Zarządzanie płatnościami w ramach Shopify Term Loans

Aby efektywnie zarządzać płatnościami w ramach Shopify Term Loans, należy zrozumieć, jak działają płatności. Płatności będą automatycznie pobierane z konta bankowego połączonego w panelu administracyjnym Shopify, które w Umowie o pożyczkę kupiecką określa się Kontem biznesowym sprzedawcy Shopify (SMBA).

W panelu administracyjnym Shopify możesz mieć tylko jedno konto firmowe i musisz zadbać o to, aby na tym koncie dostępne były środki wystarczające na pokrycie okresowych płatności.

Harmonogram płatności dla Shopify Term Loans

Wybierz harmonogram płatności, który odpowiada Twoim potrzebom: tygodniowy lub miesięczny. Czas, przed którego upływem musisz spłacić pożyczkę, to okres pożyczki. Możesz wybrać na przykład okres 10-miesięczny lub 12-miesięczny. Oznacza to, że w tym okresie twoja pożyczka musi zostać całkowicie spłacona.

Automatyczne obciążenia

Wszystkie płatności tygodniowe lub miesięczne są automatycznie pobierane z konta bankowego połączonego w panelu administracyjnym Shopify.

Płatności miesięczne

Kiedy wybierasz płatności miesięczne, zazwyczaj są one wymagane w tym samym dniu kalendarzowym każdego miesiąca. Załóżmy na przykład, że data wejścia w życie umowy, czyli dzień, w którym otrzymujesz środki, to 16 czerwca. W takim przypadku termin pierwszej miesięcznej płatność będzie wypadać 16 lipca, a kolejne płatności w tym dniu w kolejnych miesiącach.

Istnieją jednak wyjątki od reguły, zgodnie z którą płatności miesięczne muszą być dokonywane w tym samym dniu kalendarzowym co miesiąc. Te wyjątki są następujące:

  • Jeśli Data wejścia w życie przypada 29, 30 lub 31 dnia miesiąca, termin pierwszej miesięcznej płatności to 1 dzień następnego miesiąca. Na przykład, jeśli data wejścia w życie wynosi 31 stycznia, termin pierwszej płatności to 1 marca.
  • Jeśli termin płatności wypada w weekend lub w dniu wolnym od pracy, pobranie płatności zostanie zainicjowane następnego dnia roboczego.

Płatności tygodniowe

Jeśli wolisz płatności tygodniowe, termin płatności będzie wypadał w tym samym dniu co tydzień. Na przykład, data wejścia w życie wypada w środę, kolejnych płatności należy dokonywać w tym samym dniu tygodnia, czyli w środę.

Kwoty płatności

Każda płatność jest obliczana poprzez podzielenie całkowitej kwoty płatności przez liczbę tygodni lub miesięcy w okresie spłaty. Całkowita kwota płatności obejmuje kwotę pożyczki i koszt funduszy.

Przykład: Obliczanie kwoty płatności dla pożyczki w wysokości 3 000 000 USD

  • Całkowita kwota do spłaty: 3 300 000 USD
  • Kwota pożyczki: 3 000 000 USD
  • Koszt funduszy: 300 000 USD
  • Okres: 12 miesięcy
  • Płatność miesięczna: 275 000 USD

Aby obliczyć kwotę miesięcznej płatności, podziel całkowitą kwotę do spłaty (3 300 000 USD) przez liczbę miesięcy w okresie (12). W wyniku dzielenia otrzymujemy kwotę miesięcznej płatności wynoszącą 275 000 USD.

Oznacza to, że jeśli wybierzesz 12-miesięczny okres z całkowitą kwotą do spłaty wynoszącą 3 300 000 USD, wysokość miesięcznej płatności to 275 000 USD.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo