Ordlista över termerna i Shopify Term Loans

Villkor Definition
Totalt betalningsbelopp Detta är det totala belopp som handlaren måste betala tillbaka och är lika med lånebeloppet plus finansieringskostnaden.
Lånebelopp Det här är finansieringsbeloppet som handlaren får.
Kostnad för lånet Detta är kostnaden som handlaren betalar för medlen. Den anges som ett fast dollarbelopp.
Återbetalningsplan Detta kan vara veckovist eller månatligen. När handlaren godkänner återbetalningsplanen kan den inte ändras.
Villkor Detta är den tid som handlaren som har på sig att betala tillbaka det totala betalningsbeloppet. Den kan anges i veckor eller månader beroende på återbetalningsplanen. Standard är 12 månader.
Periodiskt betalningsbelopp Det här är det fasta belopp som handlaren måste betala varje vecka eller månad beroende på vad som är tillämpligt. Det är lika med det totala betalningsbeloppet delat med antalet veckor eller månader i en löptid.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis