Kvalifisering for finansiering gjennom Shopifys periodelån

Shopifys periodelån er for øyeblikket bare tilgjengelig i USA. Hvis butikken din er kvalifisert til å søke om finansiering gjennom Shopifys periodelån, mottar du en melding på Start-siden i Shopify-administrator, eller du blir kontaktet av en salgsrepresentant fra Shopify. Hvis du ikke mottar en melding fra Shopify, er ikke butikken din kvalifisert til å søke om Shopifys periodelån for øyeblikket.

Shopify Term Loans starter på 1 000 000 USD for alle stater bortsett fra New York, der de starter på 2 500 000 USD. Alle Shopify Term Loans i USA utstedes av WebBank. Et tilbud om å søke garanterer ikke finansiering.

Finansieringsprosess for Shopifys periodelån

Finansieringsprosessen for Shopifys periodelån består av to trinn, prekvalifisering og søknadsgjennomgang.

Nivå 1: Prekvalifisering

På det første nivået identifiserer Shopify butikken din som kvalifisert til å søke om Shopifys periodelån. Denne beslutningen er basert på flere faktorer, som din salgshistorikk på Shopify, ditt engasjement på Shopify-plattformen og andre relevante kriterier. En personlig kredittrapport kreves ikke ved søknader om finansiering gjennom Shopifys periodelån, men finansdokumenter må sendes inn som en del av søknaden.

Nivå 2: Søknadsgjennomgang

På det andre nivået går Shopifys låneteam gjennom butikkens søknad, inkludert de innsendte finansdokumentene, og bekrefter at butikken er godkjent for periodelån. Denne gjennomgangen tar høyde for flere ulike faktorer, som salg, betalingstvister og tilbakebetalinger, ditt engasjement på Shopify-plattformen og butikken, kundeengasjement og mislykkede faktureringsforsøk.

Søke om Shopifys periodelån

Du må være butikkeier for å søke om finansiering gjennom Shopifys periodelån. Søknader om Shopifys periodelån er en veiledet prosess der du kan oppgi nødvendig informasjon, gjennomgå og godta vilkår, og sende inn søknaden. Shopifys låneteam vil deretter hjelpe deg med å fullføre søknadsprosessen ved å veilede deg gjennom innsending av de nødvendige finansdokumentene.

Trinn:

  1. Gå til Økonomi > Credit fra Shopify-administratoren.
  2. Velg et tilbud som passer dine behov.
  3. Klikk på Søk nå for å initiere søknads- og introduksjonsprosessen.
  4. Gjennomgå og bekreft identiteten og bedriftsdetaljene dine.
  5. Klikk på Send søknad for å bekrefte avtalen og godta Shopifys lånevilkår i forhandlerlåneavtalen.

Etter å ha sendt inn søknaden mottar du en bekreftelse som informerer om at søknaden er sendt inn. En rådgiver fra Shopify sender deg deretter en e-postmelding for å forespørre finansdokumentene som kreves for å fullføre søknaden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis