Ordbok for Shopifys periodelån

Periode Definisjon
Totalt betalingsbeløp Dette er det totale beløpet forhandleren må tilbakebetale, og tilsvarer lånebeløpet pluss kostnad for midler.
Lånebeløp Dette er finansieringsbeløpet forhandleren mottar.
Lånekostnad Dette er kostnaden forhandleren betaler for midlene. Dette uttrykkes som et fast dollarbeløp.
Tidsplan for tilbakebetaling Dette kan være ukentlig eller månedlig. Tidsplanen for tilbakebetaling kan ikke endres etter at forhandleren har godtatt den.
Periode Dette er tidsperioden forhandleren har til å tilbakebetale det totale betalingsbeløpet. Det kan uttrykkes i uker eller måneder, avhengig av tidsplanen for tilbakebetaling. Standarden er 12 måneder.
Periodisk betalingsbeløp Dette er det faste beløpet forhandleren må betale per uke eller måned, avhengig av hva som gjelder. Det tilsvarer det totale betalingsbeløpet, delt på antall uker eller måneder i perioden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis