Słownik terminów Shopify Term Loans

Warunek Definicja
Całkowita kwota płatności Jest to łączna kwota, którą sprzedawca musi spłacić. Jest ona równa kwocie pożyczki powiększonej o koszt funduszy.
Kwota pożyczki Jest to kwota finansowania, którą otrzymuje sprzedawca.
Koszty funduszy Jest to koszt, który sprzedawca ponosi za finansowanie. To stała kwota podana w dolarach.
Harmonogram spłat Może być tygodniowy lub miesięczny. Gdy sprzedawca zaakceptuje harmonogram spłat, nie można go już zmienić.
Warunek Jest to okres, przed którego upływem sprzedawca musi spłacić całkowitą kwotę do spłaty. Może być wyrażony w tygodniach lub miesiącach w zależności od harmonogramu spłat. Standardowy okres to 12 miesięcy.
Kwota płatności okresowej Jest to stała kwota, którą sprzedawca musi spłacać co tydzień lub co miesiąc (w zależności od przypadku). Równa się całkowitej kwocie płatności podzielonej przez liczbę tygodni lub miesięcy w okresie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo