
  5. คลิกส่งใบสมัครเพื่อยืนยันว่าคุณยอมรับและยินยอมตามข้อตกลงเงินกู้สำหรับผู้ขายจาก Shopify Loan Terms

หลังจากที่ส่งใบสมัครแล้ว คุณจะได้รับข้อความยืนยันที่แจ้งให้คุณทราบว่าระบบส่งใบสมัครของคุณเรียบร้อยแล้ว ที่ปรึกษาจาก Shopify จะส่งอีเมลถึงคุณเพื่อขอเอกสารทางการเงินที่ต้องใช้เพื่อดำเนินการสมัครให้เสร็จสมบูรณ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี