Administrere betalinger for Shopifys periodelån

For å administrere betalinger for Shopifys periodelån på en effektiv måte, er det viktig å forstå hvordan betalingene fungerer. Betalingene debiteres automatisk fra bankkontoen som er knyttet til Shopify-administrator, også kalt Shopify-forhandlerens bedriftskonto (SMBA) i forhandlerlåneavtalen.

Du kan bare ha én bedriftsbankkonto i Shopify-administrator, og det er viktig at du sikrer at denne kontoen har tilstrekkelige midler til å dekke de periodiske betalingene.

Betalingsplan for Shopifys periodelån

Velg en betalingsplan som passer dine behov: ukentlig eller månedlig. Varigheten du må tilbakebetale lånet over kalles perioden. Du kan for eksempel velge en periode på 10 eller 12 måneder. Dette betyr at lånet må være fullt tilbakebetalt innenfor denne tidsperioden.

Automatiske debiteringer

Alle ukentlige eller månedlige betalinger debiteres automatisk fra bankkontoen som er koblet til Shopify-administrator.

Månedlige betalinger

Når du velger månedlige betalinger, forfaller de vanligvis på samme kalenderdag hver måned. La oss for eksempel si at 16. juni er datoen for ikraftsettelse i avtalen, som er når du mottar midlene. I dette tilfellet forfaller den første månedlige betalingen 16. juli, etterfulgt av påfølgende betalinger på samme kalenderdag de påfølgende månedene.

Det er imidlertid unntak i månedlige betalinger som forfaller på samme kalenderdag hver måned. Disse unntakene inkluderer:

  • Hvis dato for ikraftsettelse faller på den 29., 30. eller 31. i måneden, forfaller den første månedlige betalingen den 1. i påfølgende måned. Hvis dato for ikraftsettelse for eksempel er 31. januar, forfaller den første betalingen 1. mars.
  • Hvis forfallet for en betaling er planlagt på en helge- eller helligdag, skjer debiteringen på den påfølgende virkedagen.

Ukentlige betalinger

Hvis du foretrekker ukentlige betalinger, forfaller de på samme dag hver uke. Hvis dagen i dag for eksempel er en onsdag, dato for ikraftsettelse, vil hver betaling forfalle på samme ukedag, som er onsdag.

Betalingsbeløp

Hver betaling beregnes ved å dele det totale betalingsbeløpet med antall uker eller måneder i perioden. Det totale betalingsbeløpet inkluderer lånebeløpet og kostnaden for midlene.

Eksempel: Beregne et betalingsbeløp for et lån på 3 000 000 USD

  • Totalt betalingsbeløp: 3 300 000 USD
  • Lånebeløp: 3 000 000 USD
  • Kostnad for midler: 300 000 USD
  • Periode: 12 måneder
  • Månedlig betaling: 275 000 USD

For å beregne hver månedlige betaling, kan du dele det totale betalingsbeløpet (3 300 000 USD) på antall måneder i perioden (12). Dette resulterer i en lik månedlig betaling på 275 000 USD.

Det betyr at dersom du velger en 12 måneders periode med et totalt betalingsbeløp på 3 300 000 USD, blir den månedlige betalingen 275 000 USD.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis