คุณสมบัติในการขอเงินทุนผ่าน Shopify Term Loans

ขณะนี้ Shopify Term Loans พร้อมให้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น หากร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติในการสมัครขอเงินทุนผ่าน Shopify Term Loans คุณจะได้รับข้อความในหน้าแรกของส่วนผู้ดูแล Shopify หรืออาจได้รับการติดต่อจากตัวแทนฝ่ายขายของ Shopify หากคุณไม่ได้รับข้อความจาก Shopify หมายความว่าขณะนี้ ร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อการสมัคร Shopify Term Loans

Shopify Term Loans จะเริ่มต้นที่ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐสําหรับทุกรัฐยกเว้นนิวยอร์ก ซึ่งจะเริ่มต้นที่ 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ Shopify Term Loans ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาจะออกโดย WebBank ทั้งนี้ การเสนอให้สมัครจะไม่เป็นการรับประกันว่าจะได้รับเงินทุน

กระบวนการอนุมัติของ Shopify Term Loans

กระบวนการอนุมัติสินเชื่อของ Shopify Term Loans ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและการตรวจสอบใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

ในขั้นตอนแรก Shopify จะตัดสินว่าร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสมัครใช้บริการ Shopify Term Loans หรือไม่ โดยการตัดสินดังกล่าวจะพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ประวัติยอดขายของคุณภายใน Shopify, การมีส่วนร่วมของคุณกับแพลตฟอร์ม Shopify และเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คุณไม่ต้องตรวจสอบเครดิตส่วนตัวเมื่อสมัครขอเงินทุนผ่าน Shopify Term Loans แต่ต้องส่งเอกสารทางการเงินมาพร้อมกับใบสมัครของคุณแทน

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบใบสมัคร

ในขั้นตอนที่สอง ทีม Shopify Lending จะตรวจสอบใบสมัครของร้านค้าคุณ รวมถึงเอกสารทางการเงินที่ส่งมาพร้อมกัน แล้วจึงยืนยันว่าร้านค้าของคุณจะได้รับอนุมัติเงินกู้ระยะยาวหรือไม่ การตรวจสอบนี้จะพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัย รวมถึงยอดขาย, จำนวนการโต้แย้งการชำระเงิน, การเรียกคืนยอดเงิน, การมีส่วนร่วมของคุณบนแพลตฟอร์ม Shopify และร้านค้า, การมีส่วนร่วมของลูกค้า ตลอดจนจำนวนการดำเนินการเรียกเก็บเงินที่ไม่สำเร็จ

การสมัคร Shopify Term Loans

คุณต้องเป็นเจ้าของร้านจึงจะสามารถสมัครขอเงินทุนผ่าน Shopify Term Loans ได้ การสมัครใช้บริการ Shopify Term Loans คือกระบวนการที่จะมีระบบคอยแนะนำซึ่งเป็นขั้นตอนสำหรับให้คุณระบุข้อมูลที่จําเป็น ตรวจสอบและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงส่งใบสมัครของคุณด้วย จากนั้นทีม Shopify Lending จะช่วยเหลือคุณในการสมัครให้เสร็จสิ้น โดยแนะแนวให้คุณทราบเกี่ยวกับการส่งเอกสารทางการเงินที่จำเป็น

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การเงิน > Capital
  2. เลือกข้อเสนอที่ตรงตามความต้องการของคุณ
  3. คลิก “สมัครเลย” เพื่อเริ่มต้นกระบวนการสมัครและเริ่มต้นใช้งาน
  4. ตรวจสอบและยืนยันตัวตนและรายละเอียดธุรกิจของคุณ
  5. คลิกส่งใบสมัครเพื่อยืนยันว่าคุณยอมรับและยินยอมตามข้อตกลงเงินกู้สำหรับผู้ขายจาก Shopify Loan Terms

หลังจากที่ส่งใบสมัครแล้ว คุณจะได้รับข้อความยืนยันที่แจ้งให้คุณทราบว่าระบบส่งใบสมัครของคุณเรียบร้อยแล้ว ที่ปรึกษาจาก Shopify จะส่งอีเมลถึงคุณเพื่อขอเอกสารทางการเงินที่ต้องใช้เพื่อดำเนินการสมัครให้เสร็จสมบูรณ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี